Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Småt brændbart affald skal være i orden

Affaldsenergianlægget er miljøgodkendt til at behandle det affald, der ifølge lovgivningen ikke skal genanvendes eller specialbehandles.

Det betyder, at der er en lang række ting, der ikke må afleveres til forbrænding.

Affaldsgrab flytter affald på AffaldsCenteret
Vi tager imod småt brændbart, men vær obs på kravene

Småt brændbart må ikke indeholde

 • Store emner, større end 100 x 50 x 50 cm.
  F.eks. møbler, træplader, paller, brædder, juletræer og springmadrasser.
  Omklassificeres til stort brændbart. 

 • Lange emner, længere end 100 cm.
  F.eks. brædder, kraftige plastrør og grene.
  Omklassificeres til stort brændbart. 

 • Kompakte emner.
  F.eks. bjælker, trærødder/-stød, ruller af papir, plast, tagpap og gulvtæpper.
  Omklassificeres til stort brændbart.

 • Endeløse baner og liner, længde over 8 meter.
  F.eks. kraftigt tovværk, liner, plastbånd og uemballerede ruller.
  Omklassificeres til stort brændbart.

 • Stærkt støvende affald
  F.eks. savsmuld, slibestøv, pulver fra fødevareindustri og aske.
  Omklassificeres til fejlsorteret affald.

 • Affald, uden brændværdi, der kan genanvendes
  F.eks. metal og beton.
  Omklassificeres til fejlsorteret affald.

 • Kød- og benmel
  Modtages kun hvis der er lavet en aftale på forhånd ellers omklassificeres det til fejlsorteret affald.
Dit affald må ikke indeholde

Affaldsenergiproduktionen har ikke tilladelse til at modtage

Miljøfarligt affald

F.eks. olie, kemikalier, kviksølvaffald, lysstofrør, lavenergipærer, batterier, akkumulatorer og klinisk risikoaffald (kanyler, skarpe genstande)

Kontakt Farligt affald

Farligt affald

Sprængfarligt affald

Ammunition, nødblus, fyrværkeri, trykflasker og granater (også gamle).

Kontakt Østjyllands Politi

Østjyllands Politi

Radioaktivt affald

Radioaktivt affald henvises til Sundhedsstyrelsen.

Kontakt Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen
Vi tager imod

Særlige affaldstyper

 • Fortroligt affald
  F.eks. ukurante varer, fejlproduktioner, prototyper eller afgiftspligtige varer, som af hensyn til told- og skattemyndigheder skal destrueres fortroligt.
  Når du kommer med fortroligt affald til affaldsenergiproduktionen, skal du kontakte personalet i Vejerboden og få vejledning i at aflæsse og håndtere affaldet.

 • Øvrigt affald 
  Ved øvrigt affald forstås affald, som ikke umiddelbart kan komme ind under kategorien "småt forbrændingsegnet affald". Det kan for eksempel være på grund af regler, manglende brændværdi og forbrændingstekniske årsager. Disse affaldstyper kræver en nærmere vurdering, før vi kan tage stilling til, om affaldet er egnet til forbrænding.

  Eksempler på øvrigt affald: Madvarer til destruktion eller ensartet produktionsaffald, f.eks. ensartet industriaffald i form af et stort parti mad, som er blevet for gammelt eller afskæringer fra en industri.

  Kontakt os, hvis du har særlige affaldstyper.

Adresser og kontakt

Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Telefon: 77 88 10 12

E-mail: vejerbod@kredslob.dk

Kredsløb Energipark Lisbjerg

Norgesvej 13A
8660 Skanderborg

Telefon: 77 88 10 22

E-mail: vejerbod@kredslob.dk

Kredsløb Energianlæg Skanderborg