Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Godt at vide som nabo til Kredsløb Energipark Lisbjerg

Bor du tæt på Kredsløb Energipark Lisbjerg, og har du spørgsmål til, hvad der foregår inde bag murene?

Her på siden kan du finde svar og få mere viden om, hvordan vi laver fjernvarme og strøm til dig og resten af Aarhus.

Kredsløb Energipark Lisbjerg

Hvad foregår der i Kredsløb Energipark Lisbjerg?

Affaldsenergi

Hver dag bliver ca. 500 tons affald brændt i affaldsenergianlægget. Energien fra forbrændingen bliver brugt til at producere el og fjernvarme. 

Kredsløb leverer fjernvarme til 330.000 mennesker i og omkring Aarhus.

25 % af fjernvarmen bliver lavet af affald.

Halmenergi

I det biomassefyrede kraftvarmeanlæg bliver der lavet el og fjernvarme af halm og flis.

Det kræver 150.000 ton halm om året. Halmen er et restprodukt og kommer fra danske landmænd. 

22 % af fjernvarmen fra Kredsløb bliver produceret af halm og flis. 

Omlasteplads

Madaffald, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner kommer også forbi Lisbjerg.

Her bliver affaldet omlastet og fordelt. 

Bagefter bliver de forskellige affaldstyper kørt til hvert sit behandlingsanlæg hos eksterne aftagere for at blive genanvendt.

Cirkulære råstoffer

Hos Kredsløb Cirkulære Råstoffer bliver affald fra byens genbrugsstationer omdannet til genanvendelige byggematerialer. 

Byggeaffald kan f.eks. blive til fyldsand, knust tegl og genbrugsbeton. Have- og parkaffald bliver lavet til kompost og tagjord.

Vi forsøger at minimere lugt og støj

Der er særlige miljøgodkendelser, som Kredsløb skal leve op til. De stiller bl.a. krav til lugt og støj.

Lugt

Vi forsøger at forebygge lugt fra affaldssiloen ved bl.a. at lukke portene og udsuge luft, hvilket skaber et undertryk i affaldssiloen i forhold til omgivelserne og dermed holder lugten inde i siloen.

Restaffaldet bliver læsset af direkte i affaldssiloen og må ikke ligge på mellemlager uden for siloen. Hvis der er driftsstop, dækker vi restaffaldet med ikke-lugtende affald. 

Madaffald bliver omlastet i en lukket bygning og opbevares i tætte containere. Hallen bliver rengjort dagligt. Læs mere om madaffald her.

I forhold til kompost, så kan kompostmilerne lugte lidt fugtigt og råddent, når de bliver vendt. Derfor bliver de kun vendt, når vinden er i en retning, der sikrer, at lugten ikke rammer Lisbjerg.

Synes du, det lugter? Så læs mere her.

Støj

Kravene til støj varierer i forhold til hverdage, aften, nat og weekender. Kravene er tilpasset funktionerne i naboområderne. Særligt larmende aktiviteter må kun foregå på hverdage kl. 7-18 og efter aftale med myndighederne.

Madaffald er i en lukket hal

Madaffald, som skal omlastes og køres til bioforgasning, bliver læsset af i en lukket bygning. Portene til hallen bliver kun åbnet med sensor ved ind- og udkørsel. 

Madaffaldet bliver opbevaret i tætte containere og bliver løbende kørt til modtageranlægget. 

Hallen bliver rengjort dagligt. 

Synes du det lugter?

Sommetider skal ovnene ses efter og vedligeholdes. Det kræver at ovnen er slukket og tømt, og imens kan affaldet hobe sig op.

Når der sker sådan et planlagt driftsstop, dækker vi det lugtende affald med ikke-lugtende affald eller flis.

Men det kan lugte mere end normalt, når der er meget affald i siloen – og når vi graver os ned igennem affaldet efterfølgende. Ikke mindst på sommervarme dage.

Vi gør alt, hvad vi kan for at disse situationer varer så kort tid som muligt. 

Røgen bliver renset

Røggassen fra affaldsenergianlæggets ovne bliver renset med forskellige teknikker.

Der bliver bl.a. brugt filtre, aktivt kul, syre og kalk for at fjerne støv, tungmetaller og problematiske stoffer. 

Den rensede røg ledes ud højt oppe i luften gennem den 100 meter høje skorsten. 

Byudviklingen i Lisbjerg

Byudviklingen for Lisbjerg er tilpasset Kredsløb Energipark Lisbjerg.

Der er krav til, hvor tæt på anlægget og hvor højt man må bygge for at stoffer fra røggassen og støj ikke kan påvirke beboerne.

Kom med på rundvisning

Du kan med jævne mellemrum komme med på rundvisning i Kredsløb Energipark Lisbjerg.

Her kan du få et kig bag kulisserne og høre vores dygtige formidlere fortælle om arbejdet med at levere varme og varmt vand til Aarhus og omegn.

Kontakt os

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål eller oplever gener fra Kredsløb Energipark Lisbjerg.

Du kan ringe til os på 77 88 10 10.

Ring

Du er også velkommen til at sende din besked eller dit spørgsmål til kontakt@kredslob.dk 

Skriv