Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Aske

Ved dit hjem Se hele listen
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Aske sorterer du som restaffald derhjemme.

Du kan også aflevere det på genbrugsstationen sammen med ’Deponi’.

Containeren til ’Deponi’ er til mindre mængder affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller brændes, og som ikke udgør en fare for miljøet. Det er f.eks. ting med blød PVC som badebassiner, vinyl og gummistøvler, men også ting som ildfaste glasfade skal i 'Deponi'.

Det er dyrt at aflevere til deponi, husk derfor at sortere og genanvende dit affald så vidt muligt.

Sådan afleverer du aske fra brændeovnen

Det hyggeligt at tænde op i pejsen eller brændeovnen, når det er koldt udenfor. Men hvad gør du med asken bagefter?

Når du tømmer askeskuffen, er det vigtigt, at asken er helt kold.

Saml asken i en plastikpose og bind en god knude på, så posen er helt lukket. Ellers kan det støve rigtig meget, når skraldemanden tømmer din beholder.

Posen med aske afleverer du i beholderen til restaffald.

Og så kan du godt smutte ind i varmen igen. 

Hund ligger i lænestol foran pejs

Hvad bliver det til?

Affald på deponi kan endnu ikke genanvendes.

Men vi ved, hvor forskellige typer af affald er. Så kan de graves op, når teknologien til genanvendelse udvikler sig.

Det er bildæk et eksempel på – de blev i mange år deponeret, men bruges nu bl.a. til kunstgræsbaner.

Tak for at du sorterer! Det er vigtigt, fordi ...

Noget affald kan hverken genbruges, genanvendes eller energiudnyttes - så bliver det kørt til deponi.

Det kan være, fordi vi endnu ikke ved, hvordan det kan genanvendes, eller fordi det afgiver giftig røg, hvis det bliver brændt.   

Ved at lægge det på særlige deponipladser sikrer vi, at der er styr på de skadelige stoffer, så de ikke er til fare for miljø og mennesker.  

Vil du gerne skabe mindre affald?

Så sørg for at genbruge så meget, du kan. Så lidt som muligt skal helst ende på deponi.   

I 2022 sendte Kredsløb 1,8 % af affaldet fra genbrugsstationerne til deponi.