Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Få billigere fjernvarme til dit byggeprojekt

Spar udgiften til fjernvarmeunits i dit byggeri - og giv dine kommende beboere ekstra service og tryghed. 

Med Fjernvarme Plus Pro betaler du 149 kr./md. pr. unit, indtil boligen er solgt/udlejet. Derefter bliver abonnementet overdraget til beboeren. 

Det kræver kun få ændringer i din VVS-entreprise for at spare det beløb, du skulle investere i fjernvarmeunits - og det er stadig din foretrukne VVS'er, der står for installationen.

For kun 149 kr. om måneden ...

sparer du investeringen i units

I stedet lejer du en AKVA LUX II Se med vejrkompensering - en fuldisoleret fjernvarmeunit til direkte fjernvarme fra Danfoss Redan.

Denne fjernvarmeunit dækker behovet for varmt vand og varme til boliger og rækkehuse op til 250 m2 og med et effektforbrug på max 15 kW.

Ønsker du en anden fjernvarmeunit, så skriv til os på plus@kredslob.dk

medfølger service og reparation

Kredsløb fjernovervåger alle fjernvarmeunits, som er tilknyttet Fjernvarme Plus Pro, for at sikre optimal drift.

Bliver der behov for service, reparation eller vedligehold, er det også med i abonnementet.

Desuden kan du og senere beboeren ringe til vores fjernvarmeeksperter for at få rådgivning over telefonen. Kredsløb kan også fjernstyre unitten.

kan du give beboerne ekstra tryghed

Med Fjernvarme Plus Pro behøver den kommende køber/lejer ikke bekymre sig om eventuelle reparationer og vedligeholdelse af fjernvarmeunitten.

Service er med i abonnementet, og desuden kan beboeren få direkte hjælp, hvis der opstår problemer, bl.a. via vores fjernstyring af alle units.

Fjernvarme Plus Pro løber i 15 år og overgår herefter til Fjernvarme Plus for private.

Din VVS'er står for installation

Det er den VVS'er, du har valgt til entreprisen, som installerer fjernvarmeunits i boligerne. 

VVS'eren afhenter fjernvarmeunits hos Kredsløb på Bautavej i Aarhus. Det kan han evt. gøre, når han alligevel skal afhente varmemålere. 

Når han afhenter fjernvarmeunits, får han en vejledning til installationen.

Vil du ringes op med mere info?

Udfyld felterne - det er nemt og hurtigt - så ringer vi dig op med mere info om Fjernvarme Plus Pro.

Hvad er forskellen på Fjernvarme Basis og Fjernvarme Plus Pro? 

Fjernvarme Basis

 • Vi fører fjernvarmen ind i boligen
 • Din VVS'er står for installation
 • Adgang til at se regninger og forbrug på Min Varme
 • Adgang til kundeservice
 • Vagtordning ved akutte problemer

Med Fjernvarme Basis skal du selv sørge for:

 • Køb af fjernvarmeunit
 • At unitten virker optimalt, så der er varme og varmt vand

Fjernvarme Plus Pro

 • Vi fører fjernvarmen ind i boligen
 • Din VVS'er står for installation
 • Adgang til at se regninger og forbrug på Min Varme
 • Adgang til kundeservice
 • Vagtordning ved akutte problemer

Med Fjernvarme Plus Pro får du:

 • Besparelse på køb af unit her og nu
 • Vi fører løbende tilsyn med fjernvarmeunitten
 • Vi sikrer, at fjernvarmeunitten altid virker optimalt, så der er varme og varmt vand

Fjernvarme Plus Pro løber i 15 år og overgår herefter til Fjernvarme Plus for private.

Sådan får du Fjernvarme Plus Pro til dit byggeri

Som bygherre kan du bestille fjernvarme og Fjernvarme Plus Pro på samme tid. Sådan bestiller du fjernvarme til dit projekt, og derefter får du Fjernvarme Plus Pro sådan:

Din VVS'er henter fjernvarmeunits

For at hente varmemåler og fjernvarmeunit skal din VVS’er udfylde, udskrive og medbringe Kredløbs bestillingsseddel

Hvis der skal installeres tre eller flere målere og fjernvarmeunits, så skal den første unit og måler installeres og godkendes af Kredsløb, før de øvrige målere og units bliver udleveret.

 

Fjernvarmeunit og måler afhentes her: Bautavej 11, 8210 Aarhus V

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 7.00-14.30
Fredag kl. 7.00-14.00

Tlf. 77 88 12 12

Din VVS'er installerer

VVS’eren installerer varmemåler og fjernvarmeunit ud fra den vejledning, der følger med ved udlevering. 

Ved tre eller flere fjernvarmeunits
Hvis der skal installeres tre eller flere målere og fjernvarmeunits, så skal installationen af den første unit og måler godkendes af Kredsløb. 

Du bestiller godkendelse hos Kredsløb på tlf. 77 88 12 12 - tast 2 (alle hverdage kl. 8-15).

Derefter udleveres de øvrige målere og units, så de kan blive installeret.

Når der er strøm på ejendommen

Udeføleren kan monteres, når der er sat strøm på ejendommen.

Husk dokumentation
Desuden skal fjernvarmeunitten indreguleres, og der skal indsendes dokumentation med tre billeder til Kredsløb på plus@kredslob.dk

Bestil El & Syn
Husk også at bestille El & Syn af både måler og unit efter installation.

Du bestiller hos Kredsløb på tlf. 77 88 12 12 - tast 2 (alle hverdage kl. 8-15).

Få svar på spørgsmål om Fjernvarme Plus Pro

Pris og abonnement
Installation
Service og vedligehold
Andre spørgsmål

Hvad er Fjernvarme Plus Pro?

Hvad er Fjernvarme Plus Pro?

Med Fjernvarme Plus Pro installerer den VVS'er, du samarbejder med, fjernvarmeunits fra Kredsløb i dit byggeprojekt.

Du slipper dermed for udgiften til fjernvarmeunits. I stedet betaler du et månedligt abonnement. 

Når byggeriet står færdigt, overdrages Fjernvarme Plus Pro til køberen/lejeren.

Kredsløb står for al service og vedligehold af fjernvarmeunitten som en del af abonnementet.

Hvad er med i abonnementet?

Hvad er med i abonnementet?

Kredsløb sørger for al service og vedligehold af fjernvarmeunitten.

Fjernvarmeunitten kan efter tilkoblingen tilgås og fjernindstilles via en portal, hvor Kredsløbs fjernvarmeeksperter sidder klar alle hverdage kl. 8-15. 

Serviceordningen er en del af dit Fjernvarme Plus Pro-abonnement. Det betyder, at din fjernvarmeunit bliver serviceret regelmæssigt af Kredsløb – første gang efter 2 år, derefter hver 4. år. 

Ved nedbrud og akutte udfald forårsaget af fjernvarmeunitten kan du kontakte vagtordningen, som kører ud alle årets dage kl. 7-19.

Bemærk:

 • Kørsel uden for udkaldstid koster 1.500 kr. i vagtudkald
 • Forgæves kørsel pålægges et gebyr

Er varmeforbrug med i abonnementet?

Er varmeforbrug med i abonnementet?

Nej, beboeren skal betale for den varme der  bliver brugt - præcis som man plejer.

Man betaler: 

 • Fast årligt abonnementsbidrag
 • Effektbidrag - afhænger af boligens størrelse
 • Forbrug - afhænger af hvor meget varme og varmt vand der bliver brugt

Kan prisen på mit abonnement stige?

Kan prisen på mit abonnement stige?

Prisen på Fjernvarme Plus Pro er fastsat ud fra de samlede udgifter ved ordningen. 

Hvis omkostningerne (til materialer og lignende) stiger eller falder, kan prisen blive reguleret.

Prisreguleringen kan ske årligt pr. 1. januar, og du vil få besked 3 måneder i forvejen.

Hvornår træder mit abonnement i kraft?

Hvornår begynder mit abonnement?

Abonnementet træder i kraft den dag, VVS'eren afhenter fjernvarmeunitten.

Betalingen bliver opkrævet sammen med din varmeregning. 

Hvordan overdrager jeg abonnementet til køber/lejer?

Hvordan overdrager jeg abonnementet til køber/lejer?

Du overdrager abonnementet på Fjernvarme Plus Pro til køber/lejer ved at sende en mail til kundeservicevarme@kredslob.dk.

I mailen skal du skrive: 

 • Dato for overdragelsen
 • Navn på køber/lejer
 • E-mail på køber/lejer

Køberen/lejeren vil så modtage en mail fra Kredsløb med nærmere information om samtykke, tilmelding til PBS og anden information om levering af fjernvarmen og Fjernvarme Plus Pro-abonnementet.

Hvor længe gælder abonnementet?

Hvor længe gælder abonnementet?

Som udgangspunkt gælder abonnementet på Fjernvarme Plus Pro i 15 år.

Herefter overgår abonnementet til et normalt Fjernvarme Plus-abonnement i henhold til gældende takster.

Kan jeg opsige mit abonnement?

Kan jeg opsige mit abonnement?

Du kan opsige dit Fjernvarme Plus Pro-abonnement efter de første fem måneder med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Kredsløb kan opsige aftalen efter fem år med tre måneders varsel til udgangen af måned. Skulle dette ske, har du som kunde mulighed for at købe din fjernvarmeunit til en vurderet restværdi. 

Tilbagelevering af anlæg

Hvis abonnementsaftalen bliver opsagt eller ophævet, står Kredsløb for at afinstallere din fjernvarmeunit. Har du som kunde opsagt, så koster det 5.500 kr. inkl. moms at få afmonteret unit.

Overdragelse ved salg

Hvis/når du sælger din ejendom, overdrages abonnementsaftalen til køber.

Ved overdragelsen til køber skal følgende sendes til kundeservicevarme@kredslob.dk:

 • Dato for overdragelsen
 • Navn på køber
 • E-mail på køber

Køber vil så modtage mail fra Kredsløb med nærmere information om samtykke, tilmelding til PBS og anden information om levering af fjernvarmen og Fjernvarme Plus Pro-abonnementet.


Hvis betaling mangler

Hvis du ikke overholder abonnementsaftalens vilkår om betaling og forpligtelser eller i øvrigt misligholder aftalen, kan Kredsløb ophæve abonnementsaftalen.

Hvilken fjernvarmeunit får jeg med Fjernvarme Plus Pro?

Hvilken fjernvarmeunit får jeg med Fjernvarme Plus Pro?

Med Fjernvarme Plus Pro får du AKVA LUX II Se med vejrkompensering - en fuldisoleret fjernvarmeunit til direkte fjernvarme fra Redan. 

Fjernvarmeunitten dækker varmebehovet for varmt vand og varme til boliger op til 250 m2 og med et effektforbrug på max 15 kW.

Herunder kan du se en varmeunit, når den er lukket og åben. 

Illustration af Fjernvarme Plus enhed

Hvem installerer?

Hvem installerer?

Det er den VVS'er, du har valgt til projektet, der skal installere din unit.

Du betaler for installationen.

VVS'eren skal afhente fjernvarmeunits hos Kredsløb på Bautavej i Aarhus.

Hvilke krav er der til installationen?

Hvilke krav er der til installationen?

Når VVS'eren afhenter fjernvarmeunitten medfølger der en vejledning til installationen.

Derudover skal VVS’eren montere ECL, indregulere anlægget og derefter indsende dokumentation til Kredsløb.

Skal der monteres udeføler?

Skal der monteres udeføler?

Ja, ifølge gældende lovgivning skal der monteres udeføler.

Skal der monteres ECL og indreguleres anlæg?

Skal der monteres ECL og indreguleres anlæg?

Ja, det skal der.

Hvordan skal der dokumenteres?

Hvordan skal der dokumenteres?

For at dokumentere kvaliteten, skal der indsendes 4 fotos.

Der skal sendes foto af: 

 • Hele installationen
 • Routernummer
 • ECL-koder
 • Unit-serienummer

Billederne sendes til plus@kredslob.dk

Hvordan bliver anlægget godkendt?

Hvordan bliver anlægget godkendt?

Når den første fjernvarmeunit og måler er installeret, skal det godkendes af Kredsløb.

Derefter kan de øvrige fjernvarmeunits og målere sættes op.

Efter indreguleringen bliver de øvrige installationer godkendt i forbindelse med El & Syn.

HUSK, at både fjernvarmeunit og måler tilhører en specifik adresse.

Service og vedligehold

Service og vedligehold

Du bliver automatisk en del af Fjernvarme Plus Pro-serviceordningen, hvor du får regelmæssige hoved- og serviceeftersyn af din fjernvarmeunit.

Samtidig er din varmeunit fjernovervåget, så vi hele tiden kan sikre optimal drift.

Alt dette er med i din månedlige betaling på 149 kr. for Fjernvarme Plus Pro. 

Gratis rådgivning på telefonen

Mandag til fredag kl. 8-15 kan du desuden ringe til vores Fjernvarme Plus Pro-eksperter, som kan rådgive dig over telefonen. 

I forbindelse med Fjernvarme Plus Pro har vi faste samarbejdspartnere. Vores samarbejdspartnere får dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre deres arbejde.

Akut udfald eller problemer?

Skulle der opstå fejl på din fjernvarmeunit imellem vores servicebesøg, skal du bare kontakte os. 

Mangler du varme eller varmt vand, hvor varmeunitten er årsagen, kører vi ud alle dage fra kl. 7 til 19 - året rundt. 

Bemærk:

 • Kørsel uden for udkaldstid koster 1.500 kr. i vagtudkald
 • Forgæves kørsel pålægges et gebyr

Driftsforstyrrelser eller fejl på unitten

Driftsforstyrrelser eller fejl på unitten

Hvis du oplever driftsforstyrrelser eller skader på fjernvarmeunitten, skal du kontakte os med det samme.

Driftsforstyrrelser eller andet som skyldes fejl mv. relateret til el-systemet er ikke omfattet af Fjernvarme Plus Pro. 

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 8-15.

Indenfor vores åbningstid

Du kan kontakte os direkte på tlf. 77 88 10 10. Hvis vi ikke kan hjælpe dig over telefonen, kommer vi selvfølgelig hjem til dig. 

Udenfor vores åbningstid

Du kan kontakte vores vagtordning på tlf. 77 88 10 10, hvis der opstår akutte driftsforstyrrelser, og der er behov for udbedring af skader, f.eks. pludselig opstået utæthed.

Vores vagt vurderer om fejlsøgning og udbedring kan vente til vores ordinære åbningstid, eller om det skal håndteres med det samme.

Hvor hurtigt kommer I ud til akut service?

Hvor hurtigt kommer I ud til akut service?

Du kan forvente, at servicevagten kommer ud inden for 2 timer.

Ved forsyningsproblemer på grund af nedbrud kan der være yderligere ventetid.

Hvad sker der, når en unit er slidt op?

Hvad sker der, når en unit er slidt op?

Når en fjernvarmeunit ikke længere præsterer, som den skal, og problemet ikke kan løses ved at udskifte komponenter, så bliver installationen udskiftet til en ny. 

Det er en en del af abonnementsaftalen og koster ikke ekstra. 

Vil du vide mere?

Kontakt Kredsløb

Du kan ringe til os på 77 88 11 22 - tast 1

Vi sidder klar til at svare på spørgsmål og hjælpe med din bestilling mandag-fredag kl. 8-15

Ring til os

Har du spørgsmål, kan du kan sende dem til os døgnet rundt på byggemodningfjernvarme@kredslob.dk 

Skriv til os