Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Affaldspriser for kommunale institutioner 2024

Her kan du se, hvad kommunale institutioner i Aarhus Kommune betaler for at få afhentet og håndteret restaffald og genanvendeligt affald i 2024.

Priser fra 1. januar-31. december 2024

Affald og genbrug i kommunale institutioner

Priser for affaldsløsninger til kommunale bygninger
Andre ydelser

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

 

Det er obligatorisk for alle kommunale institutioner at betale et administrationsbidrag.

Administrationsbidrag
Administrationsbidrag Kr. pr. år ekskl. moms
Kommunal institution (pris pr. enhed) 604

Beholdere på hjul

Beholdere på hjul

 

Der skal være opstillet beholdere til restaffald, madaffald, papir, pap, tekstilaffald, hård plast, blød plast, mad- og drikkevarekartoner, glas og metal.

Nogle affaldstyper må gerne afleveres i samme beholder. 

Forbrændingsegnet affald (restaffald) fra kommunale institutioner bliver indsamlet til markedspris (jvf. lov nr. 898 af 21. juni 2022 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet).

Restaffald - Beholderstørrelse
Restaffald Kr. pr. år ekskl. moms
240 liter - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.144
240 liter - Restaffald - Tømning hver uge 2.728
660 liter - Restaffald - Tømning hver 2. uge 2.235
660 liter - Restaffald - Tømning hver uge 5.540
Madaffald - Beholderstørrelse
Madaffald Kr. pr. år ekskl. moms
140 liter - Tømning hver 2. uge 712
140 liter - Tømning hver uge 1.524
Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år ekskl. moms
240 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 620
240 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.000
660 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 1.068
660 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.780
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år ekskl. moms
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 620
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.000
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 1.068
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.780
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år ekskl. moms
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 472
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.000
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 816
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.780

Kuber

Kuber

Der skal være opstillet beholdere til  restaffald, madaffald, papir, pap, tekstilaffald, hård plast, blød plast, mad- og drikkevarekartoner, glas, og metal.

Nogle affaldstyper må gerne afleveres i samme beholder. 

Forbrændingsegnet affald (restaffald) fra kommunale institutioner bliver indsamlet til markedspris (jvf. lov nr. 898 af 21. juni 2022 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet).

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år ekskl. moms
2 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 7.423
2 m³ - Restaffald - tømning hver uge 15.668
3,5 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 11.141
3,5 m³ - Restaffald - tømning hver uge 23.734
Madaffald
Madaffald Kr. pr. år ekskl. moms
2 m³ - Madaffald - tømning hver 2. uge 5.656
2 m³ - Madaffald - tømning hver uge 11.896
Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år ekskl. moms
1,8-2,0 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 2.920
1,8-2,0 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 6.196
3,5 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 4.272
3,5 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 9.164
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år ekskl. moms
2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 3.820
2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 6.199
3,5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 5.588
3,5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 9.164
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år ekskl. moms
1,8-2,0 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 2.920
1,8-2,0 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 6.196
3,5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 4.272
3,5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 9.164

Offentligt nedgravede beholdere

Offentligt nedgravede beholdere


For hver institution vurderes det, hvor mange enheder svarende til affaldsmængden for en husstand, institutionen svarer til og skal betale for.

Forbrændingsegnet affald (restaffald) fra kommunale institutioner bliver indsamlet til markedspris (jvf. lov nr. 898 af 21. juni 2022 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet).

Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Restaffald Kr. pr. år ekskl. moms
Restaffald 625
Madaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Madaffald Kr. pr. år ekskl. moms
Madaffald 244
Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Genanvendeligt affald* Kr. pr. år ekskl. moms
Genanvendeligt affald 444

* Gebyret for genanvendeligt affald dækker alle affaldstyperne (Pap, papir og tekstilaffald - Plast, mad- og drikkekartoner - Glas og metal)

Private nedgravede beholdere - et kammer

Private nedgravede beholdere

Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. To gange årligt (30. juni og 31. december) bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Forbrændingsegnet affald (restaffald) fra kommunale institutioner bliver indsamlet til markedspris (jvf. lov nr. 898 af 21. juni 2022 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet).

Restaffald - Private nedgravede beholdere
Restaffald Kr. pr. tømning ekskl. moms
4 m³ nedgravet beholder - Restaffald 172
5 m³ nedgravet beholder - Restaffald 172
Alle størrelser - delvist nedgravet beholder - Restaffald 172

Tømning af nedgravede beholdere til andre affaldstyper betales pr. år.

Madaffald
Madaffald Kr. pr. år ekskl. moms
3 m³ - Madaffald - tømning hver 2. uge 4.232
3 m³ - Madaffald - tømning hver uge 9.352
Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år ekskl. moms
3 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 2.580
3 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 5.956
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 2.964
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 7.040
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.344
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 8.128
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år ekskl. moms
3 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 3.380
3 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 5.956
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 3.920
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 7.040
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.460
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 8.128
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år ekskl. moms
3 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 2.580
3 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 5.956
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 2.964
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 7.040
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.344
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 8.128

Priseksempel

Priseksempel - Restaffald
Restaffald i 4 m³ privat nedgravet beholder - tømning hver uge Kr. pr. år ekskl. moms
172 kr. pr. tømning x 52 uger 8.944
Behandling* 13.260
Pris i alt 22.204

* Behandlingsprisen afregnes efter vægt på den måde, at der betales et acontobeløb ud fra det gældende gebyr.

Betalingen reguleres ved årets udgang på baggrund af de indvejede mængder.

Behandlingsprisen i det viste eksempel er udregnet med en forventet forbrændingspris på 510 kr./ton i 2024.

Private nedgravede beholdere - dobbeltkammer

Private nedgravede beholdere - dobbeltkammer

 

Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.

Der betales for tømning af hvert kammer.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Forbrændingsegnet affald (restaffald) fra kommunale institutioner bliver indsamlet til markedspris (jvf. lov nr. 898 af 21. juni 2022 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet).

 

4 m3 - 60/40

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald Kr. pr. år ekskl. moms
Glas og metal (60% = 2,4 m³) - tømning hver 4. uge 2.348
Glas og metal (60% = 2,4 m³) - tømning hver 2. uge 5.240
Madaffald (40% = 1,6 m³) - tømning hver 2. uge 3.512
Madaffald (40% = 1,6 m³) - tømning hver uge 7.500
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal Kr. pr. år ekskl. moms
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2,4 m³) - tømning hver 3. uge 3.056
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2,4 m³) - tømning hver 2. uge 5.240
Glas og metal (40% = 1,6 m³) - tømning hver 4. uge 2.044
Glas og metal (40% = 1,6 m³) - tømning hver 2. uge 4.444


4 m3 - 50/50

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald Kr. pr. år ekskl. moms
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 2.196
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 4.840
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 3.712
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver uge 8.028


5 m3 - 60/40

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald Kr. pr. år ekskl. moms
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 4. uge 2.580
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 5.956
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 3.712
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver uge 8.028
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal Kr. pr. år ekskl. moms
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 3. uge 3.380
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 5.956
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 2.196
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 4.840

Storcontainere - restaffald

Storcontainere bl.a. brugt ved centralsug

Priser er ekskl. behandling. Behandling betales som separat gebyr efter vægt.

Forbrændingsegnet affald (restaffald) fra kommunale institutioner bliver indsamlet til markedspris (jvf. lov nr. 898 af 21. juni 2022 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet).

Storcontainere
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år ekskl. moms
Frontloader 4 m³* - Tømning hver 2. uge 3.784
Frontloader 4 m³* - Tømning hver uge 7.568
Frontloader 6 m³ * - Tømning hver 2. uge 4.686
Frontloader 6 m³* - Tømning hver uge 9.368
Frontloader 8 m³* - Tømning hver 2. uge 5.421
Frontloader 8 m³* - Tømning hver uge 10.837
Ladcontainer 12 m³** - Tømning hver 2. uge 9.038
Ladcontainer 12 m³** - Tømning hver uge 18.075
Ladcontainer 15 m³** - Tømning hver 2. uge 22.458
Ladcontainer 15 m³** - Tømning hver uge 44.911
Ladcontainer 20 m³** - Tømning hver 2. uge 23.879
Ladcontainer 20 m³** - Tømning hver uge 47.762
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning hver 2. uge 30.034
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning hver uge 60.069
Ladcontainer 30 m³** komprimator- Tømning hver 2. uge 34.307
Ladcontainer 30 m³** komprimator - Tømning hver uge 68.614

* Behandlingsgebyret opkræves a conto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

** Behandlingsgebyret betales månedligt.

Store containere - genanvendeligt affald

Store containere

 

Da de fleste fraktioner i store containere tømmes på bestilling, er gebyrerne opgjort som betaling pr. tømning, som dækker tømning, behandling og administration af ordningen.

Tømning kan bestilles på: www.kredslob.dk/containertømning 

Store containere - Pap
Pap Kr. ekskl. moms
660-1100 i 4-hjulede - Tømning hver 4. uge 586
660-1100 i 4-hjulede - Tømning hver 2. uge 1.172
1,5-2 m³ i frontloader - Tømning hver 4. uge 2.132
1,5-2 m³ i frontloader - Tømning hver 2. uge 4.266
4-8 m³ - Tømning hver 4. uge 1.284
4-8 m³ - Tømning hver 2. uge 2.568
12 m³ - Tømning hver 4. uge 1.666
12 m³ - Tømning hver 2. uge 3.332
20 m³ - Tømning hver 4. uge 7.800
20 m³ - Tømning hver 2. uge 15.600
Store containere - Jern og metal
Jern og metal Kr. pr. tømning ekskl. moms
1 m³ palleboks 112
1,4 m³ pallebur 200
2,6 m³ mini-lad 256
12-25 m³ 72
Store containere - elektronik
Elektronik Kr. pr. tømning ekskl. moms
Elektronikbur 150
Store containere - Makulering
Makulering Kr. pr. tømning ekskl. moms
2-hjulede 308
4-hjulede 380
Store containere - Indendørs træ
Indendørs træ Kr. pr. tømning ekskl. moms
660 liter/1100 liter 459

Storskrald

Storskrald

 

Afhentning af løse effekter ved bestilling på tlf. 77 88 10 10.

Storskrald
kr. pr. afhentning ekskl. moms
Afhentning af storskrald 466

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)
Beholdertype Kr. pr. år ekskl. moms
1 m³ palleboks 148
1 m³ palleboks med låg 672
1,4 m³ pallebur 200
Elektronikbur 132
110-240 l, 2-hjulet 68
660 liter, 4-hjulet 132
1100 liter, 4-hjulet 68
2,6 m³ mini-lad 400
2,6 m³ mini-lad med låg 808
1,5-2 m³ frontloader 1.344
4-8 m³ frontloader 404
10-20 m³ frontloader 1.344
25-28 m³ frontloader 2.688
20 m³ komprimator 13.440
20 m³ komprimator med lift 26.880

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning. Se mere under Ejendomsservice.

Ekstra tømning
2-hjulet beholder Kr. pr. tømning ekskl. moms
Restaffald 238
Madaffald 216
Papir, pap og tekstilaffald 216
Glas og metal 216
Plast, mad- og drikkekartoner 216
Haveaffald 264
Ekstra tømning
4-hjulet beholder Kr. pr. tømning ekskl. moms
Restaffald 330
Papir, pap og tekstilaffald 280
Glas og metal 280
Plast, mad- og drikkekartoner 280
Haveaffald 392

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere - Restaffald
Restaffald Kr. pr. tømning ekskl. moms
Restaffald - Frontloader (4-8 m³) 242
Restaffald - Midicontainere (10-12 m³) 251
Restaffald - Ladcontainere (18-30 m³) 766
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m³) 928
Ekstra tømning af storcontainere - Pap
Pap Kr. pr. tømning ekskl. moms
Pap - 4-hjulet beholder 204
Pap - Midi- og ladcontainere (10-30 m³) 696
Pap - Komprimatorcontainere (18-30 m³) 844

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning og fejlsortering af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning ekskl. moms
Private nedgravede beholdere - Restaffald 849
Private nedgravede beholdere - Madaffald 772
Private nedgravede beholdere - Papir, pap og tekstilaffald 772
Private nedgravede beholdere - Glas og metal 772
Private nedgravede beholdere - Plast, mad- og drikkekartoner 772
Private kuber - Restaffald 849
Private kuber - Madaffald 772
Private kuber - Papir, pap og tekstilaffald 772
Private kuber - Glas og metal 772
Private kuber - Plast, mad- og drikkekartoner 772

Fejlsortering

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit madaffald eller genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end madaffald/genanvendeligt affald.

Fejlsortering
Fejlsortering Kr. pr. tømning ekskl. moms
2-hjulet beholder 248
Todelt 2-hjulet beholder 248
4-hjulet beholder 312

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning ekskl. moms
Private nedgravede beholdere, genanvendeligt affald 1.004
Private kuber, genanvendeligt affald 1.004

Erstatning af beholdere, nedgravede beholdere og kuber

Erstatning af beholdere, nedgravede beholdere og kuber

Beholdere og kuber
Beholdere og kuber Kr. pr. stk. ekskl. moms
Rød kasse til farligt affald 196
2-hjulet beholder 484
Todelt 2-hjulet beholder 540
Todelt 2- eller 3-hjulet beholder (mad-/restaffald markedspris) 720
4-hjulet beholder 1.608
2 m³ kube 29.336
3,5 m³ kube 33.496
Nedgravede beholdere fra Kredsløb
Nedgravede beholdere fra Kredsløb Kr. pr. stk. inkl. moms
Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer - Restaffald/Madaffald 53.984
Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal 48.220
Nedgravet beholder fra Kredsløb - Papir, pap og tekstilaffald 37.136

Vask af beholdere

Vask af beholdere

Når I bestiller vask opkræves der et gebyr pr. beholder samt et transportgebyr.

Vask af beholdere
Kr. ekskl. moms
Vask pr. beholder 20
Transport af 2-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 300
Transport af 2-hjulede beholdere (5-20 stk.) - i alt 1.200
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) - i alt 2.400
Transport af 4-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 300
Transport af 4-hjulede beholdere (5-20 stk.) - i alt 1.200
Transport af 4-hjulede beholdere (over 20 stk.) - i alt 2.400

 

Priseksempel på vask af beholdere

Priseksempel - Vask af beholdere
Vask af 2 stk. 2-hjulede beholdere Kr. ekskl. moms
Vask (2 x 20 kr.) 40
Transport (2 x 300 kr.) 600
Pris i alt 640

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

 

Færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald

Vil du ændre i størrelsen på beholderen til restaffald eller haveaffald? Eller vil du have færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald? Der kræves et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - mindre
Færre eller mindre beholdere Kr. ekskl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 20
Transport af 2-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 300
Transport af 2-hjulede beholdere (5-20 stk.) - i alt 1.200
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) - i alt 2.400
Transport af 4-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 300
Transport af 4-hjulede beholdere (5-8 stk.) - i alt 1.200
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) - i alt 2.400
Ændring af kuber
Kuber Kr. ekskl. moms
Transport af kuber (pr. time) 788

Priseksempel på ændring af beholdere 

I vil gerne have ombyttet 1 to-delt beholder til genanvendeligt med 1 beholder til glas, plast og metal og 1 til papir og småt pap.

Priseksempel - Ændring af beholdere
Priseksempel Kr. ekskl. moms
Ændringsgebyr (1 x 20 kr.) 20
Transport 156
Pris i alt 176

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere
Kr. ekskl. moms
Leje af beholder til skakt pr. år, 2-hjulet 180
Leje af beholder til skakt pr. år, 400 liter 364
Leje af beholder til skakt pr. år, 600/660 liter 744
Firkantnøgle, kort* 52
Firkantnøgle, lang* 132

* Bestilles hos Kundeservice på tlf. 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.