Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Kviksølvbatterier

Ved dit hjem Se hele listen
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Batterier sorterer du som ’Farligt affald’ derhjemme – enten i kassen til ’Farligt affald’ eller i anden fællesløsning. Kom dem gerne i pose.

Har du fået udleveret en rød kasse til farligt affald, skal du være opmærksom på, at kassen med indhold max må veje 4 kg. Kassen bliver tømt, når du stiller den ud på eller ved siden af dine affaldsbeholdere.

Bor du i fællesbebyggelse, og har I allerede en ordning til farligt affald, skal du fortsat bruge den. Spørg evt. din vicevært om hjælp.

På genbrugsstationen afleverer du dem ved ’Batterier’.

For dig, der har en rød kasse

Hvis du har dine egne beholdere udenfor, får du en rød kasse til at samle farligt affald fra hjemmet.

Den røde kasse skal IKKE stå fast udenfor
Tag den røde kasse ind eller stil den i skuret. Den må kun stilles ud til de andre beholdere, når den skal tømmes.

Kassen bliver tømt efter behov. Når den er fuld (max 4 kg), sætter du den ud på eller ved dine beholdere. Så bliver den byttet til en tom.

OBS: Indtil 1. oktober kan du kun få tømt den røde kasse sammen med beholderen til restaffald og madaffald. 

Hvad bliver det til?

Farligt affald bliver kørt til et behandlingsanlæg, hvor råstoffer som jern, mangan og tungmetaller udvindes, så de kan bruges i nye produkter.

Tak for at du sorterer! Det er vigtigt, fordi ...

Det er skidt for både miljøet og de mennesker, der håndterer dit affald, hvis farligt affald bliver afleveret som restaffald.

Hvis spraydåser eller andre beholdere under tryk ender i restaffaldet, er der risiko for eksplosioner, både når affaldet bliver presset sammen i skraldebilen, og når det bliver brændt.   

Vil du passe på dit farlige affald?

I forhold til farligt affald er det bedste, du kan gøre at sørge for, at det bliver sorteret og afleveret rigtigt.

På den måde er du med til at sikre, at de miljøskadelige stoffer ikke ender i naturen, men i stedet kan blive genanvendt.  

Sortering kan sagtens se godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips til at indrette din sortering

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen.

Jo bedre du sorterer, jo mere kommer der ud af det.