Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Tættere på kunderne

Et af fokusområderne i strategien for Kredsløb frem mod 2026 er at være tættere på kunderne.

Vores mål: 

Kredsløb øger sin markedsandel og påvirker kundernes adfærd.

Sådan kommer vi i mål

Vi fastlægger konkrete mål for markedsandele på vores forskellige forretningsområder for at bidrage mest muligt til den grønne omstilling og udnytte mulige stordriftsfordele.

Mål for markedsandele

Vi implementerer en ny organisering af vores salgsindsats for at opfylde de fastlagte mål for markedsandele - f.eks. ved at sælge flere ydelser til de samme kunder.

Styrket salgsindsats

Vi udvikler og implementerer modeller til at påvirke store kundemængders adfærd effektivt.

Vi udnytter og videreudvikler vores kundevendte kontaktpunkter for at få en tættere relation til kunderne og via den vej motivere kunderne til en grønnere adfærd.

Kundernes adfærd

Vi definerer en kundestrategi med kundeløfter og serviceprioriteter og implementerer dem i organisationen.

Vi måler løbende kundernes tilfredshed.

Kundestrategi

Mål frem mod 2026

Vi øger vores markedsandele på udvalgte områder
2022 -
2026 Større markedsandele
Vi sælger flere ydelser til vores erhvervskunder
Andelen af erhvervskunder, der køber mere end to ydelser fra Kredsløb
2022 1,7 %
2026 Mindst 10 %
Vi motiverer kunderne til en grønnere adfærd
2022 -
2026 Flere modeller afprøvet med positiv effekt
Vi fastholder kundetilfredsheden hos private husstande*
2022 5,7
2026 Mindst 5,7

* Opgøres som gennemsnittet af svar på relevante spørgsmål i Kredsløbs kundetilfredshedsundersøgelser. Svar gives på en skala fra 1 til 7.

Dyk ned i vores andre fokusområder

Cirkulær ressource-håndtering
Nye forretningsområder og partnerskaber
Grøn varme og energi

Kredsløb er klimaneutral i 2030
- med potentiale for at blive klimanegativ.

Læs mere
Digitalisering