Hvad vil du gerne
søge frem?

Dit affald gør en forskel

Dit affald er fuldt af materialer, der kan bruges igen. Jo mere, du sorterer dit affald, jo mere kan vi spare på Jordens begrænsede ressourcer.

Hos Kredsløb gør vi os umage for at behandle dit affald, så flest materialer kan blive brugt igen. Til størst gevinst for klimaet og for os alle sammen. 

Bedstemor hjælper barnebarn med at sortere affald i køkkenet
Genanvendelse gavner

Hvad sker der med dit glas, hårde plast og metal?

Glas

Dit glas kan blive brugt i produktionen af nye flasker og syltetøjsglas. Glasset bliver knust, smeltet og brugt igen. Det er rigtig godt at genanvende glas, for det kræver syv gange så meget energi at skabe nyt glas af flodsand som at genanvende glas.

Hård plast

Dit hårde plast sorteres flere gange og laves til små plastkugler. De bruges til at producere f.eks. bænke, stole, bøjler, tøj og kondisko.

Metal

Dit metal sorteres i jern og aluminium. De rene metaltyper omsmeltes til støbeplader, som bruges til at fremstille nye produkter.

Kom med ind i sorteringsanlægget

Se, hvad der sker med dit glas, hårde plast og metal, når du har sorteret det.

Et fuldautomatisk sorteringsanlæg sorterer dit sorterede glas, plast og metal fra hinanden, så det kan bruges igen. Se her, hvordan det foregår.

Hvad kan det blive til?

93 aluminiumsdåser kan blive til en ny stegepande

2 dåser kan blive til en ny ringeklokke

1.000 dåser kan blive til en ny cykel

Dine batterier batter

Batterier er farligt affald, fordi de indeholder tungmetaller, som kan gøre skade på både mennesker og miljø. Men det gode er, at dine batterier kan genanvendes.

Batterierne køres til et behandlingsanlæg. Råstofferne jern, mangan og tungmetaller bliver skilt ud, så de kan bruges i nye produkter.

Kom af med batterier

Se hvad der sker med dit pap og papir

Kom med ind i det sorteringsanlæg, der får dit papir og pap, når du har affaldssorteret det.

Dit papir og pap kan genbruges 7-8 gange, før det er ”slidt op” og ender sine dage som køkkenrulle eller toiletpapir.

Se i videoen hvordan papir og pap samles sammen, så der kan laves nyt af det.

Dit restaffald bliver til varme og strøm

Dit restaffald kører med skraldebilerne til vores affaldsenergianlæg i Lisbjerg.

Her bliver det brændt.

Energien i dit affald kommer tilbage til dig som fjernvarme og strøm.

Sådan virker anlægget

Gå på opdagelse i affaldsdata

Dyk ned i tallene

Vil du vide mere om, hvad der sker med dit affald? Så kan du dykke ned i ”Affald i tal”, hvor vi viser den mest aktuelle statistik på en nem og overskuelig måde.