Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Få hentet farligt affald

Har du farligt affald i din virksomhed? Vi kan hjælpe dig med at bortskaffe det korrekt og forsvarligt.  

Vi henter det nemt og sikkert.

Uanset hvilket farligt affald, du står med, så kender vi reglerne og kan håndtere det rigtigt. 

Farligt affald i sikre hænder hos os

Få professionel rådgivning
Vi tager hånd om dit farlige affald. Vi har mange års erfaring med indsamling af farligt affald og kan alle reglerne til fingerspidserne. 

Vi er godkendt til at modtage langt de fleste typer af farligt affald. Derefter sørger vi for, at det bliver bortskaffet og behandlet korrekt.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed. Og din virksomhed behøver ikke ligge i Aarhus kommune.

 

Ring på 77 88 00 11

Uanset hvilket farligt affald, du står med, kan vi hjælpe dig.

Ring til os på 77 88 00 11 eller skriv til  farligtaffald@kredslob.dk 

Så finder vi en ordning, der passer til dig.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald

Farligt affald er kemikalier, gift, lysstofrør og mange andre ting. Fælles for dem er, at de er skadelige for miljø eller mennesker og kræver særlig behandling.

En del af det farlige affald skal transporteres efter reglerne for farligt gods. Der er derfor krav til sortering, emballering og pakning af farligt affald.

 

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er skarpe og spidse genstande, men også affald med rester af blod, væv mv. som kan smitte ved håndtering. Klinisk risikoaffald kommer bl.a. fra læger, dyrlæger, tandlæger, plejehjem og akupunktører.

Der er særlige krav til emballagen til klinisk risikoaffald.

 

Få hentet dit kliniske risikoaffald

Er du tandlæge, læge, tatovør eller lignende og skal af med dit smittefarlige affald? Så kan vi hente det.

Kommunal indsamlingsordning for alle
Mindre mængder klinisk risikoaffald er omfattet af en kommunal indsamlingsordning, som alle småproducenter skal være tilmeldt. 

Det er Kredsløb, der administrerer denne ordning. Vi har forskellige abonnementer, alt efter hvor ofte, du gerne vil have hentet klinisk risikoaffald (dog mindst én gang om året).

Ønsker du en anden leverandør?
Ønsker du i stedet en ordning hos en anden leverandør end Kredsløb, kan det godt lade sig gøre. Dog skal du først søge om fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning.

Tilmeld dig ordningen for klinisk risikoaffald:
Telefon 77 88 00 11

farligtaffald@kredslob.dk

Farligt affald i fællesbebyggelser 

Er du boliginspektør, vicevært eller servicetekniker?
Viceværtordning for farligt affald er en særlig ordning for boligområder med fælles affaldsløsninger.

Kredsløb leverer de nødvendige affaldsbeholdere og tømmer dem, når de er fyldte, alt sammen uden omkostninger for jer.

Tilmeld dig ordningen:
Telefon 77 88 00 11

farligtaffald@kredslob.dk 

Du kan få hentet:

  • Maling
  • Batterier
  • Lysstofrør
  • El-pærer
  • Spraydåser
  • Olie
  • Husholdningskemikalier

Aflever selv farligt affald

På genbrugsstationerne kan erhverv aflevere husholdningslignede farligt affald mod betaling.

Du må kun aflevere farligt affald på genbrugsstationerne, hvis det er mindre end 200 kg om året.

Har du mere end 200 kg farligt affald om året, skal du have en ordning.

Transport

Transport af farligt affald skal foretages efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR).

På genbrugsstationerne

Du kan i visse tilfælde selv aflevere farligt affald direkte til os.

Vi modtager kun affald, der er sorteret og emballeret korrekt.

Transport

Transport af farligt affald skal foretages efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR).

Kontakt os først

Kontakt os altid, inden du afleverer farligt affald hos os.

Til Farligt affald i Lisbjerg

Priser for farligt affald 2022

Priser farligt affald

Betingelser

Betingelser

Alle priser er vejledende og ekskl. moms.

Bemærk, at nogle fraktioner afregnes med et minimumsgebyr.

Emballeret affald skal afleveres i tæt og ren emballage, der overholder kravene til transport i henhold til ADR.

Da farligt affald ikke er ensartet, er priserne vejledende. Der kan desuden bliver pålagt gebyrer for neddeling, neutralisering, omemballering mv.

Farligt affald forbeholder sig ret til at afvise at modtage fejlemballeret affald mv. 

Afhentning

I Aarhus Kommune er afhentningen med i prisen, når den afhentede mængde er: 

  • over 100 kg for emballeret affald
  • over 1000 kg for flydende uemballeret affald (slamsuger)

Ved afhentning uden for Aarhus Kommune koster det ekstra for transporttid.

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Obligatorisk tømning. pr. udskiller
Kr. pr. stk. ekskl. moms
Obligatorisk tømning, pr. udskiller 1.500
Ekstra tømning 1.100
Tømning af sandfang 250
Sandfang pr. kg 2,60

Olieaffald

Olieaffald

Olieaffald
Uden emballage Kr. pr. kg. ekskl. moms
Olieholdigt vand 2,08
Olieaffald - jern emballage
I jern emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Olieaffald, ikke pumpbart 6,52
Olieaffald i småemballage 6,52
Oliefiltre 4,93
Olieaffald - plast emballage
I plast emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Olieaffald, ikke pumpbart 5,92
Olieaffald i småemballage 7,58
Oliefiltre 4,93
Olieaffald i småemballage - 660 L ct.
I småemballage - 660 liter container Kr. pr. kg ekskl. moms
Olieaffald i småemballage - 660 liter container 3,96

Organisk-kemisk affald

Organisk-kemisk affald

 

Organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl

Organisk-kemisk affald - uemballeret
Uden emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Organisk-kemisk, pumpbart 3,35
Organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl
I jern emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Organisk-kemisk, pumpbart 7,21
Organisk-kemisk, ikke pumpbart 8,95
Organisk-kemisk, ikke pumpbart - fade/paller/små emballager 7,35
Vandbaseret maling 6,96
Laboratorieaffald organisk-kemisk affald 8,91
Organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl
I plast emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Organisk-kemisk, pumpbart 7,21
Organisk-kemisk, ikke pumpbart - fade/paller/små emballager 5,92
Vandbaseret maling 6,96
Laboratorieaffald organisk-kemisk affald 7,04
Organisk-kemisk affald - 660 L ct.
I 660 liter container Kr. pr. kg ekskl. moms
Vandbaseret maling 2,63
Oliebaseret maling i container 3,96

 

Organiske opløsningsmidler uden halogen eller svovl

Organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl
I jern emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Organiske opløsningsmidler 6,13
Organiske opløsningsmidler i småemballage 6,94
Organisk-kemisk affald uden halogen eller svovl
I plast emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Organiske opløsningsmidler 6,09
Organiske opløsningsmidler i småemballage 5,96

 

Organisk-kemisk affald med halogen eller svovl

Organisk-kemisk affald med halogen eller svovl
I jern emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Organisk-kemisk, pumpbart 7,21*
Organisk-kemisk, ikke pumpbart - fade/paller/små emballager 9,96*
PCB-holdige fuger, emb. 10,28
PCB- og blyholdigt byggeaffald Kontakt Farligt Affald
Organisk-kemisk affald med halogen eller svovl
I plast emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Organisk-kemisk, pumpbart 7,21*
Organisk-kemisk, ikke pumpbart - fade/paller/små emballager 9,96*
PCB-holdige fuger, emb. 8,24
PCB- og blyholdigt byggeaffald Kontakt Farligt Affald

* Tillæg til B-affald for indhold af halogen og svovl.

Kviksølvholdigt affald

Kviksølvholdigt affald

Kviksølvholdigt affald
Kr. pr. kg ekskl. moms
Kviksølvholdigt, fast affald 62,53
Kviksølvholdigt, væsker 34,03
Amalgamslam i spand, pr. spand 185
Lyskilder 10,63

Oxiderende affald

Oxiderende affald

Oxiderende affald
Kr. pr. kg ekskl. moms
Oxiderende stoffer 41,57
Oxiderende peroxider 41,57
Stoffer der udvikler syredampe eller brandfarlige gasser ved kontakt med vand 23,72
Reaktivt, andet affald (f.eks. Affald, der polymeriserer) 23,72

Pesticider

Pesticider

Pesticider
I jern emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Bekæmpelsesmidler 9,21
Pesticider
I plast emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Bekæmpelsesmidler 7,37

Uorganisk affald

Uorganisk affald

Uorganisk affald
Kr. pr. kg ekskl. moms
Uorganisk-kemisk, pumpbart, cyanidfrit 10,63
Ikke pumpbart, cyanidholdigt 13,24
Ikke-pumpbart, uorganisk affald 10,00

Andet affald

Andet affald

Andet affald
I jern emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Spraydåser 7,31
Andet affald
I plast emballage Kr. pr. kg ekskl. moms
Medicinaffald 5,92
Klinisk risikoaffald 4,64
Småemballage fra laboratorier 16,95
Spraydåser 6,07
Lithiumbatterier 25,10
Batterier 6,99

Emballager UN-godkendt

Emballager UN-godkendt

Emballage Kr. pr. stk
Spændelågsfade, jern 216 L. 192,50
Spændelågsfade, plast 220 L. - X 326,70
Spændelågsfade, plast 120 L. - X 198,77
Spændelågsfade, plast 120 L. - X med udluftning 152,90
Spændelågsfade, plast 60 L. - X 135,14
Spændelågsfade, plast 60 L. - X med udluftning 155,98
Spændelågsfade, plast 30 L. - X 1,6,98
Spunstromler, plast 220 L. - X 298,60
Spunstromler, plast 120 L. - Y 276,43
Tromle, overstørrelse 300 ltr. 2.468,40
Dunk 10 L. 19,90
Dunk 20 L. 35,60
Dunk 25 L. 46,20
Dunk 60 L. 105
Kanyleboks 100 ml. 5,10
Kanyleboks 0,5 L. 9
Kanyleboks 1,5 L. 12
Kanyleboks 5 L. 20
Gul klinisk beholder, plast 60 l. inkl. behandling 125
Gul klinisk beholder, plast 30 l. inkl. behandling 105
Papkasse til klinisk risikoaffald inkl. behandling 62
Papkasse til medicinrester inkl. behandling 76

Andre emballager

Andre emballager

Emballage Kr. pr. stk.
Sække til tom emballage 19,55 kr.
Innerliner til container med spraydåser 79,75 kr.
Faremærker, 10 x 10 cm 1,10 kr.
Faremærker, 15 x 15 cm 2 kr.
Vermiculite (pakkemateriale) 93,50 kr.
KK-lysstofrørkasse 64,90 kr.
Klinikemballage - poser 19,80 kr.

Emballager - udlejning

Emballager - udlejning

Emballager Kr. pr. stk. pr. påbegyndt uge.
Leje af 660 l. container 30 kr.
Leje af grå kk-kasse 42 kr.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald

 

Ordningen gælder kun for klinisk risikoaffald i Aarhus Kommune.

Abonnement Kr. pr. år ekskl. moms
Årlig afhentning 550 kr.
Halvårlig afhentning 900 kr.
Afhentning hver 4. måned 1.060 kr.
Kvartalsvis afhentning 1.200 kr.
Afhentning hver 2. måned 1.600 kr.
Månedsvis afhentning 2.000 kr.
14 dages afhentning 3.000 kr.
Ugentlig afhentning 4.000 kr.

Har du olie- og benzinudskiller?

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere
I Aarhus Kommune er det Kredsløb, der registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller.

Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller tilkoblet sin ejendoms afløbssystem, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning. 

Se priser 

Ønsker du en anden leverandør?
Ønsker du i stedet en ordning hos en anden leverandør end Kredsløb, kan det godt lade sig gøre. Dog skal du først søge om fritagelse fra den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere.

Tilmeld dig ordning for olie- og benzinudskiller:
Telefon 77 88 00 11

farligtaffald@kredslob.dk

Farligt affald er en del af Kredsløb Energipark Lisbjerg

Find os

Farligt affald

Ølstedvej 36
8200 Aarhus N

Telefon: 77 88 00 11

Adresse

Åbent: 
Mandag - fredag: kl. 8 - 15

Lukket:
Lørdag, søndag og helligdage

Åbningstider