Hvad vil du gerne
søge frem?

Fjernkøling i Aarhus

Skift jeres individuelle køleanlæg ud med fjernkøling - en løsning, der er pladsbesparende, bæredygtig, driftssikker og til en konkurrencedygtig pris.

Aarhus Byråd har vedtaget at stifte et datterselskab til Kredsløb, som skal stå for fjernkøling.

Kredsløb forventer at rulle fjernkøling ud til storkunder i 2024.

Fordele for miljø og økonomi

Derfor er fjernkøling fremtiden

Fjernkøling bliver leveret i rør udefra og behøver kun et minimalt anlæg i selve ejendommen. 

Typisk fylder et decentralt køleanlæg en stor del af kælderen og taget. Med fjernkøling kan disse kvadratmeter i stedet udnyttes til f.eks. en tagterrasse.

Frigiver plads

Fjernkøling køler mere effektivt end egne anlæg.

Indledende undersøgelser af fjernkøling i Aarhus viser en CO2-besparelse på 15-20 % alene pga. øget energieffektivitet.

Bæredygtigt

Flere fjernkølecentraler med hver sine individuelle køleproduktionsenheder leverer køling til et sammenhængende forsyningsnet.

Det sikrer høj driftssikkerhed døgnet rundt. 

Driftssikkert

Med fjernkøling sparer ejendommen udgifter til vedligeholdelse, service, drift og el. Der skal heller ikke afsættes ressourcer til overvågning af egne anlæg. 

Tilsammen giver det ejendommen en markant økonomisk besparelse. 

Konkurrencedygtig pris

”Vi undersøger behovet for fjernkøling i Aarhus, fordi det er driftssikkert, klimavenligt og konkurrencedygtigt.

Det tilbud vil vi meget gerne give vores store erhvervskunder, og det er så op til markedets interesse, om det bliver realiseret.”

Bjarne Munk Jensen,
adm. direktør, Kredsløb

Hvordan fungerer fjernkøling?

Fjernkøling kan bruges i større ejendomme som hoteller, kontorbygninger og andre steder med behov for komfortkøling og/eller nedkøling af f.eks. serverrum. 

Fylder mindre

Ligesom ved fjernvarme kommer kølingen ind i bygningen igennem kælderen som koldt vand i
to rør, der forbindes til bygningens interne køleforsyning.

Ude i ejendommen kræver det kun en lille fjernkøleunit at køle vandet i jeres egne systemer.

Effektivt og bæredygtigt

Fjernkøling køler mere effektivt end egne anlæg. Hos Kredsløb kan vi desuden føre overskudsvarmen fra køleproduktionen ind i fjernvarmesystemet og dermed udnytte energiressourcerne bedre. 

Konkurrencedygtig pris

Fjernkøling tilbydes til priser, der kan konkurrere med egen køleproduktion.

Adgangsbetaling

Adgangsbetaling for tilslutning baseret på effekt.

Tilslutning

Løbende betaling

Der betales løbende faste bidrag for køleeffekt baseret på den kølekapacitet, der er installeret.

Kapacitet

Løbende betaling

Der betales løbende for det faktuelle forbrug af fjernkøling.

Forbrug

Fjernkøling frigiver plads

Typisk fylder et decentralt køleanlæg en stor del af kælderen og taget.

Med fjernkøling er der kun behov for en lille fjernkøleunit i kælderen, og det er slet ikke nødvendigt med et køleanlæg på taget.

Det frigiver plads, som kan udnyttes til f.eks. penthouse-lejligheder, en attraktiv tagterrasse eller solceller.

Illustration af fjernkøling - sådan frigiver fjernkøling plads

Placering i Aarhus

I første omgang er det disse tre steder i Aarhus, der står først på listen til at få fjernkøling: Katrinebjerg, Aarhus Ø og Sydhavnen.

På sigt er det meningen at rulle det ud til flere, og hvis du som ejendomsejer eller bygherre har en særlig interesse i, at vi starter et andet sted, er du velkommen til at melde dig på banen her i den indledende proces. 

Erfaringer med fjernkøling

I Sverige har 35 større byer fjernkøleanlæg. De seneste 10 år er København kommet langt, og fjernkøling sørger for køligt klima hos f.eks.

  • Københavns Rådhus
  • Tivoli
  • Nationalmuseet
  • Københavns Universitet

Stabil og driftssikker køling

I København har der siden opstarten i 2009 været en stabil levering af fjernkøling i 99 % af tiden.

Unge medarbejdere i kontormiljø

Tidsplan og vilkår

Udrulningen sker løbende fra 2024 i takt med, at flere kunder vælger fjernkøling.

Kontakt os for mere information

Vil du høre mere?

Forretningsudvikler
Casper Høgh Sønnichsen

Aftaler forhandles individuelt for at sikre, at pris, service og vilkår er tilpasset den enkelte kundes behov.

Sammen finder vi den bedste løsning for jer.