Hvad vil du gerne
søge frem?

Dit varmeanlæg og forbrugsdata

Hold øje med jeres varmeforbrug og optimer energiforbruget i virksomheden eller ejendommen. Det er ikke kun til gavn for klimaet, men også for jeres økonomi - og kan ses direkte på bundlinjen.

Få adgang til jeres data med intelligente løsninger
Med fjernvarme og fjernaflæste målere kan I få adgang til forbrugsdata. Der findes flere løsninger, som I kan læse mere om her.

3 forskellige løsninger til forskellige behov

Få adgang til jeres varmedata

Tjek forbruget på Min Varme

På vores selvbetjeningsløsning Min Varme kan I holde øje med jeres forbrug. Her kan I også se afkølingstemperaturen på jeres returvand og finde alle jeres regninger.

Gå til Min Varme

Hent eller få tilsendt jeres data

Med vores basisløsning kan I nemt hente jeres fjernaflæste forbrugsdata - helt uden beregning. Data kan også sendes til en FTP-server med en dags forsinkelse.

Læs om basisløsning

Få forbrugsdata helt automatisk

Med vores udvidede løsning kan I få virksomhedens data - time for time i højtopløselige værdier -  helt automatisk til jeres eget it-system.

Læs om udvidet løsning

Har I fokus på energiforbrug?

Datatilgængelighed er for alle - uanset branche og virksomhedstype. Så har I fokus på energiforbrug og omkostninger, vil I få gavn af at følge og overvåge jeres forbrug.

De vigtigste og hyppigst anvendte værdier er:

Forbrugt varme, flow (afregningstælleren), frem- og tilbageløbstemperatur, øjeblikkelig effekt og maksimal effekt.

Mand sidder ved sin computer med sin mobil

Basis datadelingsløsning

Basisløsningen er for jer, der ønsker mere end bare at kunne se jeres data. Med basisløsningen kan I hente jeres forbrugsdata og manuelt lægge dem ind i jeres eget system. Hvis I ønsker det, kan vi også sætte overførsler op til virksomhedens FTP-server, så I kan tilgå data herfra.

Vær opmærksom på, at timeværdien har et døgns forsinkelse.

Basisløsningen installeres helt uden beregning og er for alle.

Udvidet datadelingsløsning

Den udvidede løsning er den professionelle løsning, hvor I kan få jeres samlede varmemålerdata leveret helt automatisk til jeres eget it-system. Det kan f.eks. være jeres SRO- eller CTS-anlæg. Hvis systemet understøtter det, kan I på den måde få adgang til data i realtid.

I kan få den udvidede løsning helt uden beregning. Det er kun, hvis I vil have opsat en M-bus ud af måleren, at I behøver betale for montørbesøg.

Hvad er forskellen
basis og udvidet løsning?

Med basisløsningen skal I manuelt hente data, og herefter uploade dem manuelt til jeres eget system. 

Med den udvidede løsning sker datadeling helt automatisk.

Begge løsninger giver adgang til de samme data. Og er helt uden beregning.

Den udvidede løsning

Bliv klogere på begreberne

Hvad er et SRO-anlæg?

SRO er et ‘Styrings-, Regulerings- og Overvågningsanlæg’, som bliver benyttet til at drive produktionsanlæg. I  SRO-anlægget samles data fra alle led i produktionsprocessen, og på baggrund af disse data reguleres processen automatisk.

Hvad er et CTS-anlæg?

CTS er et ‘Central Tilstand Styringsanlæg’ er en central enhed, der bruges til at styre driften af en bygning. Det kan være styring af temperatursænkning om natten, styring af solgardiner, tænd og sluk for ventilationsanlæg og lys. Alle informationer om bygningens drift samles i systemet, så f.eks. en pedel har et samlet overblik et centralt sted.

Hvad betyder det, at jeg kan få leveret data i forskellige kommunikationsformater?

Det betyder at varmemålerdata kan integreres i en lang række it-systemer uden, at der skal investeres i nyt it-udstyr udover måleren. Kommunikationsformater kunne være M-Bus.

Hvad er puls?

Puls er et kommunikationsformat og den simpleste form for dataoverførsel. Hver gang der eksempelvis bruges 1 kWh varme, kommer der en puls på udgangen. Dermed skal systemet blot tælle antallet af pulser for at kende det samlede forbrug.

Hvad er M-bus?

M-Bus og andre kommunikationsformater udveksler data med måleren ved at ”snakke” via en protokol. Populært sagt, så spørger systemet måleren efter en specifik værdi, og måleren svarer i et sprog, systemet forstår. Protokol er lig med sprog.

Udfyld formularen
og få adgang til jeres data

Jeg giver samtykke til, at Kredsløb må anvende de indtastede informationer. Jeg er indforstået med min ret til at tilbagekalde mit samtykke.

Læs mere i vores privatlivspolitik

Udfyld venligst, så vi undgår falske beskeder fra robotter.

Vi er her for dig

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på?

Send os dit spørgsmål eller udfordring, så vender vi hurtigt tilbage. Skriv til os på maalerservice@kredslob.dk 

Jo mere information vi har, desto bedre kan vi hjælpe dig. 

 

Skriv til os

Du er velkommen til at ringe til os på tlf. 77 88 10 10, hvis du vil vide mere.

Så kan vi hjælpe dig med at komme i gang og vælge den helt rigtige løsning til din virksomhed.

Ring til os