Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Få abonnement på din genbrugsstation

Med erhvervsabonnement kan du bruge genbrugsstationerne i Aarhus kommune så meget du vil, for en fast årlig pris - også selv om din virksomhed ikke ligger i Aarhus kommune.

Du får et mærkat til forruden, og så kører det!

Hvis du har flere biler, kan du også få mærkater til dem. Det koster ikke ekstra.

Medarbejdere på genbrugsstationen står ved plast sorteringen

Køb abonnement

Hvis du er ny kunde på genbrugsstationerne, skal du tilmelde din virksomhed på virk.dk for at kunne købe et abonnement. 

Tilmeld din virksomhed på virk.dk

Forny dit abonnement eller opdater oplysninger om din virksomhed i Genbrugsplads-system.

 

Forny dit abonnement på Genbrugsplads-system

Årligt gebyr for virksomheder, der bruger genbrugsstationerne

Erhvervsabonnement til genbrugsstationerne 2024

Prisen afhænger af hvilken type virksomhed du har og antal ansatte.

Priser 2024

Håndværkergebyr 1

Håndværkergebyr 1

Hvis virksomheden tilhører en af disse brancher, er det dette abonnement, I skal have:

 • 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
 • 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
 • 433420 Glarmestervirksomhed
 • 813000 Landskabspleje (anlægsgartnere)
 • 433900 Anden bygningsfærdiggørelse
 • 811000  Kombinerede serviceydelser
 • 711210 Rådgivende ingeniørvirksomheder inden for byggeri og anlægsarbejde

Du kan finde virksomhedens branchekode ved at søge på virksomhedens navn på virk.dk 

Prisen afhænger af, hvor mange ansatte der er i virksomheden.

Antal ansatte Pris pr. år
0-1 10.652 kr.
2-4 20.180 kr.
5-9 29.712 kr.
10-19 39.240 kr.
20-49 48.768 kr.
>50 58.300 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Håndværkergebyr 2

Håndværkergebyr 2

Hvis virksomheden tilhører en af disse brancher, er det dette abonnement, I skal have:

 • 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed
 • 439100 Tagdækningsvirksomhed
 • 439910 Murere
 • 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
 • 370000 Opsamling og behandling af spildevand
 • 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
 • 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Du kan finde virksomhedens branchekode ved at søge på virksomhedens navn på virk.dk 

Prisen afhænger af, hvor mange ansatte der er i virksomheden.

Antal ansatte Pris pr. år
0-1 7.916 kr.
2-4 14.712 kr.
5-9 21.508 kr.
10-19 28.300 kr.
20-49 35.096 kr.
>50 41.892 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Håndværkergebyr 3

Håndværkergebyr 3

Hvis virksomheden tilhører en af disse brancher, er det dette abonnement, I skal have:

 • 412000 Opførelse af bygninger
 • 421100 Anlæg af veje og motorvej
 • 421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
 • 421300 Anlæg af broer og tunneller
 • 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker
 • 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
 • 429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
 • 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
 • 432100 El-installation
 • 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
 • 433410 Malerforretninger
 • 812100 Almindelig rengøring i bygninger
 • 812900 Andre rengøringsydelser
 • 452010 Autoreparationsværksteder m.v.

Du kan finde virksomhedens branchekode ved at søge på virksomhedens navn på virk.dk 

Prisen afhænger af, hvor mange ansatte der er i virksomheden.

Antal ansatte Pris pr. år
0-1 3.408 kr.
2-4 5.696 kr.
5-9 7.980 kr.
10-19 10.268 kr.
20-49 12.552 kr.
>50 14.840 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Øvrige virksomheder

Øvrige virksomheder

Alle øvrige brancher, der ikke fremgår under håndværkergebyr 1, 2 eller 3.

Prisen afhænger af, hvor mange ansatte der er i virksomheden.

Antal ansatte Pris pr. år
0-1 2.456 kr.
2-4 3.792 kr.
5-9 5.132 kr.
10-19 6.468 kr.
20-49 7.804 kr.
>50 9.140 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Betaling og regler

Betaling og regler

Betaling for abonnement er for et kalenderår ad gangen. Prisen er den samme, uanset hvornår på året du tilmelder dig. Hvis du afmelder abonnementet i løbet af året, refunderes det resterende af året ikke.

Der betales for alle ansatte på p-nummeret, da alle som udgangspunkt er affaldsproducerende – der skelnes ikke til årsværk.

Betaling for abonnement sker med betalingskort eller EAN. Ved betaling via EAN, anbefales det at fremrykke betalingsdatoen, da du først har adgang til genbrugsstationen, når vi har registreret din betaling.

I kan kun tilmelde biler, som ejes af virksomheden. Ikke for underentreprenører eller andre, der udfører arbejde for jer.

Mærkater til biler kommer i løbet af 14 dage efter betaling. I mellemtiden kan du bruge genbrugsstationen ved at vise kvittering for betaling til personalet.

Der er adgang på genbrugsstationerne for køretøjer med en totalvægt op til 3500 kg.

Ofte stillede spørgsmål

Om ordningen
Om mærkater og biler
Andre spørgsmål

Hvordan ser eller ændrer jeg mine virksomhedsoplysninger?

Har I brug for at se eller ændre data om virksomheden, kan I gøre det via Genbrugsplads-system.

Hvordan bliver det kontrolleret, om virksomhederne må bruge genbrugsstationerne?

Kredsløb fører løbende kontrol med, at det kun er de virksomheder, der har betalt for at bruge ordningen, som anvender genbrugsstationerne.

Hvad angår abonnementsordningen holder pladspersonalet øje med at firmabiler har synligt mærkat i forruden.

Hvordan kan Kredsløb vide, hvornår en virksomhed har afleveret 200 kg farligt affald?

Farligt affald skal indberettes i Genbrugsplads-system. På den måde kan både du og Kredsløb løbende følge med i, hvor meget farligt affald, den enkelte virksomhed afleverer.

En virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året. Virksomheden skal indberette aflevering af farligt affald via Genbrugsplads-system.

Hvad sker der, hvis man som virksomhed bruger genbrugsstationerne uden at betale?

Hvis en virksomhed anvender genbrugsstationerne uden at have betalt for det, vil personalet på genbrugsstationen straks bortvise jer.

Konstaterer Kredsløb, at en virksomhed i flere tilfælde anvender genbrugsstationerne uden at have betalt for det, vil virksomheden blive politianmeldt.

Hvilken lovgivning regulerer virksomheders adgang til genbrugsstationerne?

Aarhus Kommune skal give virksomheder adgang til de kommunale genbrugsstationer. Det fremgår af miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 879 af 26-06-2010) § 45, stk. 2, nr. 3.

De nærmere regler for ordningen er reguleret i affaldsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. januar 2012.

Hvis virksomheden flytter fra Aarhus, kan vi så få penge retur? Kan vi bruge genbrugsstationerne?

Nej. Når I har tilmeldt virksomheden, gælder tilmeldingen for hele kalenderåret, og I kan ikke få penge tilbage.

Ja. Selvom virksomheden flytter fra Aarhus Kommune, kan I stadig benytte genbrugsstationerne. Alle virksomheder i Danmark kan benytte Aarhus Kommunes genbrugsstationer, hvis de er tilmeldte.

Hvis virksomheden går konkurs, får vi så penge retur?

Nej. Når I har tilmeldt virksomheden, gælder tilmeldingen for hele kalenderåret. I kan ikke få penge tilbage, hvis virksomheden f.eks. går konkurs.

Hvordan bestiller jeg mærkater og plastlommer?

Efter tilmelding og betaling får I tilsendt et mærkat og en plastlomme til hver tilmeldt bil. Det skal bruges til at dokumentere betalingen for at bruge genbrugsstationerne over for pladspersonalet.

Mærkatet skal være synlig for pladspersonalet på genbrugsstationerne. Plastlommen fra Kredsløb kan bruges til at placere mærkaten et fast sted i bilen.

I kan genbestille mærkater, slette gamle bilers registreringsnumre eller tilføje flere biler i Genbrugsplads-system under Registreringsnummer.

Hvor skal mærkaterne placeres i bilerne?

Mærkatet skal placeres, så den er synlig for pladspersonalet på genbrugsstationerne.

Plastlommen fra Kredsløb kan bruges til at placere mærkatet et fast sted i bilen.

CVR-nummeret på mærkatet skal stemme overens med CVR-nummeret på bilen.

Hvad sker der, hvis mærkatet ikke er med i bilen?

Hvis virksomhedens personale ikke kan fremvise mærkater, som viser, at virksomheden er tilmeldt og har betalt for ordningen, vil bilen blive bortvist fra genbrugsstationerne.

Det er derfor meget vigtigt, at bilerne altid er udstyret med de fremsendte mærkater.

Er der et max på størrelse bil og trailer?

Ja. Der er kun adgang for biler med en totalvægt på max 3.500 kg.

Evt. trailer må have totalvægt på max 3.500 kg.

Hvis en mærkat bliver væk, eller virksomheden køber nye biler?

Hvis et mærkat bliver væk, eller virksomheden anskaffer nye biler, skal I bestille nye mærkater via Genbrugsplads-systemet.

Du kan også kontakte Kredslob på erhvervsaffald@kredslob.dk 

Ved henvendelsen skal du oplyse:

 • Virksomhedens navn
 • CVR-nummer
 • Registreringsnumre på nye og evt. afhændede biler

Du kan kun tilmelde biler, som ejes af virksomheden. Ikke biler for underentreprenører eller andre, der udfører arbejde for jer.

Jeg ønsker ikke at bruge genbrugsstationerne. Skal min virksomhed frameldes?

Nej. Genbrugsstationerne er en frivillig ordning. Det er kun, hvis virksomheden ønsker at bruge genbrugsstationerne, at I skal tilmelde jer.

Ønsker I ikke at være tilmeldt, skal virksomheden indgå en aftale med en registreret renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald.

Hvis virksomheden ikke tilmelder sig genbrugsstationerne, hvor skal vi så gøre af virksomhedens affald?

Hvis din virksomhed ikke tilmelder sig genbrugsstationerne, skal du indgå aftale med en godkendt indsamler om bortskaffelse af affald.

Alle virksomheder er forpligtet til at have ordninger til bortskaffelse af deres affald.

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune følger løbende op på, at virksomhederne har egne ordninger til bortskaffelse af deres affald.

Hvor finder vi en indsamler, der kan bortskaffe virksomhedens affald?

Det gør du i Affaldsregistret på Energistyrelsens hjemmeside.

Her kan du fremsøge affaldstransportører i hele landet, herunder dem, der er godkendt til at hente farligt affald.

Du kan også få hjælp hos affaldskonsulenterne i Aarhus Kommune på tlf. 89 40 12 80.

Har du spørgsmål om erhvervsaffald?

Skriv til os, hvis du har spørgsmål om, hvordan du kan aflevere erhvervsaffald på genbrugsstationerne.

erhvervsaffald@kredslob.dk 

Skriv til os

Eller ring til os og hør hvordan din virksomhed bliver tilmeldt genbrugsstationerne.

Kontakt os på 77 88 10 10, tast 2.

Ring til os