Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Energispring Aarhus

Et professionelt netværk, hvor bygningsejere sammen med Kredsløb sætter fokus på energibesparelser gennem videndeling og tæt samarbejde.

Bygningen Blixens i Gellerup, hvor AffaldVarme Aarhus har kontor, er bygget med fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Baggrund for Energispring Aarhus

Aarhus er i vækst, og energiforsyningen skal følge med. Investeringer i infrastruktur er sat på dagsordenen sammen med investeringer i grøn omstilling.

Fokus på energibesparelser skal sikre, at der bliver investeret både klogt og grønt i at udbygge infrastrukturen.

Energispring Aarhus er inspireret af Energispring, et koncept udviklet af Københavns Kommune og HOFOR.

Det specielle for Energispring Aarhus er, at netværket får adgang til en platform med fjernvarmedata, der hentes via fjernaflæste varmemålere i netværksdeltagernes bygninger. På sigt bliver platformen også forsynet med andre forbrugsdata.

Netværket udspringer af Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020 og er forankret hos Kredsløb.

Resultater indtil nu

Centralt for netværkets arbejde er benchmarking, videndeling og uddannelse. Metoden tager udgangspunkt i konkrete ejendoms- og forbrugsdata i de bygninger, netværksdeltagerne repræsenterer.

Her kan du se de resultater, der er opnået indtil nu.

28 partnere

er med i netværket

377 bygninger

er med i analysen

1,85 mio. m2

bliver analyseret

19.035 MWh

er den samlede varmebesparelse fra 2020-2023 (akkumuleret)

Hvem kan være med i Energispring Aarhus?

Netværket er for store bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer inden for energi og byggeri.

Deltagerne repræsenterer erhvervsbygninger og etagebyggeri med et samlet bygningsareal på 5,5 mio. kvm.

Netværket sætter fokus på energieffektivisering via samarbejde og videndeling om bygningsdrift, energioptimering og energirenovering.

Oplægsholder ved årsmøde i Energispring Aarhus.

Netværkets partnere

Netværket har pt. 28 partnere, som repræsenterer et bredt udsnit inden for kontor, handel, institutions- og etageboligbyggeri:

 • Aarhus Universitet
 • AL2Bolig
 • ALBOA
 • AlmenBo Aarhus
 • AP Pension
 • Arbejdernes Andels Boligforening (AAB)
 • Arla
 • Boligforeningen Ringgården
 • Boligforeningen Århus Omegn
 • Boligkontoret Aarhus
 • Brabrand Boligforening
 • Bygningsstyrelsen
 • DanicaEjendomme
 • DEAS
 • DOMI Bolig
 • DR
 • Ejendomme, Aarhus Kommune
 • IFF - DuPont
 • Kollegiekontoret Aarhus
 • Newsec
 • Olav de Linde
 • Pension Danmark
 • PKA Pension
 • P+ Pensionskassen for Akademikere
 • Salling Group
 • Sinding & Co
 • Steen & Strøm
 • Via University College

Derudover deltager Kredsløb, som stiller fjernvarmedata fra netværksdeltagernes bygningsmasse til rådighed for analyse og videndeling.

Med tiden skal netværkets indsats blive relevant for alle energi- og forsyningsaktører i Aarhus-området.

3 cases, der giver stof til eftertanke

Disse byggerier er eksempler på den værdifulde videndeling, der sker i Energispring Aarhus.

Oprindeligt skilte den kommunale skolebygning Virupskolen sig ud fra andre skolebygninger ved at have et højt varmeforbrug.

Men nu skiller den sig ud ved at have reduceret årsforbruget med 14 procent. Det er et kæmpeskridt i den rigtige retning.

Forbedret CTS-styring, udskiftning til LED-lys, ny ventilation og facadeudskiftning med energiruder er nogle af de tiltag, der har sikret det flotte resultat.

Virupskolen

Boligorganisationen AlmenBo har meldt 10 etagebygninger med i alt 48.000 m2 ind til benchmark i Energispring Aarhus.

Her sprang to bygninger på Neptunvej i øjnene, fordi deres energiforbrug var reduceret med henholdsvis 13 og 11 procent. Netop disse to bygninger havde fået nye vinduer, som gjorde energiforbruget markant mindre. På billedet ses de nye vinduer på bygningen til højre.

De andre otte bygningers energiforbrug var derimod ikke ændret fra det ene år til det andet.

AlmenBo - Neptunvej

Bebyggelsen er nyrenoveret og består af tre etageblokke og seks punkthuse.

Renoveringen var en demonstrationscase i Smart City-projektet READY, der er støttet af EU’s Horizon 2020 rammeprogram og introducerede en række innovative energi-teknologier, som har reduceret bebyggelsens årlige varmeforbrug med 25 procent.

Boligforeningen Ringgården - Trigeparken

Vil I også have styr på jeres energiforbrug?

Datatilgængelighed er for alle - uanset branche og virksomhedstype. Så har I fokus på energiforbrug og omkostninger, vil I få gavn af at følge og overvåge jeres forbrug.

Med fjernvarme og fjernaflæste målere kan I få adgang til forbrugsdata. Der findes flere løsninger, som I kan læse mere om her.

Mand sidder ved sin computer med sin mobil
Bliv en del af Energispring Aarhus

Vil du vide mere eller være med?

Som partner i Energispring Aarhus kan du få udveksling på daglig basis og deltage i netværksmøder med status, fremdrift, videndeling og relevante temaer for bygningsejere med interesse i energieffektivisering.

Netværksleder
Katrine Michelsen