Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Udledninger ved fjernvarme

Her kan du se udledninger for forbruget af fjernvarme - også kaldt emissionsdata. Data gælder for Kredsløb og de forbrugerejede værker i vores varmefællesskab.

Brug dem i dit grønne regnskab 
Emissionsdata kan bruges til jeres grønne regnskaber inden for Energi og Arbejdsmiljøledelse (MEA).

Emissionsdata kan ikke bruges i forbindelse med indberetning af CO2-kvoter og -afgifter.

Brændsel og emissioner

Fjernvarmedeklarationen viser fordelingen af brændsler, og hvad fjernvarmen udleder til luften.

Dermed viser den, hvordan Kredsløbs kunder påvirker miljøet ved deres forbrug af fjernvarme.

Du kan også se, hvor stor andelen af vedvarende energikilder er i fjernvarmen.  

Alt tæller - især fordi over 90 % af aarhusianerne har fjernvarme

Små tiltag gør fjernvarmen mere klimavenlig

Når vi skal gøre fjernvarmen mere klimavenlig, har alt betydning. Også de små tiltag.

Mere overskudsvarme, flere varmepumper og mere vindmøllestrøm skal ind i fjernvarmen. Og når vi er så mange om fjernvarmen, bliver de små forskelle hurtigt store.

Derfor kan du godt være stolt, hvis du vælger fjernvarme i dit projekt.

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Størstedelen af fjernvarmen i Aarhus stammer fra disse to kraftvarmeværker, hvor der bliver produceret store mængder fjernvarme sammen med produktion af el:

  • Ørsteds kraftvarmeværk i Studstrup
  • Affaldsenergianlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg

Resten af fjernvarmen kommer fra mindre anlæg, bl.a. vores halmværker i Sabro, Solbjerg og Harlev.

Tæt på CO2-neutral varme i Aarhus

Energiproduktion til fjernvarme var tæt på at være CO2-neutral fra omkring 2016-2017. Der vil blive dog fortsat blive brugt olie til opvarmning i situationer med spidsbelastning, f.eks. på meget kolde dage.

Her kan du se udviklingen i CO2-udledningen fra varmeproduktion siden 2010. Det store fald i årene 2016-2017 skyldes, at:

  • det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg kom i drift
  • Ørsteds kraftvarmeværk Studstrupværket brænder træpiller frem for kul

Figuren viser udviklingen af ton CO2 pr. år ved energiproduktion til fjernvarme i Aarhus Kommune.

Farvel til kul og olie

Fjernvarmen har allerede sagt farvel til kul og olie, der ellers fuldstændigt dominerede din fjernvarme for ti år siden. Nu bruges det kun som spids- og reservelast.

Med et slag blev din fjernvarme meget mere grøn, og du opdagede det måske ikke engang. Og den udvikling fortsætter kun.

Vi arbejder hver dag på at gøre din fjernvarme mere klimavenlig - og du skal ikke gøre noget som helst.