Hvad vil du gerne
søge frem?

Asbest

Ved dit hjem
Ikke
muligt
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Asbest er et farligt materiale, og skal altid afleveres i tæt og lukket emballage. Det kan f.eks. være klare plastiksække og bigbags. Hele plader modtages stablet og indpakket på EUR paller i et omfang svarende til ca. 140 m2 eller ca. 140 plader. Asbestholdigt affald afleveres i særlig container opstillet på genbrugsstationerne. Da man ikke umiddelbart kan skelne asbestholdige og ikke asbestholdige tagplader, håndteres alle tagplader som asbestholdige plader på genbrugsstationerne.

OBS: Kontakt personalet før aflæsning
Sortering ser godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips og tricks til at sortere dit affald

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen. Jo bedre, du sorterer, jo mere kommer der ud af det.