Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Din guide til levering og transport af halm

Leverancerne, lastbilerne og chaufførerne skal overholde kravene i den indgåede leverandørkontrakt. Her finder du alt der er værd at vide.

Alle chauffører eller transportører skal kende til disse krav forud for levering af halm til Kredsløb Energipark Lisbjerg.

Du finder vores energiproduktion på toppen af Lisbjergbakke.

Ølstedvej 20, Lisbjerg
8200 Aarhus N

Indkørsel til energiproduktionen sker via Ølstedvej. Vær opmærksom på, at det kun er tilladt for lastbiler at køre ind på Ølstedvej fra Randersvej.

Leveringssted

Normal åbningstid for halmmodtagelse er:

Mandag - fredag kl. 7-18
Lørdag kl. 7-14, dog kun efter særlig aftale

Åbningstider kan ændres efter forudgående varsel Kredsløb.

Åbningstider

Din ankomst til Ølstedvej

Indkørsel til energiproduktionen sker via Ølstedvej. Vær opmærksom på, at det kun er tilladt for lastbiler at køre ind på Ølstedvej fra Randersvej.

Kør gennem Vejerboden
Du skal køre igennem Vejerboden under trafiktavlen ”Ingen vejning”. 

Ring hvis du har brug for hjælp
Porten er åben i åbningstiden. Når man er kommet ind på anlægget og har brug for hjælp, kan den vagtgående halmoperatør træffes på tlf. 41 85 67 59.

Du skal vælge vognbane ud fra balletypen.

Når du har leveret halm og kører igen

Er porten lukket, skal den vagtgående halmoperatør kontaktes på tlf. 41 85 67 59.

Kør igennem Vejerboden under trafiktavlen ”Ingen vejning”.

Krav og ansvar som transportør

Det er transportørens ansvar, at samtlige involverede medarbejdere i virksomheden til enhver tid kender og forstår denne guide til transport af halm.

Vores materiale er kun udarbejdet på dansk. Lokale instruktioner og skiltning er ligeledes udarbejdet på dansk. Derfor er det transportørens ansvar at sørge for, at ikke-dansktalende chauffører er bekendte med og har forstået anvisningerne.

Ingen overnatning og rygning
Det er ikke tilladt at overnatte ved energiproduktionen eller på Kredsløb Energipark Lisbjergs område. Det er forbudt at ryge alle indendørs- og udendørsområder.

Landmand

Regler og retningslinjer, når du er hos os

Retningslinjer

Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed

Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed

Der kommer dagligt mange lastbiler og biler i det hele taget til anlæggene i Kredsløb Energipark Lisbjerg.

Området er altså meget trafikeret. Når alle, der færdes på anlæggene, overholder nogle få regler, øges sikkerheden.

Følg skilte og anvisninger

Overhold skiltning, lyssignaler og hastighedsbegrænsninger. Hastighedsgrænsen på anlæggene er 30 km/t, dog 15 km/t i områder med modtagelse af affald og halm.

Vær opmærksom på medarbejdere, der bevæger sig til fods på området.

Ingen chauffører må betjene eller berøre andre anlægsdele end dem, som Kredsløb Halmenergi A/S' personale har givet dem tilladelse til.

Al skiltning skal følges, og påbud om brug af personlige værnemidler skal overholdes.

Tomgangskørsel er ikke tilladt på anlæggenes område. 

Rygning forbudt

Der er rygning forbudt på alle indendørs- og udendørsområder.

Når du aflæsser halm

Chaufføren skal under halmaflæsning opholde sig uden for aflæsningsområdet– aldrig i lastbilens førerhus.

Det er ikke tilladt at medbringe passagerer i lastbilen, medmindre det er aftalt i god tid forinden med den vagtgående halmoperatør. Passageren skal under halmaflæsning opholde sig uden for aflæsningsområdet – aldrig i lastbilens førerhus.

Inden chaufføren kører ind i halmbygningen, skal han sikre sig, at bremserne ikke er varme, eller at der er andre forhold, der kan udgøre en brandfare. 

Er uheldet ude?

Generelt skal Kredsløb Halmenergi A/S straks have meddelelse fra transportøren om alle skader eller uheld i forbindelse med transport på landeveje eller anlæggenes område. 

Klargøring til aflæsning

Stropperne skal tages af

Først kører chaufføren kører frem til zonen, hvor der gøres klar til aflæsning. Følg trafiklysene.

Chaufføren tjekker ind på terminalen. Chaufføren bliver mødet med fem obligatoriske spørgsmål:

  • Chaufførnummer
  • Kontraktnummer
  • Balletype
  • Lastbiltype

Ved korrekt indtastning vil der fremkomme en tekst:

  • ”Data godkendt. Klargør lastbil for aflæsning”

Hvis der fremkommer en fejltekst, kontrolleres indtastning, og den redigeres evt.

Kommer der fortsat en fejltekst, kontaktes den vagtgående halmoperatør.

Stropperne fjernes. Anviserpind for forfjæl monteres. Pindene genbruges.

Anmod om aflæsning, og porten vil åbne, når området er tomt, og kranen er ude af området.

Nye anviserpinde fås ved henvendelse til Kredsløb Halmenergi A/S' personale.
Det kontrolleres, at der ikke er net på den forkerte side af anviserpinden.

Det gøres opmærksom på, at der ikke findes stativer, trapper eller gallerier i dette område, hvorfra stropper og net kan fjernes. Dette skal være monteret på lastbilerne, så arbejdet kan foregå sikkert og forsvarligt. 

Aflæsning

Aflæsning

Chaufføren kører frem i aflæsningsbygningen og følger trafiklysene. Chaufføren træder ud af lastbilen og uden for aflæsserområdet.

På terminalen i aflæsningsbygningen tjekker chaufføren, at registreringen er korrekt. Data godkendes, og der anmodes om aflæsning.

Halmballerne aflæsses med en kran, der løfter tolv halmballer ad gangen. Kranen fungerer fuldautomatisk, men kan være betjent af Kredsløb Halmenergi A/S' personale.

I tilfælde af, at kranen går i stå under aflæsning, tilkaldes den vagtgående halmoperatør automatisk af kranstyringen.

Hvert lag på lastbilen fugtmåles og vejes, og hvis halmen opfylder de stillede kvalitetskrav, læsses halmen af lastbilen.

Hvis halmen ikke opfylder kvalitetskravene, afvises leverancen, inklusive de lag på lastbilen, som endnu ikke er læsset af.

Afvises en halmleverance eller dele deraf af Kredsløb Halmenergi A/S, skal halmen omgående bortkøres af leverandøren. Omkostninger forbundet hermed er Kredsløb Halmenergi A/S uvedkommende.

Ved endt aflæsning går porten ind til aflæsseområdet op. Chaufføren går ind og fjerner den forreste anviserpind og kører lastbilen ud i støvsugerbygningen.

Ved endt aflæsning genereres en kvittering. Kvitteringen kan modtages på mobiltelefon og på e-mail. Der udskrives ingen papirkvittering.

Støvsugning

Støvsugning

Kredsløb Halmenergi A/S henstiller til, at chaufførerne benytter masker i forbindelse med ophold og arbejde i støvsugerbygningen.

Når chaufføren har støvsuget lastbilens lad, trykkes på porten for åbne, og man kan køre ud.

Krav til lastbiler, der kører halm

Krav til lastbiler, der kører halm

Vi har en automatisk kran, og størrelsen på kranens åg gør, at vi stiller krav til lastbilers mål for, at kranen kan fungere.

Ågets længde er 15,65 meter, og bredden er 1,8 meter.

Hvis lastbilerne er monteret med bagfjæl, skal mindstemålet på lastbilens lad fra forfjæl til bagfjæl være mindst 16,2 meter og maksimalt 16,9 meter.

Løsningsforslag

Dette giver nogle udfordringer med hensyn til lastbilernes makslængde, uanset om det er en vogn med hænger eller en sættevogn.

Nogle vognmænd har løst udfordringerne ved at forsyne lastbilen med et forlængerstykke (forlængerstjert), som øger længden mellem lastbil og anhænger under aflæsning.

Der findes også sættevogne, hvor bagfjæl kan skydes tilbage, eller hvor dele af sættevognen kan forskydes.

Dit chaufførnummer

Som chaufføren bliver du tildelt et chaufførnummer, som skal bruges i forbindelse med aflæsning.

Hvis en chauffør bruger en andens chaufførnummer uden at have gennemgået miljø- og sikkerhedsregler og instruktion i aflæsningsprocedure, vil det medføre omgående bortvisning.

Hvis transportøren skal have nye chauffører til at levere halm, skal dette anmeldes i så god tid, at det er muligt at afsætte tid til en gennemgang af miljø- og sikkerhedsregler og instruktion i aflæsningsprocedure.

Alarm og evakuering

Sådan gør du:

1. Forsøg at standse ulykken

2. Ring 112 og forklar:

  • hvad der er sket
  • hvor det er sket
  • om der er tilskadekomne og hvor mange
  • hvor der ringes fra

3. Alarmer personale på området eller ring til tlf. 41 85 16 68

Ved evakuering følges anvisningerne, der kommer via højtaleranlægget.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Vil du vide mere?

Alice Blak Iversen, energiproduktion

Telefon: 41 85 77 35
E-mail: iae@kredslob.dk 

Ring eller skriv til os

Du finder os på toppen af Lisbjerg bakke:

Kredsløb Energipark Lisbjerg
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Adresse