Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Toiletrens

Ved dit hjem Se hele listen
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Mange typer farligt affald som afløbsrens, lightere og neglelak kan du sortere som ’Farligt affald’ derhjemme – enten i kassen til ’Farligt affald’ eller i anden fællesløsning. Væsker skal afleveres i tætlukket emballage og med tydelig angivelse af indhold. Kom også gerne små løse ting i pose.

Har du fået udleveret en rød kasse til farligt affald, skal du være opmærksom på, at kassen med indhold max må veje 4 kg. Kassen bliver tømt, når du stiller den ud på eller ved siden af dine affaldsbeholdere.

Bor du i fællesbebyggelse, og har I allerede en ordning til farligt affald, skal du fortsat bruge den. Spørg evt. din vicevært om hjælp.

Du kan også aflevere det på genbrugsstationen som ’Farligt affald’.

Farligt affald indeholder stoffer, som er skadelige for miljø eller mennesker og kræver særlig behandling.

Medicin og kanyler fra private skal afleveres på apoteket. Drejer det sig om kanyler fra erhverv, så kontakt Kredsløb Farligt Affald på tlf. 77 88 00 11.

Hvad bliver det til?

Farligt affald bliver kørt til et behandlingsanlæg, hvor råstoffer som jern, mangan og tungmetaller udvindes, så de kan bruges i nye produkter.

Tak for at du sorterer! Det er vigtigt, fordi ...

Det er skidt for både miljøet og de mennesker, der håndterer dit affald, hvis farligt affald bliver afleveret som restaffald.

Hvis spraydåser eller andre beholdere under tryk ender i restaffaldet, er der risiko for eksplosioner, både når affaldet bliver presset sammen i skraldebilen, og når det bliver brændt.   

Vil du passe på dit farlige affald?

I forhold til farligt affald er det bedste, du kan gøre at sørge for, at det bliver sorteret og afleveret rigtigt.

På den måde er du med til at sikre, at de miljøskadelige stoffer ikke ender i naturen, men i stedet kan blive genanvendt.  

Sortering kan sagtens se godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips til at indrette din sortering

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen.

Jo bedre du sorterer, jo mere kommer der ud af det.