Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Se priser for fælles affaldsløsninger

Her kan du se priserne for at få afhentet og håndteret restaffald og genanvendeligt affald i fælles affaldsløsninger i Aarhus Kommune i 2022.

Priserne gælder 1. januar - 31. december 2022

Priser for fælles affaldsløsninger 2022

Obligatoriske affaldsordninger
Frivillige affaldsordninger
Andre ydelser
Andre gebyrer
Varer på genbrugsstationer

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 940
Lejlighed 680
Værelse 280

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald

Restaffald

Restaffald - Beholderstørrelse
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 2. uge 770
130 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.555
190 liter beholder - Tømning hver 2. uge 925
190 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.890
240 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.035
240 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 2.105
400 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.350
400 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 2.730
600 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.750
600 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 3.525
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.865
660 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 3.760

Offentligt nedgravede beholdere

Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 685
Lejlighed 685
Værelse 290
Erhverv* 1.235

* Gælder kun for erhverv beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv samt i områder med offentlige nedgravede beholdere, og hvor erhverv ikke har mulighed for etablering af løsninger på privat areal.

 

Private nedgravede beholdere

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Restaffald - Private nedgravede beholdere
Nedgravet beholder - 4 m³ Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (pr. tømning) 130
Behandlingspris 668,75
Omregningsfaktor 0,10
Restaffald - Private nedgravede beholdere
Nedgravet beholder - 5 m³ Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (pr. tømning) 140
Behandlingspris 668,75
Omregningsfaktor 0,10
Restaffald - Private nedgravede beholdere
Delvis nedgravet beholder - Alle størrelser Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (pr. tømning) 140
Behandlingspris 668,75
Omregningsfaktor 0,10

Priseksempel 

Priseksempel - Restaffald
Pris pr. år for restaffald i 1 stk. privat nedgravet beholder på 4 m³, som tømmes 1 gang om ugen Kr. inkl. moms
130 kr. pr. tømning x 52 uger 6.760
Behandlingsgebyr a conto 52 tømninger/år x 4 m³ x 0,10 x 668,75 kr./ton 13.910
Pris i alt 20.670

 

Storcontainere bl.a. brugt ved centralsug

Storcontainere
Restaffald - Behandlingspris Kr. pr. år inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 668,75
Storcontainere
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år inkl. moms
Frontloader 4 m³* - Tømning hver 2. uge 3.290
Frontloader 4 m³* - Tømning 1 gang om ugen 6.580
Frontloader 6 m³ * - Tømning hver 2. uge 3.935
Frontloader 6 m³* - Tømning 1 gang om ugen 7.865
Frontloader 8 m³* - Tømning hver 2. uge 4.410
Frontloader 8 m³* - Tømning 1 gang om ugen 8.820
Ladcontainer 12 m³** - Tømning hver 2. uge 7.535
Ladcontainer 12 m³** - Tømning 1 gang om ugen 15.065
Ladcontainer 15 m³** - Tømning hver 2. uge 20.680
Ladcontainer 15 m³** - Tømning 1 gang om ugen 41.355
Ladcontainer 20 m³** - Tømning hver 2. uge 21.455
Ladcontainer 20 m³** - Tømning 1 gang om ugen 42.905
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning hver 2. uge 26.340
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning 1 gang om ugen 52.680
Ladcontainer 30 m³** komprimator- Tømning hver 2. uge 28.665
Ladcontainer 30 m³** komprimator - Tømning 1 gang om ugen 57.330

* Behandlingsgebyret opkræves a conto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

** Behandlingsgebyret betales månedligt.

Mobilsug

 

Behandlingsgebyret opkræves a conto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

Ved mobilsug af andre størrelser tanke, så kontakt Kredsløb på 77 88 10 10 for takster.

Mobilsug
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 668,75
Mobilsug - Afhentning
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år inkl. moms
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 17.420
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 34.835
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 18.240
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 36.485
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 19.065
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 38.130
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 19.560
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 39.115
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 19.890
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 39.775
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 20.710
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 41.420
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 21.535
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 43.070
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 24.005
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 48.005
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 27.960
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 55.925
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 28.950
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 57.900
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 31.420
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 62.840
Mobilsug - øvrige ydelser
Øvrige ydelser for mobilsug Kr. inkl. moms
Mobilsug, prop, ½ time 805
Mobilsug, prop, 1 time 1.380
Mobilsug, ekstra tømning 855

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Priserne er inkl. moms.

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Genanvendeligt affald (Glas, plast og metal samt papir og småt pap) Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 465
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 960
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 465
190 liter beholder (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 960
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 500
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 1.035
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 500
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 1.035
240 liter todelt beholder (Glas, plast, metal, papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 545
660 liter (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 870
660 liter (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 1.745
660 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 870
660 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 1.745

Offentligt nedgravede beholdere

Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 245
Lejlighed 245
Værelse 105
Erhverv* 445

* Gælder kun for erhverv beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv samt i områder med offentlige nedgravede beholdere, og hvor erhverv ikke har mulighed for etablering af løsninger på privat areal.

 

Private nedgravede beholdere

Taksterne gælder alle størrelser af nedgravede og delvis nedgravede beholdere.

Genanvendeligt affald - Private nedgravede beholdere
Kr. pr. år inkl. moms
Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 3.240
Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 6.535
Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 3.240
Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 6.535

 

Kuber

Kuber
Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m³ (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 2.960
1,8m³ (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 5.920
1,8 m³ (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 2.960
1,8 m³ (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 5.920

 

Specialordning til genanvendeligt affald

For Aarhus Ø og Åhusene, hvor der er etableret papirsug og offentlig løsning til glas, plast, metal, opkræves en speciel genanvendelig takst pr. boligenhed.

Specialordning til genanvendeligt affald
Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 160
Lejlighed 160
Værelse 65

Haveaffald

Haveaffald

 

Beholdere til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 4. uge 625
190 liter beholder - Tømning hver 4. uge 660
240 liter - Tømning hver 4. uge 685
400 liter beholder - Tømning hver 4. uge 780
660 liter beholder - Tømning hver 4. uge 925

Storskrald

Storskrald

Storskrald
Kr. pr. afhentning inkl. moms
Fast storskraldsafhentning med udbæring 395
Ekstra storskraldsafhentning med udbæring 940

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)
Beholdertype Kr. pr. år inkl. moms
1 m³ palleboks 170
1 m³ palleboks med låg 770
1,4 m³ pallebur 230
Elektronikbur 155
1100 liter, 4-hjulet 75
2,6 m³ mini-lad 460
2,6 m³ mini-lad med låg 925
1,5-2 m³ frontloader 1.540
4-8 m³ frontloader 460
10-28 m³ frontloader 1.540
20 m³ komprimator 15.400
20 m³ komprimator med lift 30.800

Bestil tømning

Efter behov kan boligforeninger bestille tømning af containere, som ikke har en fast tømningsdag.

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning.

Klik her for at bestille ekstra tømning.

Ekstra tømning
Beholdertype - 2-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 155
Glas, plast, metal, papir og småt pap 145
Glas, plast og metal 145
Papir og småt pap 145
Haveaffald 240
Ekstra tømning
Beholdertype - 4-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 295
Glas, plast, metal, papir og småt pap Ikke muligt
Glas, plast og metal 245
Papir og småt pap 245
Haveaffald 345

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Hvis containeren er fyldt længe inden næste tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning.

Klik her for at bestille ekstra tømning.

Ekstra tømning af storcontainere
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald - Frontloadere 235
Restaffald - Midicontainere (12 m³) 260
Restaffald - Lad- og komprimatorcontainere (15-30 m³) 790
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m³) 965

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning og fejlsortering af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere, restaffald 245
Private nedgravede beholdere, genanvendeligt affald 245
Private kuber, genanvendeligt affald 245

Vask af beholdere

Vask af beholdere

Når I bestiller vask opkræves der et gebyr pr. beholder samt et transportgebyr.

Vask af beholdere
Kr. inkl. moms
Vask pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 2-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 2-hjulede beholdere (4-20 stk.) 735
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 4-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 4-hjulede beholdere (4-8 stk.) 735
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470

 

Priseksempel på vask af beholdere

Priseksempel - Vask af beholdere
Vask af 5 stk. 4-hjulede beholdere Kr. inkl. moms
Vask (5 x 25 kr.) 125
Transport 735
Pris i alt 860

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast, metal, papir og småt pap 205
Glas, plast og metal 205
Papir og småt pap 205
Fejlsortering - 4-hjulet
Fejlsortering - 4-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast og metal 345
Papir og småt pap 345
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 710
Glas, plast, metal, papir og småt pap 710
Glas, plast og metal 710
Papir og småt pap 710

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere, genanvendeligt affald 1.195
Private kuber, genanvendeligt affald 1.195

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere
Kr. inkl. moms
Brugt/defekt 2-hjulet beholder til private til andet formål* 160
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635
Leje af beholder til skakt, 2-hjulet 130 pr. år.
Leje af beholder til skakt, 400 liter 375 pr. år.
Leje af beholder til skakt, 600/660 liter 510 pr. år.
Firkantnøgle, kort** 75
Firkantnøgle, lang** 175

* Som udgangspunkt sælges kun 130 liters beholdere - så længe lager haves. Andre beholdere sælges, hvis de er på lager og er defekte. 

** Bestilles hos Kundeservice på tlf. 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 465
4-hjulet beholder 1.510
1,8 m³ kube 12.635

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

 

Færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald

Vil du ændre i størrelsen på beholderen til restaffald eller haveaffald? Eller vil du have færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald? Der kræves et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - mindre
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 735
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 735
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470

Flere eller større beholdere til genanvendeligt affald

Vil du have flere eller større beholdere til genanvendeligt affald (glas, plast, metal samt papir og småt pap) opkræves der et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - flere
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 2-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 2-hjulede beholdere (4-20 stk.) 735
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 4-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 4-hjulede beholdere (4-8 stk.) 735
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470

Priseksempel på ændring af beholdere 

I vil gerne have ombyttet 1 to-delt beholder til genanvendeligt med 1 beholder til glas, plast og metal og 1 til papir og småt pap.

Priseksempel - Ændring af beholdere
Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr (1 x 25,00 kr.) 25
Transport 195
Pris i alt 220

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyrer ved manglende indbetaling
Gebyrer ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1, 2 og 3 rykker, pr. stk. - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter 100
Kompensationsgebyr til erhverv* 310
Inkasso vedr. privat inddriver 100
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 400
Indenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 1.025

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder.
Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet. Hos Kredsløb pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse.
Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

** Inkassogebyr fastsættes ud fra kravets størrelse og er reguleret gennem Renteloven.

Betalingsaftale

Betalingsaftale

Betalingsaftale
Betalingsaftale Kr. ekskl. moms
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,04% p.a. af det skyldige beløb i renter 100

Øvrige gebyrer

Øvrige gebyrer

Øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer Kr. ekskl. moms
Betaling via betalingsservice, kort og nemhandel 0
Regningskopier pr. stk. 40
Fakturagebyr. Kan undgås ved tilmelding til Betalingsservice eller kortbetaling 20

Gebyrer ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling Kr. ekskl. moms
Via Betalingsservice eller korttilmelding 0
Via nemkonto 0
Via Mobilepay 0
Til indenlandsk bankkonto 250
Til udenlandsk bankkonto 250

Kompost

Kompost

Kompost
Trailerstørrelse Kr. ekskl. moms
0-500 kg 48
500-1.000 kg 96
1.000-1.500 kg 144

Kompostblanding

Kompostblanding
Trailerstørrelse Kr. ekskl. moms
0-500 kg 64
500-1.000 kg 128
1.000-1.500 kg 192

Kompostbeholder

Kompostbeholder
Kr. ekskl. moms
Kompostbeholder 500

Abonnement - adgang til genbrugsstationer

Adgang til genbrugsstationer

 

Abonnement

Har I ofte brug for at komme på genbrugsstationen, anbefaler vi en abonnementsordning, hvor I betaler et årligt gebyr.

Læs mere: www.kredslob.dk/abonnement 

Abonnement - adgang til genbrugsstationer
Antal ansatte Kr. pr. år ekskl. moms
0-1 ansatte 2.302
2-4 ansatte 3.644
5-9 ansatte 4.986
10-19 ansatte 6.328
20-49 ansatte 7.670
+50 ansatte 9.012

SMS-ordning

Har I brug for et enkelt besøg, eller foretrækker I at afregne pr. besøg på genbrugsstationerne, så anbefaler vi SMS-ordningen.

Læs mere: www.kredslob.dk/sms-ordning 

Adgang til genbrugsstationer - sms-ordning
Adgang med Kr. pr. besøg ekskl. moms
Køretøj 203
Køretøj med trailer 244