Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Få mere ud af din fjernvarme

Er du allerede tilmeldt fjernvarme?

Her på siden kan du få gode råd og tips til at få endnu mere ud af din fjernvarme og varmeforbrug.

Fjernvarme handler nemlig om mere end bare at holde varmen. Det handler om miljøet, indeklimaet i dit hjem og din økonomi. 

Sådan virker din fjernvarme

Når dit hus er tilsluttet fjernvarmen, kommer der minimum 60 grader varmt vand ind til din grund. Hvor varmt vandet er, når det kommer ind i din bolig, afhænger af, hvor langt der er ud til rørene i vejen.

Når vandet har afgivet sin varme i din bolig, bliver det ført ud igen og tilbage til os, hvorefter vi varmer det op igen - og processen starter forfra.

Fjernvarme er klimavenligt
Opvarmningen af vandet sker i høj grad som følge af overskudsvarme fra elproduktion - og mere end halvdelen af den fjernvarme, der bliver produceret sammen med el. Det sparer ressourcer.

Fjernvarme, der bliver produceret alene, bliver skabt ved forbrænding af eksempelvis halm og restaffald eller gennem vind- og havvand. Altså miljøvenlige alternativer.

Vi arbejder for at gøre fjernvarmen endnu mere klimavenlig

I 2030 skal den varme og energi, du får fra Kredsløb, være klimaneutral.

Her kan du se, hvilke energikilder fjernvarmen kommer fra - og hvordan vi arbejder for at få flere vedvarende energikilder ind i systemet. 

Hold øje med dit varmeforbrug

Hvor meget bruger man typisk på varme om året?

Der er mange faktorer, der påvirker dit varmeforbrug. Det afhænger af, hvor godt din bolig er isoleret. Jo bedre den er isoleret, jo mindre varme kommer du til at bruge på at holde den varm. Størrelsen på din bolig er også vigtig, og her er det logiske svar, at jo større bolig, jo mere energi kræver det at opvarme den. Årstiden spiller selvfølgelig også ind - du bruger ikke varme om sommeren, når der er varmt udenfor.

Sådan tjekker du, om dit varmeforbrug ligger over eller under gennemsnittet

Er du fjernvarmekunde hos Kredsløb, kan du tjekke dit varmeforbrug på vores selvbetjening Min Varme.

Dit resultat kan du sammenligne med andre boliger af samme type som din i grafen herunder. 

Hvordan læser jeg grafen?

I din opgørelse skal du finde punktet “Opgørelse Varme” og derefter linjen “Varmeforbrug”. Dernæst finder du dine m2 i linjen “Effektbidrag”. Oplysningerne stammer fra BBR-Registeret. 

Dividér dine kWh med m2. Herefter får du et tal, og det kan du sammenligne med din boligtype og se, om du bruger mere eller mindre varme end gennemsnittet i samme type bolig som din egen. 

Det vejledende energiforbrug dækker hele dit varmeforbrug - både det der bliver brugt til opvarmning af din bolig og til opvarmning af varmt vand.

Få styr på din returtemperatur

Når fjernvarmevandet har gjort sit arbejde i dit hjem, bliver det ført tilbage til varmeværket. Den temperatur vandet har på vej tilbage kaldes returtemperatur.

Returtemperaturen skal helst være under 40°C. Så er varmen nemlig blevet udnyttet godt.

Tjek dine radiatorer og dit fjernvarmeanlæg

Hvis en af dine radiatorer ikke bliver varm, når du skruer op for den, kan det være, at den skal luftes ud, eller at ventilnålen i termostaten har sat sig fast. 

Her kan du se, hvordan du ordner begge ting. 

Du kan også lære dit varmeanlæg at kende, så du kan tjekke, om det fungerer, som det skal.

Fjernvarmerådgiver ved radiator

Du kan selv aflæse dit forbrug med kontrolbogen

Hos Kredsløb har vi fjernaflæste målere, det betyder at vi helt automatisk aflæser dit forbrug. Men det betyder ikke, at du ikke også selv kan aflæse, notere og følge dit forbrug.

Notér dit forbrug i "kontrolbogen"
Vi har lavet en skabelon, det som også kaldes kontrolbogen, hvori du selv kan notere dit varmeforbrug og andre forsyninger, så som el og vand. 

Tips og trick til dit varmeforbrug

Sådan kan du spare på din fjernvarmeregning

Tips

Brug dine radiatorer korrekt

Brug alle dine radiatorer

Har du mere end én radiator i et rum, skal du bruge dem alle samtidigt. Én radiator, der er skruet meget op, bruger mere varme end flere radiatorer, der er skruet lidt op. Du får dermed mest ud af din varme ved at skrue lidt op for dem alle i samme rum. Sørg også for, at dine radiatorer ikke er gemt bag en sofa eller lignende. Det gør det sværere at varme rummet ordentligt op.

Sluk dine radiatorer, når du lufter ud

Det er vigtigt for din boligs sundhed, at du lufter ud 5-6 minutter flere gange dagligt. Men her skal du huske at skrue ned for termostaterne. De vil nemlig registrere den friske og køligere luft, og så vil de pumpe mere varme ud for at kompensere. Her skal du altså have skruet ned, så du ikke bruger unødig energi på at varme rummet op, mens du lufter ud.

Husk at have luft omkring din radiator

Hvis du dækker din radiator og termostat til med fx tøj, så måler føleren i termostaten temperaturen under tøjet og ikke i rummet. Derfor bliver din radiator kold. Så husk at have luft omkring radiator og termostat.

Mærk på din radiator

Tjek om du udnytter varmen i din bolig korrekt. Din radiator skal være varm i toppen og kølig i bunden. Hvis ikke kan du selv prøve at finde fejlen på dit varme­anlæg eller få professionel hjælp fra en VVS-installatør. 

Husk at lufte ud

Hvorfor udluftning?

Du og din familie laver mange aktiviteter, som slider på indeklimaet: brusebad, madlavning, tørring af tøj, brug af computer, TV og anden elektronik.

Din egen krop producerer også masser af vanddamp – den luft, du ånder ud i hvert eneste åndedrag, er nemlig mættet med vand. Og det bliver til meget fugt. Flere liter dagligt.

Oveni er fugtig luft faktisk mere krævende og dermed dyrere at varme op.

Så luft ud. Ellers bliver indeklimaet for dårligt og ingen kan arbejde og koncentrere sig – udover måske skimmelsvampen.

Luft ud til årstiden

I højsommeren er det ikke noget problem, at vinduer står åbne halve og hele dage, men i de andre årstider er det en kold - og dyr - fornøjelse.

Når termometeret går i negativ udenfor, er der en stor forskel i temperatur på ude og inde - og det kan give kondens på ruderne. Hvis der er meget, kan det vokse til skimmelsvamp eller andre fugtskader.

Dit hus eller din lejlighed kan altså direkte tage skade af al den fugtige luft, hvis den ikke bliver skiftet ud med mere tør luft – helst flere gange dagligt.

Sådan lufter du ud uden at miste varmen

Når vinduerne ikke frit kan flagre uden dyre varmeregninger til følge, så luft ud kort, kontant og køligt:

1. Åbn vinduer, yderdøre og døre til boligens rum, så du skaber effektivt gennemtræk

2. Luk for termostaten på radiatoren lige under det åbne vindue – resten lader du stå

3. Luk vinduer og yderdøre igen efter 5 minutter, og tænd igen for varmen

Udluftning er godt for dig og dit hjem

Din fugtige udåndingsluft og vanddampen fra badet bliver pustet ud, og frisk og mere tør luft står klar efter en udluftning.

Sørg helst for et frisk pust flere gange dagligt, det er godt for både dig og dit hjem.

Fordi du lukkede termostaten under vinduet, registrerede den ikke den kolde luft. Og fordi det kun tog 5 minutter, blev dine vægge og møbler ikke kølet noget særligt ned.

Test selv om termostater skal lukkes

Du kan altid teste, om en radiator lidt væk fra gennemtrækket når at opfatte den kølige luft, og svarer igen med at bruge mere fjernvarme. Lige efter din 5 minutters udluftning gør du følgende:

1. Mærk på toppen og bunden tættest på gulvet af radiatoren

2. Er bunden næsten lige så varm som toppen, så skal denne termostat også lukkes ved gennemtræk

3. De fleste radiatorer, som ikke er lige under et åbent vindue, vil stort set ikke reagere på kort gennemtræk.

Anvend gulvvarmen smart

Husk at regulere din gulvvarme

Gulvvarme er rart. Dog skal du huske, at du ikke har brug for gulvvarme, når det er varmt udenfor.

Årstiden kan du bruge til at justere din gulvvarme, så du ikke bruger penge på at varme dit gulv op uden grund.

Husk, at du aldrig må varme dit gulv op til mere end 27 grader. Mange belægninger kan ikke tåle det - og det er også meget varmt at være i. 

Tæpper isolerer gulvvarmen

Når du har gulvvarme skal du huske, at tæpper virker isolerende – bare på den forkerte måde.

Tæpper forhindrer nemlig varmen i at stige op i luften, så det kan føles fodkoldt, hvis du har store tæpper i din bolig.

Derfor er små løse tæpper en bedre løsning. 

Indstil temperaturen rigtigt

Indstil temperaturen rigtigt i hvert rum

Det er forskelligt fra rum til rum, hvor varmt der skal være.

De fleste vil gerne have det varmt på badeværelset, køligere i soveværelset og lige tilpas i stuen og andre værelser.

Her er det vigtigt, at du lukker døren ind til det eller de kolde rum, så du ikke bruger unødig varme på at opvarme et rum, du gerne vil holde køligere. Det samme skal du gøre med et rum, du gerne vil holde varmt. Badeværelset eksempelvis. 

Skru ned om natten, og når du er ude at rejse

Du kan med fordel udnytte, at du kan spare på det varme vand, når du ikke er til stede. Det vil sige, at når du sover eller er bortrejst, kan du skrue ned for temperaturen.

Skru aldrig mere ned end 3 grader om natten, da det kræver mere energi og længere tid at varme rummet op igen.

Er du ude at rejse, kan du skrue helt ned, men aldrig til mindre end 14 grader.

Få styr på returtemperaturen

Hvad er returtemperatur?

Når fjernvarmevandet kommer ind i dit hjem, er det ca. 60-70°C. Herefter bliver det brugt til at lave varme og varmt vand, inden det bliver ført tilbage til varmeværket.

Den temperatur, fjernvarmevandet har på vej tilbage, kaldes returtemperatur.

En lav returtemperatur betyder, at din varmeinstallation udnytter varmen godt.

Gebyr eller bonus

Er returtemperaturen derimod høj, bliver varmen ikke udnyttet godt. Det kræver mere energi, udleder mere CO2 og slider mere på fjernvarmerørene. Derfor koster det et gebyr at have for høj returtemperatur.

Du skal betale gebyr, hvis din returtemperatur er over 40°C.
Er returtemperaturen 30-40°C, får du hverken gebyr eller bonus.
Hvis returtemperaturen er under 30°C får du bonus.

3 tips til lavere returtemperatur

  1. Sørg for at alle termostater er tændt og indstillet ens i de rum, du ønsker at opvarme. 
  2. Hæng ikke tøj til tørre på radiatorerne. Sørg også for, at radiatoren ikke er dækket af møbler eller gardiner
  3. Tag temperaturen på det varme vand i vandhanerne. Den bør være omkring 50°C.
  4. Mærk på dine radiatorer. Når de er tændt, skal de være varme i toppen og kolde i bunden. 

Gode råd til dit varme vand

Den rette temperatur for dit varme vand

Temperaturen på brugsvandet, dvs. det varme vand fra hanen, skal gerne have følgende temperatur:

  • 50-55 °C ved varmtvandsbeholder
  • 48-50 °C ved varmeveksler

Ved en højere temperatur er der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og tilkalkning af vandvarmer og varmtvandsrør.

Ved lavere temperatur er der risiko for udbredelse af legionellabakterier.

Gode råd

  • Tag brusebad i stedet for karbad.
  • Du bør ikke vaske op under rindende vand, brug en balje eller gerne en opvaskemaskine.
  • Sørg for at dine vandhaner holder tæt.

Tjek isolering og utætheder

Tjek isolering og utætheder

Selvom du følger de gode varmeråd, kan det godt være, at du har et for højt varmeforbrug. Det kan skyldes flere ting.

Måske er huset ikke godt nok isoleret, eller måske er det utæt.

Vil du gerne spare på varmen og få en bedre komfort (mindske trækgener), er det oplagt at fjerne disse utætheder eller få efterisoleret huset og dermed sikre, at der ikke ”siver” for meget varme ud af murene, væggene og taget.

Varmetabet bliver derved mindre.

Her findes de typiske utætheder i et hus: Ved lofterne, etagedæk, ydermure, vinduer, døre, gulvet og remmen.

Varmeforbruget i et ældre og utæt hus kan nedbringes væsentligt ved bare at fjerne utætheder ved vinduer og døre.

Hvis din varme svigter ...

Hvis din radiator ikke varmer så meget, som den bør, kan det skyldes, at der er luft i din radiator, eller at ventilnålen i termostaten har sat sig fast.

Klik her for at se, hvad du selv kan gøre for at løse problemet.

Hjælper det ikke, så kontakt os på telefon 77 88 10 10.

Undgå varmesvigt

Du kan selv være med til at forebygge varmesvigt. Det gør du bedst ved at få en autoriseret VVS-installatør til regelmæssigt at tjekke din varmeinstallation, så du slipper for at fryse på grund af eventuelle utætheder, en tilstoppet snavssamler, defekte termostatventiler eller andre problemer.

Det er også en god idé at tjekke, om der er kalkaflejringer i vandvarmeren. Er vandvarmeren kalket til, virker den ikke optimalt.

Du behøver ikke bekymre dig om utæthed

Hvis der opstår utætheder eller lækager, kontakter vi dig.

Vi overvåger konstant fjernvarmeledningen, og spotter vi en utæthed på din varmeinstallation, sørger vi for, at du får besked. 

Husk at give os dine oplysninger

Enten ringer vi til dig, hvis det er akut, ellers får du besked i din e-Boks. I nogle tilfælde sender vi en montør ud til dig for at afbryde fjernvarmen, så skaden ikke udvikler sig.

Det er en god idé at sikre, at vi har dine kontaktoplysninger på Min Varme. 

Medarbejdere står ved computer og kigger på kort

Har du grønt vand?

Vi benytter et grønt sporingsstof, der på ingen måde er giftigt eller farligt, til at teste for utætheder i fjernvarmesystemet. Den grønne farve tilsættes fjernvarmevandet i områder, hvor der er mistanke om utætheder.

Kommer der grønt vand ud af en varmtvandshane, er det tegn på, at der er en utæthed, hvor der trænger drikkevand ind i fjernvarmesystemet.

Drikkevand er kalkholdigt og vil over tid tilkalke fjernvarmesystemets varmevekslere, så de bliver ineffektive.

Næste skridt er så at udbedre utæthederne.

Hold øje med det grønne vand

For din egen skyld er det en god idé at tjekke varmeinstallationen. Sådan gør du: 

1. Luk for alle vandhaner i ejendommen. Bevæger hjulet på vandmåleren sig, kan det være tegn på en utæthed.

2. Luk for vandforsyningen ved hovedhanen (ved vandmåleren). Åbn nu for en vandhane til varmt vand. Kommer der vedvarende varmt vand/grønt vand ud af den varme hane, er der en utæthed.

Sørg for, at vaskemaskinen eller opvaskemaskine ikke er i brug, når du foretager undersøgelserne.

Det kan du selv gøre

Ring til os, hvis du opdager grønt vand. Ring på 77 88 10 10, tast 1 efterfulgt af 2. 

Til gengæld er der ingen grund til at kontakte dit vandselskab, hvis du opdager grønt vand.

Kontakt os

Følg reglerne for reparation og udvidelser

Reparation og ændring af din varmeinstallation må kun foretages af en autoriseret VVS-installatør.

Visse ændringer skal anmeldes til Kredsløb. Normalt sørger din VVS-installatør for at gøre det, men du er ansvarlig for, at anmeldelsen sker.

Hvad er graddagetal?

Vejret har betydning for, hvor meget varme du bruger.

Graddagetal bliver brugt til at korrigere for vejret, når vi beregner dit forventede årsforbrug. 

Jo flere graddage, jo koldere har året været. 

Vi er her for dig

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på?

Jo mere information vi har, desto bedre kan vi hjælpe dig. 

Send os dit spørgsmål eller udfordring, så vender vi hurtigt tilbage.

Skriv til os

Du er også velkommen til at ringe til os. Vi kan hjælpe med alt fra spørgsmål til din regning eller tekniske spørgsmål om dit anlæg og måler.

Vi sidder klar ved telefonerne alle hverdage fra kl. 8-15.

Ring 77 88 10 10,
Tast 1

Tjek ændringer i varmeforsyningen hjemme hos dig. Du kan også tilmelde dig SMS-service og få en SMS, hvis der opstår forstyrrelser af driften med din fjernvarme. Så ved du det på forhånd og kender årsagen.

Mangler du varme eller varmt vand?