Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Farvefjerner

Ved dit hjem
Ikke
muligt
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Farligt affald indeholder stoffer, som er skadelige for miljø eller mennesker og kræver særlig behandling. Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen.

Farligt affald skal afleveres i tæt lukket emballage med tydelig angivelse af indhold.

Medicin og kanyler fra private skal afleveres på apoteket. Drejer det sig om kanyler fra erhverv, så kontakt Kredsløb Farligt Affald på tlf. 77 88 00 11
Sortering ser godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips og tricks til at sortere dit affald

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen. Jo bedre, du sorterer, jo mere kommer der ud af det.