Hvad vil du gerne
søge frem?

Priserne gælder fra 1. januar 2022

Se priser for erhvervsaffald

Gælder fra 1. januar 2022

Priser for at modtage og behandle erhvervsaffald

Mindstepris er 40 kr. + moms pr. vejning.

Fra 1. januar 2022
Andre gebyrer

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
104 - Småt brændbart fra erhverv og andre kommuner 510
108 - Fortroligt materiale 510

Omklassificering

Affaldsenergianlægget kan omklassificere affald aflæsset i siloen. Affaldet kan blive omklassificeret til:

Omklassificeret affald
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
105A - Stort brændbart 800
103A - Fejlsorteret affald 1.716

Byggeaffald

Byggeaffald

Byggeaffald
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
501 - Kategori 2 jord med brokker 130
502 - Jord/brokker (byggeaffald) 80
504 - Ren beton (max 1x1 m) 20
505 - Betonaffald med armering 50
513 - Teglaffald 80
507 - Betonelementer med isolering 350
508 - Betonelementer med svær armering 250
521 - Gravsten 120

Forkert sortering kan koste gebyr

Gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr Kr. ekskl. moms
½ maskintime 375
1 maskintime 750
Gebyr - deponi
I yderste konsekvens omklassificeres byggeaffaldet til deponi Kr. ekskl. moms
211A - Deponi 790

Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)

Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)

Haveaffald
Varenr. og affaldstype Kr. pr. ton ekskl. moms
301 - Have- og parkaffald 150
306 - Trærødder 84

Forkert sortering kan koste gebyr

Gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr Kr. ekskl. moms
½ maskintime 375
1 maskintime 750
Gebyr - deponi
I yderste konsekvens omklassificeres det til deponi Kr. ekskl. moms
211A - Deponi 790

Deponi

Deponi

Affald til deponi afleveres på Glatved Losseplads.

Affaldsproducenten skal udfylde en erklæring via RenoDjurs’ hjemmeside www.renodjurs.dk.

Deponering afregnes efter RenoDjurs’ gældende takster.

Øvrigt affald

Særlige affaldstyper

Kontakt os altid inden du kommer med særlige affaldstyper og øvrigt affald.

Særlige affaldstyper
Varenr. og affaldstyper Kr. pr. ton ekskl. moms
107 - Ristegods 510
124 - Shredder affald 670

Har du øvrigt affald, som ikke er nævnt her, kan du kontakte os og høre, om du kan lave en aftale om at aflevere det. 

Ved øvrigt affald forstås affald, som ikke umiddelbart kan komme ind under kategorien "småt forbrændingsegnet affald". Disse affaldstyper kræver en nærmere vurdering, før vi kan tage stilling til, om affaldet er egnet til forbrænding.

Materialer fra Cirkulære Råstoffer

Køb materialer fra Cirkulære Råstoffer

Salg af produkter fra Cirkulære Råstoffer
Varenr. - Kompost Kr. pr. ton ekskl. moms
351 - Kompost 0-8 mm 80
356 - Kompostblanding 100
357 - Kompostblanding til børnehaver 130
Varenr. - Fyldsand Kr. pr. ton ekskl. moms
552 - Fyldsand 10
Varenr. - Knust beton Kr. pr. ton ekskl. moms
555 - Knust beton, stabil 0-40 mm 55
558 - Beton singles 40/80 40
Varenr. - Tegl Kr. pr. ton ekskl. moms
556 - Tegl, stabil 0-40 mm 20
562 - Tegl, 8/40 mm 20
557 - Tegl, singles 40/80mm 20
563 - Tegl, 0-80 20
Kampesten
Varenr. - Kampesten Kr. pr. ton ekskl. moms
560 - Kampesten 134

Farligt affald

Farligt affald

Få afhentet farligt affald eller klinisk risikoaffald

Hos Kredsløb har vi mange års erfaring med indsamling af farligt affald. 

Vi er godkendt til at modtage langt de fleste typer af farligt affald. Derefter sørger vi for, at det bliver bortskaffet og behandlet korrekt.

Ring til os på tlf. 77 88 00 11 eller skriv til farligtaffald@kredslob.dk 

Så finder vi en ordning, der passer til dig.

Aflever selv farligt affald

På genbrugsstationerne kan virksomheder aflevere husholdningslignede farligt affald mod betaling.

I visse tilfælde kan du også selv aflevere farligt affald direkte til os hos Farligt affald i Lisbjerg.

Vi modtager kun affald, der er sorteret og emballeret korrekt.

Du må kun aflevere farligt affald på genbrugsstationerne, hvis det er mindre end 200 kg om året.

Har du mere end 200 kg farligt affald om året, skal du have en ordning.

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyrer ved manglende indbetaling
Gebyrer ved manglende indbetaling Kr. ekskl. moms
1, 2 og 3 rykker, pr. stk. - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter* 100,00
Kompensationsgebyr til erhverv** 310,00
Udenretlige gebyrer, privat inddriver*** min. 400,00
Indenretlig gebyrer, privat inddriver*** min. 1.025,00

* 3. rykker anvendes til oplysning om, at kravet overdrages til privat inddrivelse.

 

** Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder.

 

Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

 

Hos Kredsløb pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse. Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

*** Inkassogebyr fastsættes ud fra kravets størrelse og er reguleret gennem Renteloven.

Betalingsaftale

Betalingsaftale

Betalingsaftale
Betalingsaftale Kr. ekskl. moms
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,04% p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00

Øvrige gebyrer

Øvrige gebyrer

Øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer Kr. ekskl. moms
Regningskopier pr. stk. 50,00
Fakturagebyr ved ikke elektroniske betalingsformer 20,00

Gebyrer ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling Kr. ekskl. moms
Via Betalingsservice eller korttilmelding 0,00
Via nemkonto 0,00
Via Mobilepay 0,00
Til indenlandsk bankkonto 200,00
Til udenlandsk bankkonto 200,00
Find os

Kontakt 

Åbent
Mandag -torsdag: kl. 6-16 (bemandet kl. 7-16)
Fredag: kl. 6-15 (bemandet kl. 7-15)

Lukket
Lør-, søn- og helligdage samt 24. og 31. december

Åbningstider

Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Tlf. 77 88 10 12

vejerbod@kredslob.dk 

 

 

Adresse