Hvad vil du gerne
søge frem?

Dit restaffald bliver til varme og strøm

Dit restaffald kører med skraldebilerne til et anlæg i Lisbjerg.

Her bliver det brændt.

Energien i dit affald kommer tilbage til dig som fjernvarme og strøm.

Sådan virker anlægget

Sortering ser godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips og tricks til at sortere dit affald

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen. Jo bedre, du sorterer, jo mere kommer der ud af det.