Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Giv skraldemanden adgang til affaldsbeholderne

Tilmeld nøgleordning

Med låsesystemet Combi+ kan skraldemanden låse sig ind, hvor han har brug for det, uden at de andre ejendomme i ordningen kan låse sig ind hos jer.

Kom godt i gang med nøgleordningen

Sådan får du Combi+

Låsesystemet Combi+ kræver særlige låse, låsecylindre og nøgler og kræver en tilmelding til ordningen. Du kan tilmelde jer ved at udfylde formularen herunder.

Når vi har modtaget din tilmelding fra dig, sender vi dig en nøgle- og cylinderrekvisition. Den skal du medbringe til en Ruko-forhandler, som du aftaler det videre forløb med.

Betaling

Det er ejendommen selv, der betaler for indkøb og montering af låsesystemet og for evt. flere nøgler og låse.

Hvis du senere har brug for at kontakte en Ruko-forhandler, skal du bruge det system-rekvisitions nr., som du får af os, når du tilmelder dig ordningen.

Udfyld og send formularen for at blive tilmeldt nøgleordning

Kontaktoplysninger

Bestilling af nøgler, låse mv.

Bemærk

Betingelser for nøgleordning

Ved tryk på "accept" i formularen, accepterer du disse betingelser:

  1. Tilmelding til nøgleordningen kræver tilslutning til Rukos låsesystem Combi+.

  2. Det er ejeren, der afholder alle omkostninger i forbindelse med etable-ring, vedligehold og eventuel afmontering af låsesystemet.

  3. Døre og porte skal kunne holdes åbne med en holdemekanisme.

  4. Det er ejerens ansvar, at låsesystemet fungerer, så skraldemanden kan komme til at tømme affaldsbeholderne.

  5. Kredsløb hæfter ikke for brug af nøgler og kan ikke pålægges ansvar for eksempel ved et misbrug af bortkomne nøgler.

  6. Kredsløb kan ved skriftlig meddelelse til ejer/administrator opsige aftalen med én måneds varsel til et kvartalsskifte. Dog tidligst et år efter tilslutning med mindre opsigelsen kan begrundes med manglende overholdelse af ovenstående betingelser. Ejeren kan til enhver tid selv opsige aftalen, hvis de sørger for at der er fri og uhindret adgang til beholderne.

  7. Eventuelle driftsændringer eller ophør af aftalen berettiger ikke til refusion af de afholdte udgifter.