Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Nye forretningsområder og partnerskaber

Et af fokusområderne i strategien for Kredsløb frem mod 2026 handler om nye forretningsområder og partnerskaber.

Vores mål: 

Kredsløb styrker værdikæderne via nye forretningsområder og partnerskaber.

Sådan kommer vi i mål

Vi afsøger nye forretningsområder, der kan bidrage til stærkere sektorkoblinger, mere energi- og  ressourceeffektive løsninger og mindre spild.

Vi samarbejder med private virksomheder, når det giver værdi – f.eks. om cirkulær produktudvikling og PtX.

Vi bidrager på den måde også til den grønne erhvervsudvikling i Østjylland.

Nye forretningsmuligheder

Vi udvikler vores ydelser og produkter for at møde behovet hos eksisterende og nye kundegrupper.

Fokus er på energi- og ressourceeffektive løsninger og på at udnytte mulige stordriftsfordele.

Udvikling af ydelser og produkter

Vi afsøger og udnytter potentialerne i stærkere samarbejder - bl.a. med andre i det østjyske område.

Vores kundegrundlag udvides for at udnytte mulige stordriftsfordele og skabe mulighed for stærkere sektorkoblinger.

Stærkere samarbejder

Vi indgår i innovationspartnerskaber af strategisk betydning for udviklingen af vores forretningsområder.

Vi arbejder systematisk med ekstern funding til innovationsprojekter.

Innovationspartnerskaber

Mål frem mod 2026

Vi udvikler og etablerer integrerede løsninger
- både på energiområdet og i den cirkulære ressourcehåndtering
2026 Nye forretningsmuligheder afsøgt og evt. implementeret
Vi udvikler ydelser og produkter til eksisterende og nye kundegrupper
2026 Muligheder afsøgt og evt. konceptualiseret
2026 Bæredygtige koncepter implementeret
Vi udnytter potentialerne på tværs af selskaber og aktører i Østjylland
2026 FARR-samarbejdet videreført
2026 Nye aftaler med fjernvarmeselskaber
2026 Helt nye samarbejder afsøgt
Vi udnytter potentialerne i innovationspartnerskaber
2026 Mulige partnerskaber afsøgt
2026 Partnerskaber indgået

Dyk ned i vores andre fokusområder

Tættere på kunderne
Cirkulær ressource-håndtering
Grøn varme og energi

Kredsløb er klimaneutral i 2030
- med potentiale for at blive klimanegativ.

Læs mere
Digitalisering