Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Bæredygtigt byggeri

Byggebranchen kan virkelig gøre en forskel på vores fælles rejse mod grøn omstilling.

Heldigvis har flere og flere entreprenører, bygherrer, rådgivende ingeniører mv. ambitioner om at skabe mere bæredygtigt byggeri.

Og i den forbindelse kan fjernvarme spille en vigtig rolle.

Bæredygtigt byggeri handler om mere end materialer

Ved bæredygtigt byggeri skal der naturligvis bruges miljøvenlige materialer.

Derudover er det vigtigt at kigge på, hvordan materialerne er fremstillet, hvordan og hvor langt de er blevet transporteret osv.

Og så skal selve byggeriet tænkes energibesparende. Det kunne f.eks. være at udnytte alternative energikilder som solenergi.

I dag er bæredygtigt byggeri altså meget mere end ”bare” at bruge miljøvenlige materialer. Det handler om at se helheden og kigge på flere aspekter.

Overordnet er der tre dimensioner af bæredygtighed: Miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Miljømæssig bæredygtighed

Miljø er nok det, de fleste nok forbinder med bæredygtigt byggeri.

Her handler det om at tage hensyn til miljøet og at bygge energieffektivt. F.eks. spiller grønne energikilder ind.

Ambitionen er, at fjernvarme i fremtiden skal være helt baseret på vedvarende energi – bl.a. sol og biomasse. Derfor kommer varmesektoren til at blive en central del af den miljømæssige dimension.

Økonomisk bæredygtighed

Hvad er byggeriets samlede omkostninger? Fra eventuel nedrivning til der står et nyt byggeri.

At være økonomisk bæredygtig handler ikke nødvendigvis om at vælge den billigste løsning. Men derimod om at bruge de materialer og processer, der bedst betaler sig i det lange løb.

Her kan fjernvarme også bidrage positivt, da det er en løsning med lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Social bæredygtighed

Her drejer det sig om det sociale og kulturelle omkring bygningen.

Her kigger man på placeringen af f.eks. skoler, institutioner, byrum og områdets muligheder for transport.

Fjernvarmen i Aarhus bidrager til den sociale bæredygtighed, da den er næsten usynlig og lydløs. Den fylder dermed ikke i gadebilledet og ødelægger ikke arkitekturen. 

DGNB-certificering af byggeri

Der findes forskellige certificeringer af bæredygtigt byggeri. En af dem er DGNB, der står for ’Deutsche Gesellschaf für Nachhaltiges Bauen’ og er den tyske bæredygtigheds-certificering for bygninger.

Fokus på helheden

Princippet bag DGNB-certificering er, at man fokuserer på helheden og derfor vægter den miljømæssige, økonomiske og sociale dimension lige højt.

Man tager også højde for en procesmæssig og teknisk kvalitet. Byggerier bliver dermed dømt ud fra flere kriterier og mere end 100 underkriterier og får point herefter.

Dansk byggeri benytter DGNB

DGNB blev lanceret i 2008. I Danmark har Green Building Council Denmark (DK-GBC) besluttet at følge netop disse guidelines og har tilpasset dem til dansk byggeskik og lovgivningskrav.

I 2012 blev den danske version af DGNB for kontorer og administrationsbygninger offentliggjort.

Fjernvarme i Aarhus bidrager stort til DGNB-certificering

Fjernvarme i Aarhus tæller positivt i DGNB-certificering af byggeri. Faktisk bidrager fjernvarmen til over 30 % af pointene.

Herunder kan du se præcis, hvilke kriterier fjernvarme fra Kredsløb kan bidrage til i en DGNB-certificering af bolig- og kontorbyggeri. Og hvor meget hvert enkelt kriterie vægter i certificeringen.

Kriterierne bidrager samlet set til 36,7 % i DGNB-systemet, hvoraf fjernvarme fra Kredsløb indgår som en delmængde.

Alene kan fjernvarmen ikke bidrage til det hele, men procentsatsen beskriver de kriterier, hvor fjernvarme har indflydelse på pointtildelingen. Fjernvarmes indflydelse afhænger af det enkelte byggeri og de øvrige løsninger i bygningen.

Sådan bidrager fjernvarme til DGNB

Inden for miljø og økonomisk kvalitet er det de miljømæssige konsekvenser, der bliver målt på. F.eks. CO2-udledning og totaløkonomi med fokus på lavt vedligehold og tilpasningsevne.

Her har fjernvarme høj indflydelse.

Miljø og økonomisk kvalitet

Fjernvarme har lavest indflydelse inden for teknisk kvalitet og proces kvalitet.

Det skyldes, at kriteriet hovedsageligt er projektspecifikt og primært afhænger af bygningens design og design/byggeprocessen.

Desuden er det primært de tekniske installationer inde i bygningen, der bliver evalueret.

Teknisk og proces kvalitet

De sociale kriterier vurderer udearealer, arkitektur, tryghed, sikkerhed og andre parametre, som ikke omhandler forsyningen.

Men fjernvarme ødelægger ikke det arkitektoniske udtryk i en bygning, da fjernvarmen hverken er synlig eller støjer.

Social kvalitet

Fordele ved bæredygtigt byggeri

Selvom bæredygtigt byggeri nogle gange kan være dyrere at bygge, er der mange fordele ved at bygge bæredygtigt. Også økonomiske fordele, der viser sig over længere sigt.

Derudover er miljøvenlige materialer ofte nemme at vedligeholde og reparere.

Nemt at vedligeholde

Når du bygger et energibesparende byggeri, sparer du i længden penge på f.eks. opvarmning, fordi det typisk er bedre isoleret.

Det giver rigtig god mening at tænke på, hvordan man bruger varmen bedst i et byggeri. Den største energisluger i de danske hjem er nemlig opvarmning af boligen.

Vi bruger – når det er virkelig koldt – op til 40 % af vores samlede energiforbrug på at holde bygninger varmen.

Blandt andet derfor er det vigtigt at vælge bæredygtige energikilder. F.eks. grøn fjernvarme i Aarhus, der både har lav CO2-udledning og er fremtidssikret.

Spar på varmen

Fjernvarme er generelt ret udbredt i Danmark. Omkring 65 % af de danske boliger får varme gennem de underjordiske rør.

Det er en billig, energieffektiv og helt støjfri løsning. Allerede nu kommer en del af varmen fra vedvarende energikilder - og det bliver kun mere i fremtiden.

Energieffektiv og billig fjernvarme

Vil du have fjernvarme til bæredygtigt byggeri?

Vælg fjernvarme, hvis I ønsker en økonomisk og energieffektiv løsning til jeres næste projekt.