Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Sådan skal du placere affaldsbeholdere på hjul

Affaldsbeholdere på hjul skal være til at tømme for skraldemanden, så adgangsvejen skal være i orden.

Krav til adgangsvejen for affaldsbeholdere på hjul

Adgangsvejen er strækningen fra affaldsbeholderen til kørevejen, hvor skraldebilen holder.

 • Der må højst være 75 meter fra hoveddør hen til beholderen.
 • Adgangsvejen og døråbninger skal være:
  • mindst 1 meter bred for 2-hjulede beholdere
  • mindst 1,2 meter bred for 4-hjulede beholdere op til 660 liter
  • mindst 1,5 meter bred for 4-hjulede beholdere på 1.100 liter
 • Adgangsvejen skal have hårdt underlag.
  • Underlaget må ikke være granitskærver, ral, græs.
  • Grus er acceptabelt, hvis det er meget fastkørt.
 • Ved opstillingsstedet skal der være en fri bredde på 10 cm på hver side af beholderen.
 • Der skal være en fri højde på 2 meter, hvis beholderen står under et tag eller træer.
 • Er der en havelåge, skal den kunne holdes åben med krog eller anordning.
 • Der må ikke være trin eller trapper på adgangsvejen.
 • Beholderens låg skal være helt lukket på tømningsdagen, ellers vil den ikke blive tømt.
 • Beholderens håndtag skal vende ud imod skraldemanden.
 • Beholderen skal være frit tilgængelig på tømningsdagen. Tænk over hvor cykler, bil m.v. står.
 • Om vinteren skal adgangsvejen til beholderen være velbelyst, og der skal være ryddet for sne og gruset/saltet.

Hvis det ikke er muligt at overholde kravene, skal beholderen sættes frem til skel ved nærmeste kørevej. 

Kravene til placering og kørselsvej for affaldsbeholdere er nærmere beskrevet i "Regulativ for husholdningsaffald".

Minimumsmål for 660 liters i skur og indhegning

Vil I lave en indhegning til beholdere?

Her er minimumsmål for 660 liters beholdere i indhegning. Hvis minimumsmålene ikke er overholdt, kan skraldemændene ikke tømme beholderne.

Er du i tvivl om, hvordan du skal lave pladsen til store affaldsbeholdere?

Kontakt os inden du går i gang

Anlægsprojekter til genbrug og affald

77 88 11 22,  tast 2

Ring til os

Anlægsprojekter til genbrug og affald

projektgenbrug@kredslob.dk

Skriv til os