Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Brændsel og emissionsdata

Fjernvarmedeklaration

Deklarationen viser, hvordan en fjernvarmekunde påvirker miljøet med sit fjernvarmeforbrug.

Deklarationen er baseret på data fra 2022. Beregningsmetoden følger Dansk Fjernvarmes branchestandard, som benytter 200 % metoden.

Årets brændselsmix og udledning er påvirket af, at der i sensommeren var brand i Studstrupværkets træpille-silo. Af den grund har Studstrupværket brændt kul af siden september.

Som kunde hos Kredsløb kan du bruge disse data til at beregne, hvordan dit eget forbrug af fjernvarme påvirker miljøet.

Brændselsfordeling i procent

Affald (+ biogas) 

25 %

Træpiller

24 %

Halm

22 %

Kul

13 %

El

8 %

Brændselsfrit, f.eks. overskudsvarme

4 %

Olie

3 %

Træflis

1 %

I alt 

100 %

Andel af vedvarende energi i fjernvarme fra Kredsløb i 2022:

67,3 %

Tal fra 2022

Miljødeklaration - levering til forbrug

Emissionsdata
Udledning Fjernvarme pr. kWh
CO₂ (kuldioxid - drivhusgas) 72,5 g
CH4 (metan - drivhusgas) 13,1 mg
N₂O (lattergas - drivhusgas) 2,9 mg
Drivhusgasser i alt (CO₂-ækvivalenter) 73,7 g
SO₂ (svovldioxid) 52,6 mg
NOx (kvælstofilter) 209,7 mg
CO (kulilte) 156,9 mg
NMVOC (uforbrændte kulbrinter) 6,8 mg
Partikler 7,7 mg

Fjernvarme fra Kredsløb i forhold til andre energikilder

Her kan du se CO2-udledningen ved fjernvarme fra Kredsløb i 2022 sammenlignet med alternative former for opvarmning.

Trafiklys-modellen (rangeringsmodellen) er lavet af Energistyrelsen for at gøre fjernvarmeforbrugere opmærksomme på, hvor grøn deres fjernvarme er. 

  • Rød = Større CO2-udledning end et gasfyr
  • Gul = Mindre CO2-udledning end et gasfyr
  • Grøn = Mindre CO2-udledning end en luft-til-vand-varmepumpe

I 2022 var CO2-udledningen ved fjernvarme fra Kredsløb 20,1 kg/GJ = GRØN

Beregn dit eget miljøaftryk

Som kunde hos Kredsløb kan du bruge tallene herover til at beregne, hvordan dit forbrug af fjernvarme påvirker miljøet. 

Sådan gør du: 

Forbrug i kWh (aflæs på din regning) x udledning pr. kWh (aflæs i tabellen herover) = din udledning

Eksempel:

Varmeforbrug: 18.100 kWh pr. år
Drivhusgasser (CO2-ækvivalenter): 73,7 g pr. kWh

Forbruget af fjernvarme udleder:
18.100 kWh x 73,7 g drivhusgasser pr. kWh = 1.333.970 g = 1.334 kg CO2 pr. år