Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Fjernvarmedeklaration, rangeringsmodel og grønne omstillingsplaner

Miljødata for fjernvarme fra Kredsløb

Hos Kredsløb arbejder vi hele tiden for at gøre fjernvarmen endnu grønnere.

Her på siden finder du en samling af miljødata for fjernvarme fra Kredsløb. De er baseret på tal fra 2022.

Du kan bl.a. se Kredsløbs grønne omstillingsplaner og andelen af vedvarende energi i fjernvarmen.
Du kan også beregne, hvordan du som kunde hos Kredsløb påvirker miljøet med dit fjernvarmeforbrug.

Fjernvarme fra Kredsløb i forhold til andre energikilder

Her kan du se CO2-udledningen ved fjernvarme fra Kredsløb i 2022 sammenlignet med alternative former for opvarmning.

Trafiklys-modellen (rangeringsmodellen) er lavet af Energistyrelsen for at gøre fjernvarmeforbrugere opmærksomme på, hvor grøn deres fjernvarme er. 

 • Rød = Større CO2-udledning end et gasfyr
 • Gul = Mindre CO2-udledning end et gasfyr
 • Grøn = Mindre CO2-udledning end en luft-til-vand-varmepumpe

I 2022 var CO2-udledningen ved fjernvarme fra Kredsløb 20,1 kg/GJ = GRØN

Varmeproduktion i 2022

Produktion fordelt på brændsler

Oversigten viser, hvor meget varmeenergi der blev produceret af hver enkelt brændselstype i 2022.  

I grafen kan du, hvordan den producerede varme fordeler sig på brændsler hen over året. Som det tydeligt ses, har det påvirket årets brændselsmix og udledning, at Studstrupværket på grund af brand i træpille-siloen har brændt kul fra september 2022.

Klik her for at se flere detaljer om hver enkelt anlægstype og Kredsløbs grønne omstillingsplaner.

Affald

803.210 MWh

Træpiller

900.091 MWh

Halm og flis

674.926 MWh

Varmeproduktion baseret på el

111.359 MWh

Overskudsvarme

63.370 MWh

Kul

467.219 MWh

Olie

35.012 MWh

I alt 

3.055.186 MWh

Grønne omstillingsplaner

Kredsløb Energipark Lisbjerg

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Lasttype: Grundlast
 • Brændsel: Affald
 • Varmekapacitet: 78 MW

Produktion i 2022: 604.877 MWh

Affald

Kredsløb Energianlæg Skanderborg

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Lasttype: Grundlast
 • Brændsel: Affald
 • Varmekapacitet: 26 MW

Produktion i 2022: 198.333 MWh

Affald

Studstrupværket

Kredsløb producerer ikke selv fjernvarme af træpiller, men køber fjernvarme af Ørsted, som producerer el og varme af certificeret bæredygtige træpiller.

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Lasttype: Mellemlast
 • Brændsel: Træpiller
 • Varmekapacitet: 550 MW

Produktion i 2022: 898.139 MWh

Læs mere om træpiller

Træpiller

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Kredsløb udveksler varme med Skanderborg-Hørning Fjernvarme, når det betaler sig.

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: Træpiller

Produktion i 2022: 1.952 MWh

Træpiller

Studstrupværket

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: El
 • Varmekapacitet: 280 MW
 • Lasttype: Mellem- og spidslast

Produktion i 2022: 111.359 MWh

Elkedel

Kredsløb Halmenergi

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Lasttype: Grundlast
 • Brændsel: Halm og flis
 • Varmekapacitet: 78 MW

Produktion i 2022: 563.918 MWh

Læs mere om halm i fjernvarmen

Halm og flis

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Kredsløb udveksler varme med Skanderborg-Hørning Fjernvarme, når det betaler sig.

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: Flis

Produktion i 2022: 16.053 MWh

Flis

Decentrale halmværker

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Lasttype: Grundlast
 • Brændsel: Halm
 • Varmekapacitet: 17 MW

Produktion i 2022: 94.955 MWh

Halm

Supermarkeder, virksomheder mv.

Overskudsvarme kommer fra produktionsprocesser, afkøling af bygninger, servere og kølemontre.

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: Brændselsfrit
 • Lasttype: Grundlast

Produktion i 2022: 63.370 MWh

Læs mere om overskudsvarme

Overskudsvarme

Maskinrummet på Aarhus Ø

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: El
 • Varmekapacitet: 2 MW
 • Lasttype: Mellemlast

Produktion i 2022: 74 MWh 

Varmepumpe

Kedler til reservelast

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: Olie
 • Varmekapacitet: 732 MW
 • Lasttype: Spidslast

Produktion i 2022: 35.012 MWh

Olie

Studstrupværket

Pga. branden i Ørsteds træpille-silo har det været nødvendigt at bruge kul som midlertidig erstatning for træpiller.

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Brændsel: Kul
 • Varmekapacitet: 550 MW
 • Lasttype: Mellemlast

Produktion i 2022: 467.219 MWh

Kul

Geotermiske fjernvarmeanlæg

 • Anlægstype: Varme (planlagt)
 • Brændsel: El
 • Varmekapacitet: 110 MW
 • Lasttype: Mellemlast

Planlagt produktion indfases fra 2025

Læs mere om geotermi

Geotermi

Fjernkøleanlæg

 • Anlægstype: Varme (planlagt)
 • Brændsel: El
 • Estimeret produktion: 10.000 MWh 

Planlagt produktion fra 2026

Læs mere om fjernkøling

Varme fra fjernkøling

Fjernvarmedeklaration

Deklarationen er baseret på data fra 2022. Beregningsmetoden følger Dansk Fjernvarmes branchestandard, som benytter 200 % metoden.

I sensommeren 2022 var der brand i Studstrupværkets træpille-silo. Af den grund har Studstrupværket brændt kul af siden september 2022.

Andel af vedvarende energi i fjernvarme fra Kredsløb i 2022:

67,3 %

Miljødeklaration - tal fra 2022

Udledninger - levering til forbrug

Emissionsdata
Udledning Fjernvarme pr. kWh
CO₂ (kuldioxid - drivhusgas) 72,5 g
CH4 (metan - drivhusgas) 13,1 mg
N₂O (lattergas - drivhusgas) 2,9 mg
Drivhusgasser i alt (CO₂-ækvivalenter) 73,7 g
SO₂ (svovldioxid) 52,6 mg
NOx (kvælstofilter) 209,7 mg
CO (kulilte) 156,9 mg
NMVOC (uforbrændte kulbrinter) 6,8 mg
Partikler 7,7 mg

Beregn udledningen ved dit fjernvarmeforbrug

Som kunde hos Kredsløb kan du bruge tallene herover til at beregne, hvordan dit forbrug af fjernvarme påvirker miljøet. 

Sådan gør du: 

Forbrug i kWh (aflæs på din regning) x udledning pr. kWh (aflæs i tabellen herover) = din udledning

Eksempel:

Varmeforbrug: 18.100 kWh pr. år
Drivhusgasser (CO2-ækvivalenter): 73,7 g pr. kWh

Forbruget af fjernvarme udleder:
18.100 kWh x 73,7 g drivhusgasser pr. kWh = 1.333.970 g = 1.334 kg CO2 pr. år