Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Priser for fælles affaldsløsninger 2023

Her kan du se, hvad det kostede at få afhentet og håndteret restaffald og genanvendeligt affald i fælles affaldsløsninger i Aarhus Kommune i 2023.

Priserne gælder 1. januar - 31. december 2023

Fælles affaldsløsninger - priser i 2023

Indtil sommer/efterår 2023
Fra sommer/efterår 2023
Andre ydelser

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 1.015
Lejlighed 730
Værelse 295

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Beholdere på hjul

Beholdere på hjul

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Restaffald - Beholderstørrelse
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 825
130 l - Restaffald - Tømning hver uge 1.755
190 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 975
190 l - Restaffald - Tømning hver uge 2.035
240 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.075
240 l - Restaffald - Tømning hver uge 2.255
400 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.450
400 l - Restaffald - Tømning hver uge 3.005
600 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.950
600 l - Restaffald - Tømning hver uge 4.010
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 2.080
660 l - Restaffald - Tømning hver uge 4.265
Priser - Glas, plast og metal
Glas, plast og metal Kr. pr. år inkl. moms
190 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 505
190 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 1.045
240 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 550
240 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 1.135
660 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 985
660 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 1.980
Priser - Papir og småt pap
Papir og småt pap Kr. pr. år inkl. moms
190 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 505
190 l - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 1.045
240 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 550
240 l - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 1.135
660 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 985
660 l - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 1.980
Priser - Todelt beholder
Todelt beholder til Glas, plast og metal + Papir og småt pap Kr. pr. år inkl. moms
240 l, todelt - Glas, plast, metal, papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 595

Kuber

Kuber

 

Kuber - Glas, plast og metal
Glas, plast og metal Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m³ - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 3.155
1,8 m³ - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 6.310
Kuber - Papir og småt pap
Papir og småt pap Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m³ - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 3.155
1,8 m³ - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 6.310

Offentligt nedgravede beholdere

Offentligt nedgravede beholdere


Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 770
Lejlighed 770
Værelse 325
Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Genanvendeligt affald* Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 265
Lejlighed 265
Værelse 110

* Gebyret for genanvendeligt affald dækker alle de genanvendelige affaldstyper (Papir og småt pap - Glas, plast og metal)

Private nedgravede beholdere

Private nedgravede og delvist nedgravede beholdere

Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. To gange årligt (30. juni og 31. december) bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

For genanvendeligt affald gælder priserne alle størrelser af nedgravede og delvis nedgravede beholdere.

Nedgravede
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 637,50
Restaffald - Private nedgravede beholdere
Restaffald Kr. pr. tømning inkl. moms
4 m³ nedgravet beholder - Restaffald 170
5 m³ nedgravet beholder - Restaffald 190
Delvist nedgravet beholder - Alle størrelser - Restaffald 185
Genanvendeligt affald - Private nedgravede beholdere
Genanvendeligt affald Kr. pr. år inkl. moms
Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 3.775
Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 7.385
Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 3.775
Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 7.385

Priseksempler

Priseksempel - Restaffald
Restaffald i 4 m³ privat nedgravet beholder - tømning hver uge Kr. pr. år inkl. moms
170 kr. pr. tømning x 52 uger 8.840
Behandling* 13.260
Pris i alt 22.100
Priseksempel - Restaffald
Restaffald i 5 m³ privat nedgravet beholder - tømning hver uge Kr. pr. år inkl. moms
190 kr. pr. tømning x 52 uger 9.880
Behandling* 16.575
Pris i alt 26.455

* Behandlingsprisen afregnes efter vægt på den måde, at der betales et acontobeløb ud fra det gældende gebyr.

Betalingen reguleres ved årets udgang på baggrund af de indvejede mængder.

Behandlingsprisen i det viste eksempel er udregnet med en forventet forbrændingspris på 637,50 kr./ton inkl. moms i 2023.

Mobilsug - restaffald

Mobilsug - restaffald

Priser er ekskl. behandling.

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Ved mobilsug af andre størrelser tanke, så kontakt Kredsløb på 77 88 10 10 for takster.

Mobilsug
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 637,50
Mobilsug - Afhentning
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning hver uge 18.730
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 37.460
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning hver uge 19.920
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 39.840
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning hver uge 21.110
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 42.220
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning hver uge 21.825
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 43.625
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning hver uge 22.300
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 44.595
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning hver uge 23.490
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 46.975
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning hver uge 24.680
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 49.355
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning hver uge 28.245
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 56.495
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning hver uge 32.620
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 65.240
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning hver uge 34.045
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 68.095
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning hver uge 37.615
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 75.230
Mobilsug - øvrige ydelser
Øvrige ydelser for mobilsug Kr. inkl. moms
Mobilsug, prop, ½ time 755
Mobilsug, prop, 1 time 1.295
Mobilsug, ekstra tømning 875

Storcontainere - restaffald

Storcontainere bl.a. brugt ved centralsug

Priser er ekskl. behandling. Behandling betales som separat gebyr efter vægt.

Storcontainere
Restaffald - Behandlingspris Kr. pr. år inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 637,50
Storcontainere
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år inkl. moms
Frontloader 4 m³* - Tømning hver 2. uge 3.755
Frontloader 4 m³* - Tømning hver uge 7.510
Frontloader 6 m³ * - Tømning hver 2. uge 4.595
Frontloader 6 m³* - Tømning hver uge 9.190
Frontloader 8 m³* - Tømning hver 2. uge 5.260
Frontloader 8 m³* - Tømning hver uge 10.525
Ladcontainer 12 m³** - Tømning hver 2. uge 8.845
Ladcontainer 12 m³** - Tømning hver uge 17.685
Ladcontainer 15 m³** - Tømning hver 2. uge 22.730
Ladcontainer 15 m³** - Tømning hver uge 45.460
Ladcontainer 20 m³** - Tømning hver 2. uge 23.965
Ladcontainer 20 m³** - Tømning hver uge 47.930
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning hver 2. uge 29.890
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning hver uge 59.785
Ladcontainer 30 m³** komprimator- Tømning hver 2. uge 33.595
Ladcontainer 30 m³** komprimator - Tømning hver uge 67.190

* Behandlingsgebyret opkræves a conto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

** Behandlingsgebyret betales månedligt.

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholdere til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Haveaffald Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Tømning hver 4. uge 670
190 l - Tømning hver 4. uge 715
240 l - Tømning hver 4. uge 750
400 l - Tømning hver 4. uge 870
660 l - Tømning hver 4. uge 1.055

Storskrald

Storskrald

Storskrald
Kr. pr. afhentning inkl. moms
Fast storskraldsafhentning med udbæring 360
Ekstra storskraldsafhentning med udbæring 1.105

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)
Beholdertype Kr. pr. år inkl. moms
1 m³ palleboks 180
1 m³ palleboks med låg 810
1,4 m³ pallebur 240
Elektronikbur 160
110-240 liter, 2-hjulet 80
660 liter, 4-hjulet 160
1100 liter, 4-hjulet 80
2,6 m³ mini-lad 480
2,6 m³ mini-lad med låg 970
1,5-2 m³ frontloader 1.615
4-8 m³ frontloader 485
10-20 m³ frontloader 1.615
25-28 m³ frontloader 3.230
20 m³ komprimator 16.155
20 m³ komprimator med lift 32.310

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 1.015
Lejlighed 730
Værelse 295

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Beholdere på hjul

Beholdere på hjul

 

Fra sommeren/efteråret 2023 skal alle i Aarhus sortere mere.

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til restaffald, madaffald, papir, pap, tekstilaffald, hård plast, blød plast, mad- og drikkevarekartoner, glas, og metal.

Restaffald - Beholderstørrelse
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 liter - Tømning hver 2. uge 1.075
240 liter - Tømning hver uge 2.255
660 liter - Tømning hver 2. uge 2.080
660 liter - Tømning hver uge 4.265
Madaffald - Beholderstørrelse
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
140 liter - Tømning hver 2. uge 755
140 liter - Tømning hver uge 1.645
Restaffald/Madaffald - Beholderstørrelse
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Todelt til Restaffald/Madaffald - Tømning hver 2. uge 1.040
370 l - Todelt til Restaffald/Madaffald Tømning hver 2. uge 1.305
Glas og metal
Glas og metal
240 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 640
240 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 980
660 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 1.010
660 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.540
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 640
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 980
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 1.010
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.540
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
240 l - Todelt - tømning hver 3. uge 640
370 l - Todelt - tømning hver 3. uge 760
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 490
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 980
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 770
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.540
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 1.060
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 2.115

Kuber

Kuber

Fra sommeren/efteråret 2023 skal alle i Aarhus sortere mere.

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til  restaffald, madaffald, papir, pap, tekstilaffald, hård plast, blød plast, mad- og drikkevarekartoner, glas, og metal.

I 2023 bliver det også muligt at få kuber til restaffald og madaffald.

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 6.560
2 m³ - Restaffald - tømning hver uge 14.430
3,5 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 9.535
3,5 m³ - Restaffald - tømning hver uge 21.355
Madaffald
Madaffald
2 m³ - Madaffald - tømning hver 2. uge 4.850
2 m³ - Madaffald - tømning hver uge 10.600
Glas og metal
Glas og metal
1,8-2,0 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 2.496
1,8-2,0 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 5.540
3,5 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.395
3,5 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 7.745
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 3.445
2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 5.540
3,5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.755
3,5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 7.745
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
1,8-2,0 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 2.495
1,8-2,0 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 5.540
3,5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.395
3,5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 7.745

Offentligt nedgravede beholdere

Offentligt nedgravede beholdere


Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 770
Lejlighed 770
Værelse 325
Madaffald
Madaffald
Enfamilieshus 190
Lejlighed 190
Værelse 80
Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Genanvendeligt affald* Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 265
Lejlighed 265
Værelse 110

* Gebyret for genanvendeligt affald dækker alle affaldstyperne (Pap, papir og tekstilaffald - Plast, mad- og drikkekartoner - Glas og metal)

Private nedgravede beholdere - et kammer

Private nedgravede beholdere - et kammer

Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. To gange årligt (30. juni og 31. december) bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Restaffald - Private nedgravede beholdere
Restaffald Kr. pr. tømning inkl. moms
4 m³ nedgravet beholder - Restaffald 170
5 m³ nedgravet beholder - Restaffald 190
Alle størrelser - delvist nedgravet beholder - Restaffald 185

Tømning af nedgravede beholdere til andre affaldstyper dækker alle udgifter inkl. behandling.

Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Madaffald - tømning hver 2. uge 5.235
3 m³ - Madaffald - tømning hver uge 11.575
Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 2.715
3 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 7.370
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.065
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 8.715
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.415
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 10.060
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.185
3 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 7.370
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.850
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 8.715
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 5.520
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 10.060
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 2.715
3 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 7.370
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.065
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 8.715
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.415
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 10.060

Priseksempel

Priseksempel - Restaffald
Restaffald i 4 m³ privat nedgravet beholder - tømning hver uge Kr. pr. år inkl. moms
170 kr. pr. tømning x 52 uger 8.840
Behandling* 13.260
Pris i alt 22.100

* Behandlingsprisen afregnes efter vægt på den måde, at der betales et acontobeløb ud fra det gældende gebyr.

Betalingen reguleres ved årets udgang på baggrund af de indvejede mængder.

Behandlingsprisen i det viste eksempel er udregnet med en forventet forbrændingspris på 510 kr./ton i 2023.

Private nedgravede beholdere - dobbeltkammer

Privat nedgravet beholder - dobbeltkammer

 

Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.

Der betales for tømning af hvert kammer.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

 

4 m3 - 60/40

Restaffald/madaffald
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (60% = 2,4 m³) - tømning hver 2. uge 3.770
Restaffald (60% = 2,4 m³) - tømning hver uge 8.430
Madaffald (40% = 1,6 m³) - tømning hver 2. uge 4.345
Madaffald (40% = 1,6 m³) - tømning hver uge 9.280
Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald
Glas og metal (60% = 2,4 m³) - tømning hver 4. uge 2.505
Glas og metal (60% = 2,4 m³) - tømning hver 2. uge 6.560
Madaffald (40% = 1,6 m³) - tømning hver 2. uge 4.345
Madaffald (40% = 1,6 m³) - tømning hver uge 9.280
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2,4 m³) - tømning hver 3. uge 3.780
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2,4 m³) - tømning hver 2. uge 6.560
Glas og metal (40% = 1,6 m³) - tømning hver 4. uge 2.225
Glas og metal (40% = 1,6 m³) - tømning hver 2. uge 5.480


4 m3 - 50/50

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 2.365
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 6.020
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 4.595
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver uge 9.935


5 m3 - 60/40

Restaffald/madaffald
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 3.880
Restaffald (60% = 3 m³) - tømning hver uge 8.870
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 4.595
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver uge 9.935
Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 4. uge 2.715
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 7.370
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 4.595
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver uge 9.935
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 3. uge 4.185
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 7.370
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 2.365
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 6.020

Nedgravet beholder fra Kredsløb - et kammer

Nedgravet beholder fra Kredsløb - et kammer


Når Aarhus går i gang med at sortere mere, kan ejendomme som noget nyt vælge at få nedgravede beholdere gennem Kredsløb.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Madaffald - tømning hver 2. uge 14.730
3 m³ - Madaffald - tømning hver uge 21.075
Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
4 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 13.565
4 m³ - Restaffald - tømning hver uge 19.110
5 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 13.750
5 m³ - Restaffald - tømning hver uge 19.850
Glas og metal
Glas og metal
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 12.565
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 18.215
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 12.915
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 19.560
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 14.350
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 18.215
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 15.020
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 19.560
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 12.565
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 18.215
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 12.915
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 19.560

Gebyr for at hjemtage nedgravede beholdere

Ønsker I senere at få en eller flere af de nedgravede beholdere fjernet, afregnes de reelle omkostninger til opgravning, opfyldning og hjemtagelse.

Hvad det koster, afhænger af antallet af beholdere. Men det må forventes at koste 25.000-35.000 kr. pr. nedgravet beholder.

Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer

Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer

 

Når Aarhus går i gang med at sortere mere, kan ejendomme som noget nyt vælge at få nedgravede beholdere gennem Kredsløb.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Der betales for tømning af hvert kammer.

4 m3 - 50/50

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 7.565
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 11.220
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 9.860
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver uge 15.200


5 m3 - 60/40

Restaffald/madaffald
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 10.200
Restaffald (60% = 3 m³) - tømning hver uge 15.190
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 8.810
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver uge 14.145
Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 4. uge 8.955
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 13.610
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 8.810
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver uge 14.145
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 3. uge 10.425
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 13.610
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 6.525
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 10.180

Gebyr for at hjemtage nedgravede beholdere

Ønsker I senere at få en eller flere af de nedgravede beholdere fjernet, afregnes de reelle omkostninger til opgravning, opfyldning og hjemtagelse.

Hvad det koster, afhænger af antallet af beholdere. Men det må forventes at koste 25.000-35.000 kr. pr. nedgravet beholder.

Mobilsug - restaffald

Mobilsug - restaffald

Priser er ekskl. behandling.

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Ved mobilsug af andre størrelser tanke, så kontakt Kredsløb på 77 88 10 10 for takster.

Mobilsug - Afhentning
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning hver uge 18.730
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 37.460
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning hver uge 19.920
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 39.840
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning hver uge 21.110
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 42.220
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning hver uge 21.825
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 43.625
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning hver uge 22.300
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 44.595
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning hver uge 23.490
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 46.975
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning hver uge 24.680
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 49.355
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning hver uge 28.245
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 56.495
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning hver uge 32.620
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 65.240
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning hver uge 34.045
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 68.095
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning hver uge 37.615
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 75.230
Mobilsug - øvrige ydelser
Øvrige ydelser for mobilsug Kr. inkl. moms
Mobilsug, prop, ½ time 755
Mobilsug, prop, 1 time 1.295
Mobilsug, ekstra tømning 875

Storcontainere - restaffald

Storcontainere bl.a. brugt ved centralsug

Priser er ekskl. behandling. Behandling betales som separat gebyr efter vægt.

Storcontainere
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år inkl. moms
Frontloader 4 m³* - Tømning hver 2. uge 3.755
Frontloader 4 m³* - Tømning hver uge 7.510
Frontloader 6 m³ * - Tømning hver 2. uge 4.595
Frontloader 6 m³* - Tømning hver uge 9.190
Frontloader 8 m³* - Tømning hver 2. uge 5.260
Frontloader 8 m³* - Tømning hver uge 10.525
Ladcontainer 12 m³** - Tømning hver 2. uge 8.845
Ladcontainer 12 m³** - Tømning hver uge 17.685
Ladcontainer 15 m³** - Tømning hver 2. uge 22.730
Ladcontainer 15 m³** - Tømning hver uge 45.460
Ladcontainer 20 m³** - Tømning hver 2. uge 23.965
Ladcontainer 20 m³** - Tømning hver uge 47.930
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning hver 2. uge 29.890
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning hver uge 59.785
Ladcontainer 30 m³** komprimator- Tømning hver 2. uge 33.595
Ladcontainer 30 m³** komprimator - Tømning hver uge 67.190

* Behandlingsgebyret opkræves a conto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

** Behandlingsgebyret betales månedligt.

Farligt affald

Farligt affald

 

Fra sommeren/efteråret 2023 bliver farligt affald hentet derhjemme. 

Der skal først betales for løsningen, fra den kan bruges.

Priser - Farligt affald
Farligt affald Kr. pr. år
Pr. bolig 65
Leje af skab inkl. kasser 4.050

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholdere til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Haveaffald Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Tømning hver 4. uge 670
190 l - Tømning hver 4. uge 715
240 l - Tømning hver 4. uge 750
400 l - Tømning hver 4. uge 870
660 l - Tømning hver 4. uge 1.055

Storskrald

Storskrald

Storskrald
Kr. pr. afhentning inkl. moms
Fast storskraldsafhentning med udbæring 360
Ekstra storskraldsafhentning med udbæring 1.105

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)
Beholdertype Kr. pr. år inkl. moms
1 m³ palleboks 180
1 m³ palleboks med låg 810
1,4 m³ pallebur 240
Elektronikbur 160
110-240 liter, 2-hjulet 80
660 liter, 4-hjulet 160
1100 liter, 4-hjulet 80
2,6 m³ mini-lad 480
2,6 m³ mini-lad med låg 970
1,5-2 m³ frontloader 1.615
4-8 m³ frontloader 485
10-20 m³ frontloader 1.615
25-28 m³ frontloader 3.230
20 m³ komprimator 16.155
20 m³ komprimator med lift 32.310

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning. Se mere under Ejendomsservice.

Ekstra tømning
2-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 220
Madaffald 235
Genanvendeligt affald 165
Haveaffald 265
Ekstra tømning
4-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 340
Genanvendeligt affald 245
Haveaffald 355

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald - Frontloadere 240
Restaffald - Midicontainere (12 m³) 265
Restaffald - Lad- og komprimatorcontainere (15-30 m³) 815
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m³) 990

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning og fejlsortering af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere - Restaffald 395
Private nedgravede beholdere - Madaffald 965
Private nedgravede beholdere - Genanvendeligt affald 395
Private kuber - Restaffald 965
Private kuber - Madaffald 965
Private kuber - Genanvendeligt affald 395

Vask af beholdere

Vask af beholdere

Når I bestiller vask opkræves der et gebyr pr. beholder samt et transportgebyr.

Vask af beholdere
Kr. inkl. moms
Vask pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 375
Transport af 2-hjulede beholdere (5-20 stk.) - i alt 1.500
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) - i alt 3.000
Transport af 4-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 375
Transport af 4-hjulede beholdere (5-20 stk.) - i alt 1.500
Transport af 4-hjulede beholdere (over 20 stk.) - i alt 3.000

 

Priseksempel på vask af beholdere

Priseksempel - Vask af beholdere
Vask af 2 stk. 2-hjulede beholdere Kr. inkl. moms
Vask (2 x 25 kr.) 50
Transport (2 x 375 kr.) 750
Pris i alt 800

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit madaffald eller genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end madaffald/genanvendeligt affald.

Fejlsortering
Fejlsortering Kr. pr. tømning inkl. moms
2-hjulet beholder 260
Todelt 2-hjulet beholder 260
4-hjulet beholder 380
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. time inkl. moms
Restaffald 655
Madaffald 655
Genanvendeligt affald 655

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere, genanvendeligt affald 1.160
Private kuber, genanvendeligt affald 1.160

Erstatning af beholdere, nedgravede beholdere og kuber

Erstatning af beholdere, nedgravede beholdere og kuber

Beholdere og kuber
Beholdere og kuber Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 535
Todelt 2-hjulet beholder 635
4-hjulet beholder 1.730
1,8 m³ kube* 12.635
2 m³ kube 33.535
3,5 m³ kube 39.655
Nedgravede beholdere fra Kredsløb
Nedgravede beholdere fra Kredsløb Kr. pr. stk. inkl. moms
Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer - Restaffald/Madaffald 49.195
Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal 42.035
Nedgravet beholder fra Kredsløb - Papir, pap og tekstilaffald 42.035

* Kuber på 1,8 m3 udskiftes med en i samme størrelse så længe lager haves. Herefter erstattes i stedet med 2 m3 kuber til prisen for 2 m3 kuber. 

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

 

Færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald

Vil du ændre i størrelsen på beholderen til restaffald eller haveaffald? Eller vil du have færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald? Der kræves et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - mindre
Færre eller mindre beholdere Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 375
Transport af 2-hjulede beholdere (5-20 stk.) - i alt 1.500
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) - i alt 3.000
Transport af 4-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 375
Transport af 4-hjulede beholdere (5-8 stk.) - i alt 1.500
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) - i alt 3.000

Flere eller større beholdere til genanvendeligt affald

Vil du have flere eller større beholdere til genanvendeligt affald (glas, plast, metal samt papir og småt pap) opkræves der et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - flere
Flere eller større beholdere Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 2-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 4-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Ændring af kuber
Kuber Kr. inkl. moms
Transport af kuber (pr. time) 975

Priseksempel på ændring af beholdere 

I vil gerne have ombyttet 1 to-delt beholder til genanvendeligt med 1 beholder til glas, plast og metal og 1 til papir og småt pap.

Priseksempel - Ændring af beholdere
Priseksempel Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr (1 x 25,00 kr.) 25
Transport 195
Pris i alt 220

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere
Kr. inkl. moms
Brugt/defekt 2-hjulet beholder til private til andet formål* 160
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635
Leje af beholder til skakt pr. år, 2-hjulet 135
Leje af beholder til skakt pr. år, 400 liter 385
Leje af beholder til skakt pr. år, 600/660 liter 520
Firkantnøgle, kort** 65
Firkantnøgle, lang** 165

* Som udgangspunkt sælges kun 130 liters beholdere - så længe lager haves. Andre beholdere sælges, hvis de er på lager og er defekte. 

** Bestilles hos Kundeservice på tlf. 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.