Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Cirkulær ressource-håndtering

Et af fokusområderne i strategien for Kredsløb frem mod 2026 er cirkulær ressourcehåndtering.

Vores mål:

Kredsløb fastholder produkter og materialer i brug så længe som muligt.

Sådan kommer vi i mål

Alle aarhusianere skal sortere i 10 affaldstyper, så affald fra hjemmet i højere grad bliver genanvendt i nye produkter.

Den nye sortering implementeres i 2023-2024.

Vi understøtter også boligforeninger og erhvervslivet i deres sortering.

Aarhus sorterer mere

For at reducere mængden af affald skal det være lige så nemt at genbruge og bytte, som det er at komme af med affald.

Vi gør muligheden tilgængelig for alle.

Løsningerne vil variere i funktion og tæthed, afhængig af områdets karakter.

Genbrug skal være for alle

I samarbejde med private virksomheder arbejder vi for at bringe materialer fra genbrugsstationerne ind i produktionen af nye varer.

Materialer skal genbruges i varer

Vi samarbejder med virksomheder, interesseorganisationer, videninstitutioner, NGO’er og Aarhus Kommune om affaldsforebyggelse og cirkulære løsninger.

Cirkulære samarbejder

Mål frem mod 2026

Vi genanvender mere
2022 44 %
2026 55 %
Vi sender mere afleveret affald til genbrug*
2022 1.254 ton (ca. 1 %)
2026 3.000 ton (ca. 2 %)

* Opgøres som materialer til genbrug / materialer afleveret på genbrugsstationer.

Vi får 10 nye cirkulære materialestrømme frem mod 2026 ift. 2020
2022 2 nye strømme realiseret
2026 10 nye strømme realiseret
Reduktion af CO2-udledningen som konsekvens af sorteringen i 10 typer affald
2022 -
2026 7.000 ton

Dyk ned i vores andre fokusområder

Tættere på kunderne
Nye forretningsområder og partnerskaber
Grøn varme og energi

Kredsløb er klimaneutral i 2030
- med potentiale for at blive klimanegativ.

Læs mere
Digitalisering