Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Grøn varme og energi

Et af fokusområderne i strategien for Kredsløb frem mod 2026 er grøn varme og energi.

Vores mål:

Kredsløb har en grønnere varmeforsyning og er klimaneutral i 2030 - med potentiale for at blive klimanegativ

Sådan kommer vi i mål

Et samlet ”Program for Grøn Varme” skal sikre, at vi efter 2030 producerer og leverer grøn,  konkurrencedygtig fjernvarme i og omkring Aarhus.

Programmet er en ramme for udviklingen af både produktions- og leveringssystemet - i en balance mellem klima, leverancesikkerhed og økonomi.

Program for grøn varme

Vores affaldsenergianlæg skal fra 2025 konkurrere om at modtage affald til forbrænding.

De nye rammer kræver nye strategiske tiltag.

Nye rammer for affaldsenergianlæg

Vi arbejder med fangst af både fossil og biogen CO₂ på vores produktionsanlæg, så vi som virksomhed bliver CO₂-neutral og potentielt klimanegativ.

Vores affaldsenergianlæg spiller her en afgørende rolle.

Vi fanger CO2

Vi har fokus på energieffektiviseringer i alt, hvad vi gør – både i driften, og når vi udvikler produktionen, fjernvarmenettet og samspillet med kunderne.

Vi optimerer energiudnyttelsen og minimerer spild.

Energieffektiviseringer

Vi etablerer en effektiv køleforsyning i to klynger med fokus på at optimere synergien mellem fjernvarme og fjernkøling.

Samtidig undersøges mulighederne for yderligere klynger.

Fjernkøling

Mål frem mod 2026 og 2030

Vi planlægger fremtidens grønne varmeforsyning
Plan for erstatning af hovedparten af varmen fra Studstrupværket
2022 -
2026 Plan under eksekvering
Vi udnytter produktionskapaciteten på vores affaldsenergianlæg ved at sikre stabil drift og leverance af brændsler*
2022 92 %
2026 Mindst 92 %

* Udnyttelsen opgøres som andel af den teoretiske max-produktion.

Vi energieffektiviserer i alle dele af varmeforsyningen - i produktionen, i fjernvarmenettet og hos kunderne
2022 -
2026 Højere energieffektivitet
Vi øger vores levering af fjernkøling
2022 -
2026 2 klynger under etablering

Mål frem mod 2030

Vi fanger og lagrer CO2 for at bidrage til klimaneutralitet i 2030
2022 -
2030 370.000 ton
Vi producerer el baseret på sol og vind efter 2030*
2022 -
2030 Elproduktion etableret svarende til eget merforbrug af el

* Kredsløb producerer, alene eller i partnerskaber, el baseret på sol eller vind i tilknytning til vores varmeproduktion for at levere strøm til øget egetforbrug affødt af CO2-fangst, geotermiske anlæg, varmepumper mv.

Vi reducerer brugen af biomasse og bruger ikke træpiller efter 2030**
2022 Ca. 66 % (beregnet) af samlet produktion (i MWh) kom fra biomasse
2030 Højst 50 % kommer fra biomasse

** I det omfang det vil være nødvendigt at bruge biomasse, er den certificeret/bæredygtig og fra nærområdet. Biomasse i affald, der afbrændes, indgår ikke i måltallet.

Dyk ned i vores andre fokusområder

Tættere på kunderne
Nye forretningsområder og partnerskaber
Cirkulær ressource-håndtering

Kredsløb fastholder produkter og materialer i brug
så længe som muligt.

Læs mere
Digitalisering