Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Digitalisering

Et af fokusområderne i strategien for Kredsløb frem mod 2026 handler om digitalisering.

Vores mål: 

Kredsløb styrker udviklingen og implementeringen af digitale løsninger.

Sådan kommer vi i mål

For at accelerere digitaliseringen styrker vi de tværgående samarbejder. 

Vi øger de digitale kompetencer på tværs og etablerer tværgående porteføljestyring af digitaliseringsprojekter.

Digitalisering og samarbejde

Vi sikrer de nødvendige kompetencer, standardiseret og styret IT og opstiller fælles rammer for digitalisering.

IT- og OT-fundament

Vi sikrer dataejerskab, databeskrivelser, fælles sprog og gør data tilgængelige på tværs af Kredsløb.

Data og integrationer

Vi sikrer bred forankring og implementering af de nødvendige sikkerhedstiltag via en nyetableret sikkerhedsorganisation.

Sikkerhed og compliance

Mål frem mod 2026

Vi effektiviserer vores kerneprocesser og understøtter attraktive kundeløsninger og nye forretningsbehov via digitale løsninger
2026 Fælles tilgang til udvikling og implementering af digitale løsninger og prioritering efter Kredsløbs mål, værdier og ressourcer.
Vi sikrer stabil, effektiv drift og udvikling via standardiseret og styret IT
2026 Standardiseret og effektiv drift af IT og fælles rammer for digitalisering
Vi skaber ny indsigt, viden og værdi via let tilgængelige og forståelige data
2026 Synlige sammenhænge mellem data, systemer og processer og øget værdiskabelse med data
Vi minimerer sikkerhedshændelser og opretholder basal drift i krisesituationer
2026 Aktiv risikostyring og robusthed i forhold til sikkerhedshændelser

Dyk ned i vores fokusområder

Cirkulær ressource-håndtering
Nye forretningsområder og partnerskaber
Grøn varme og energi

Kredsløb er klimaneutral i 2030
- med potentiale for at blive klimanegativ.

Læs mere
Tættere på kunderne