Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Få adgang til forbrugsdata

I kan få adgang til varmeforbruget i virksomheden eller ejendommen helt uden ekstra beregning.

Det kan hjælpe jer til at optimere energiforbruget -  til gavn for klimaet og jeres økonomi. Selv en simpel indsats kan ses direkte på bundlinjen.

Få adgang til jeres data med intelligente løsninger

Med fjernvarme og fjernaflæste målere kan I få adgang til forbrugsdata på den måde, der passer jer bedst.

3 forskellige løsninger til forskellige behov

Vælg jeres adgang til forbrugsdata

Tjek forbruget manuelt

På vores online selvbetjeningsløsning Min Varme kan I holde øje med jeres forbrug.

Her kan I også se returtemperaturen på jeres fjernvarme og finde alle jeres regninger.

Gå til Min Varme

Få tilsendt forbrugsdata

I kan få overført virksomhedens forbrugsdata automatisk til jeres SFTP-server.

Data bliver sendt med et døgns forsinkelse, og I bestemmer selv, om I vil have data tilsendt dagligt, ugentligt eller månedligt. 

Løsningen koster ikke ekstra. Den kræver blot, at virksomheden stiller en SFTP-server til rådighed.

Bestil aftale

Hent forbrugsdata i realtid

I kan få data leveret i realtid helt automatisk direkte til jeres eget it-system. Det kan f.eks. være jeres SRO- eller CTS-anlæg. 

I nogle tilfælde kræver det, at der bliver sat et modul i den eksisterende måler, eller at måleren bliver udskiftet, for at den kan sende data både til os og jeres it-system. I så fald skal I selv betale denne udgift, men derudover kan I få denne service uden beregning.

Kontakt Kredsløb for at høre om jeres muligheder. 

Kontakt Kredsløb

Bliv klogere på begreberne

Hvad er et SRO-anlæg?

SRO er et ‘Styrings-, Regulerings- og Overvågningsanlæg’, som bliver benyttet til at drive produktionsanlæg. I  SRO-anlægget samles data fra alle led i produktionsprocessen, og på baggrund af disse data reguleres processen automatisk.

Hvad er et CTS-anlæg?

CTS er et ‘Central Tilstand Styringsanlæg’ er en central enhed, der bruges til at styre driften af en bygning. Det kan være styring af temperatursænkning om natten, styring af solgardiner, tænd og sluk for ventilationsanlæg og lys. Alle informationer om bygningens drift samles i systemet, så f.eks. en pedel har et samlet overblik et centralt sted.

Hvad betyder det, at jeg kan få leveret data i forskellige kommunikationsformater?

Det betyder at varmemålerdata kan integreres i en lang række it-systemer uden, at der skal investeres i nyt it-udstyr udover måleren. Kommunikationsformater kunne være M-Bus.

Hvad er puls?

Puls er et kommunikationsformat og den simpleste form for dataoverførsel. Hver gang der eksempelvis bruges 1 kWh varme, kommer der en puls på udgangen. Dermed skal systemet blot tælle antallet af pulser for at kende det samlede forbrug.

Hvad er M-bus?

M-Bus og andre kommunikationsformater udveksler data med måleren ved at ”snakke” via en protokol. Populært sagt, så spørger systemet måleren efter en specifik værdi, og måleren svarer i et sprog, systemet forstår. Protokol er lig med sprog.

Kontakt os

Har I spørgsmål?

Send os dit spørgsmål eller udfordring, så vender vi hurtigt tilbage. Jo mere information vi har, desto bedre kan vi hjælpe dig. 

Skriv til os på maalerservice@kredslob.dk

Skriv til os

Vi sidder klar på tlf. 77 88 10 10 alle hverdage kl. 8-15.

Så kan vi hjælpe dig med at komme i gang og vælge den helt rigtige løsning til din virksomhed.

Ring til os