Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Videobånd

Ved dit hjem Se hele listen
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Videobånd sorterer du som restaffald hjemme, hvor du bor, eller som ’Småt brændbart’ på genbrugsstationen.

Småt brændbart er det, der ikke kan genanvendes. Husk derfor at sortere og genanvende dit affald så vidt muligt.

Hvad bliver det til?

Kassettebånd og videobånd bliver brændt i affaldsenergianlægget.

Energien bliver brugt til at producere strøm og fjernvarme.  

Tak for at du sorterer! Det er vigtigt fordi

VHS-tiden er ovre, men videobåndene findes stadig i mange hjem. De består af mange forskellige materialer, som er svære at skille fra hinanden, og derfor kan de ikke genanvendes.

Men ender de det rigtige sted, kan vi udnytte energien på den bedst mulige måde.

Vil du gerne skabe mindre affald?

Lav en smuk retro-lampe af dit gamle videobånd.

Skru skruerne på bagsiden af, pil spolerne ud og tag båndet af. Sno så en lyskæde omkring spolerne og sæt dem tilbage.

Skru kassetten sammen igen og drøm dig tilbage til 90’erne med din nye natlampe.