Hvad vil du gerne
søge frem?

Bionedbrydelig plast

Ved dit hjem Se hele listen
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Bionedbrydelig og komposterbar plast betyder typisk det samme. Begge navne bruges om en type af plast, der er designet til at gå i opløsning over tid. Denne egenskab betyder, at bionedbrydelig plast ikke genanvendes sammen med andre typer af plast. Bionedbrydelig plast skal derfor afleveres som restaffald.Bionedbrydelig eller komposterbar plast kan, modsat hvad man skulle tro, ikke komposteres i en almindelig kompostbeholder, men skal behandles på et industrielt komposteringsanlæg under kontrollerede forhold. Sådanne anlæg har vi ikke adgang til i Aarhus.Bionedbrydelig plast må hverken efterlades i naturen eller afleveres sammen med plast, der skal til genanvendelse.Man kan ikke se på plasten om den er bionedbrydelig. Man må i stedet gå efter ord som ’bionedbrydelig’ eller ’ komposterbar’. Bionedbrydelig plast kan også have følgende plastkoder: PLA, PHA, PBS, PBAT, PCL
Sortering ser godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips og tricks til at sortere dit affald

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen. Jo bedre, du sorterer, jo mere kommer der ud af det.