Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Få hentet farligt affald

Har du farligt affald i din virksomhed? Vi kan hjælpe dig med at bortskaffe det korrekt og forsvarligt.  

Vi henter det nemt og sikkert.

Uanset hvilket farligt affald, du står med, så kender vi reglerne og kan håndtere det rigtigt. 

Farligt affald i sikre hænder hos os

Få professionel rådgivning
Vi tager hånd om dit farlige affald. Vi har mange års erfaring med indsamling af farligt affald og kan alle reglerne til fingerspidserne. 

Vi er godkendt til at modtage langt de fleste typer af farligt affald. Derefter sørger vi for, at det bliver bortskaffet og behandlet korrekt.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed. Og din virksomhed behøver ikke ligge i Aarhus kommune.

 

Ring på 77 88 00 11

Uanset hvilket farligt affald, du står med, kan vi hjælpe dig.

Ring til os på 77 88 00 11 eller skriv til  farligtaffald@kredslob.dk 

Så finder vi en ordning, der passer til dig.

Bestil emballage til farligt affald

Hos Kredsløb kan læger, tandlæger, dyrlæger, apoteker, tatovører og andre virksomheder bestille UN-godkendte emballager til farligt affald. 

Her kan du se, hvilke typer emballage vi tilbyder, og hvad de koster. 

Hvad er farligt affald?

Farligt affald

Farligt affald er kemikalier, gift, lysstofrør og mange andre ting. Fælles for dem er, at de er skadelige for miljø eller mennesker og kræver særlig behandling.

En del af det farlige affald skal transporteres efter reglerne for farligt gods. Der er derfor krav til sortering, emballering og pakning af farligt affald.

 

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er skarpe og spidse genstande, men også affald med rester af blod, væv mv. som kan smitte ved håndtering. Klinisk risikoaffald kommer bl.a. fra læger, dyrlæger, tandlæger, plejehjem og akupunktører.

Der er særlige krav til emballagen til klinisk risikoaffald.

 

Få hentet dit kliniske risikoaffald

Er du tandlæge, læge, tatovør eller lignende og skal af med dit smittefarlige affald? Så kan vi hente det.

Kommunal indsamlingsordning for alle
Mindre mængder klinisk risikoaffald er omfattet af en kommunal indsamlingsordning, som alle småproducenter skal være tilmeldt. 

Det er Kredsløb, der administrerer denne ordning. Vi har forskellige abonnementer, alt efter hvor ofte, du gerne vil have hentet klinisk risikoaffald (dog mindst én gang om året).

Ønsker du en anden leverandør?
Ønsker du i stedet en ordning hos en anden leverandør end Kredsløb, kan det godt lade sig gøre. Dog skal du først søge om fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning.

Tilmeld dig ordningen for klinisk risikoaffald:
Telefon 77 88 00 11

farligtaffald@kredslob.dk

Farligt affald i fællesbebyggelser 

Er du boliginspektør, vicevært eller servicetekniker?
Viceværtordning for farligt affald er en særlig ordning for boligområder med fælles affaldsløsninger.

Kredsløb leverer de nødvendige affaldsbeholdere og tømmer dem, når de er fyldte, alt sammen uden omkostninger for jer.

Tilmeld dig ordningen:
Telefon 77 88 00 11

farligtaffald@kredslob.dk 

Du kan få hentet:

  • Maling
  • Batterier
  • Lysstofrør
  • El-pærer
  • Spraydåser
  • Olie
  • Husholdningskemikalier

Aflever selv farligt affald

På genbrugsstationerne kan erhverv aflevere husholdningslignede farligt affald mod betaling.

Du må kun aflevere farligt affald på genbrugsstationerne, hvis det er mindre end 200 kg om året.

Har du mere end 200 kg farligt affald om året, skal du have en ordning.

Transport

Transport af farligt affald skal foretages efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR).

På genbrugsstationerne

Du kan i visse tilfælde selv aflevere farligt affald direkte til os.

Vi modtager kun affald, der er sorteret og emballeret korrekt.

Transport

Transport af farligt affald skal foretages efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR).

Kontakt os først

Kontakt os altid, inden du afleverer farligt affald hos os.

Til Farligt affald i Lisbjerg

Priser for farligt affald 2024

Priser farligt affald

Betingelser

Betingelser

Alle priser er vejledende og ekskl. moms.

Bemærk, at nogle fraktioner afregnes med et minimumsgebyr.

Emballeret affald skal afleveres i tæt og ren emballage, der overholder kravene til transport i henhold til ADR.

Da farligt affald ikke er ensartet, er priserne vejledende. Priserne kan variere pga. affaldssammensætningen og emballagetypen.

Der kan desuden bliver pålagt gebyrer for neddeling, neutralisering, omemballering mv.

Farligt affald forbeholder sig ret til at afvise at modtage fejlemballeret affald mv. 

Afhentning

I Aarhus Kommune er afhentningen med i prisen, når den afhentede mængde er: 

  • over 100 kg for emballeret affald
  • over 1000 kg for flydende uemballeret affald (slamsuger)

Ved afhentning uden for Aarhus Kommune tillægges der betaling for transporttid.

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Obligatorisk tømning. pr. udskiller
Kr. pr. stk. ekskl. moms
Obligatorisk tømning, pr. udskiller 1.500
Ekstra tømning 1.500
Tømning af sandfang 800
Tømning af sandfang - visuel 350
Sandfang pr. kg 2,60

Olieaffald

Olieaffald

Olieaffald
Uemballeret Kr. pr. kg. ekskl. moms
Olieholdigt vand 3,50
Olieaffald i emballage
I emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Olieaffald, ikke pumpbart 6,90
Olieaffald i småemballage 6,90
Oliefiltre 6,90
Olieaffald i småemballage - 660 liter container
I småemballage - 660 liter container Kr. pr. kg ekskl. moms
Olieaffald i småemballage - 660 liter container 9,20

Organisk-kemisk affald

Organisk-kemisk affald

 

Organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl

Organisk-kemisk affald - uemballeret
Umballeret Kr. pr. kg ekskl. moms
Organisk-kemisk, pumpbart 5,00
Organisk-kemisk, ikke pumpbart 9,60
Organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl
I emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Organisk-kemisk, pumpbart 7,80
Organisk-kemisk, ikke pumpbart 11,90
Organisk-kemisk affald - 660 liter container eller på paller
I 660 liter container eller på paller Kr. pr. kg ekskl. moms
Vandbaseret maling 4,60
Oliebaseret maling i container 9,20

 

Organiske opløsningsmidler uden halogen eller svovl

Organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl
Kr. pr. kg ekskl. moms
Organiske opløsningsmidler 8,40

 

Organisk-kemisk affald med halogen eller svovl

Organisk-kemisk affald med halogen eller svovl
Kr. pr. kg ekskl. moms
Organisk-kemisk, pumpbart 9,50
Organisk-kemisk, ikke pumpbart - fade/paller/små emballager 12,60
PCB-holdige fuger, emb. (efter gældende regler) 17,50
PCB- og blyholdigt byggeaffald (f.eks. træ, alu, glas) 14,70
PCB- og blyholdigt byggeaffald (f.eks. beton, jord) 15,70*

* + tillæg for nedknusning af beton >5-10 mm: 1,08 kr. pr. kg ekskl. moms

Kviksølvholdigt affald

Kviksølvholdigt affald

Kviksølvholdigt affald
Kr. pr. kg ekskl. moms
Kviksølvholdigt, fast affald 53,50
Kviksølvholdigt, væsker 39,60
Lyskilder 25,80

Oxiderende affald

Oxiderende affald

Oxiderende affald
Kr. pr. kg ekskl. moms
Oxiderende stoffer 50,20
Oxiderende peroxider 50,20
Stoffer der udvikler syredampe eller brandfarlige gasser ved kontakt med vand 50,20
Reaktivt, andet affald (f.eks. Affald, der polymeriserer) 86,70

Pesticider

Pesticider

Pesticider
Kr. pr. kg ekskl. moms
Bekæmpelsesmidler (faste og flydende) 20,20

Uorganisk affald

Uorganisk affald

Uorganisk affald
Kr. pr. kg ekskl. moms
Uorganisk-kemisk, pumpbart, cyanidfrit 9,50
Pumpbar cyanidfri stærk syre (f.eks. svovlsyre pH >6) 15,00
Ikke pumpbart, cyanidholdigt i spændelågsfade 16,40
Andet ikke-pumpbart, uorganisk affald 15,00

Andet affald

Andet affald

Andet affald
Kr. pr. kg ekskl. moms
Medicinaffald 7,50
Klinisk risikoaffald 6,20
Småemballage fra laboratorier 23,40
Spraydåser 7,80
Isocyanat-holdigt affald 18,10
Spraydåser (ct.) 7,80*

* + innerliner 94,25 kr. pr. stk. + leje af container pr. uge

Emballager UN-godkendt

Emballager UN-godkendt

Kr. pr. stk
Spændelågsfade, jern 216 liter 227,50
Spændelågsfade, plast 30 liter 126,43
Spændelågsfade, plast 60 liter 159,71
Spændelågsfade, plast 60 liter med udluftning 184,34
Spændelågsfade, plast 120 liter 234,91
Spændelågsfade, plast 120 liter med udluftning 212,03
Spændelågsfade, plast 220 liter 386,10
Spunstromler, plast 120 liter 326,69
Spunstromler, plast 220 liter 352,89
Tromle, overstørrelse 300 liter 2.917,20
Kanyleboks 0,1 liter 5,10
Kanyleboks 0,5 liter 9,00
Kanyleboks 1,5 liter 12,00
Kanyleboks 5 liter 20,00
Gul klinisk beholder, plast 30 l. inkl. behandling 161,00
Gul klinisk beholder, plast 60 l. inkl. behandling 193,70
Papkasse til klinisk risikoaffald inkl. behandling 87,50
Papkasse til medicinrester inkl. behandling 94,00
Plast fra tandlæger pr. spand inkl. behandling 95,60
Kemi fra tandlæger pr. spand inkl. behandling 140,80
Amalgam pr. spand inkl. behandling 233,40

Andre emballager

Andre emballager

Kr. pr. stk.
Innerliner til container med spraydåser 94,25
Faremærker, 10 x 10 cm 1,00
Faremærker, 15 x 15 cm 1,50
Vermiculite (pakkemateriale) 174,11
KK-lysstofrørkasse 103,35
Klinikemballage - poser 23,40
Gul klinisk beholder i plast - 30 liter 100,10
Gul klinisk beholder i plast - 60 liter 106,60
Pose til klinisk papkasse 6,05
Apotekerboks 32,18
IBC 1000 liter palletank 780,00

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald

 

Ordningen gælder kun for klinisk risikoaffald i Aarhus Kommune.

Abonnement Kr. pr. år ekskl. moms
Årlig afhentning 550 kr.
Halvårlig afhentning 900 kr.
Afhentning hver 4. måned 1.060 kr.
Kvartalsvis afhentning 1.200 kr.
Afhentning hver 2. måned 1.600 kr.
Månedsvis afhentning 2.000 kr.
14 dages afhentning 3.000 kr.
Ugentlig afhentning 4.000 kr.

Har du olie- og benzinudskiller?

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere
I Aarhus Kommune er det Kredsløb, der registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller.

Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller tilkoblet sin ejendoms afløbssystem, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning. 

Se priser 

Ønsker du en anden leverandør?
Ønsker du i stedet en ordning hos en anden leverandør end Kredsløb, kan det godt lade sig gøre. Dog skal du først søge om fritagelse fra den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere.

Tilmeld dig ordning for olie- og benzinudskiller:
Telefon 77 88 00 11

farligtaffald@kredslob.dk

Farligt affald er en del af Kredsløb Energipark Lisbjerg

Find os

Farligt affald

Ølstedvej 36
8200 Aarhus N

Telefon: 77 88 00 11

Adresse

Åbent: 
Mandag - fredag: kl. 8 - 15

Lukket:
Lørdag, søndag og helligdage

Åbningstider