Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Er fjernvarme eller varmepumper bedst for klimaet?

Hvad skal du vælge, hvis du vil have en varmekilde, der sætter det mindste klimaaftryk? Bliv klogere i den analyse, Rambøll har udarbejdet for Kredsløb.

Her får du overblikket over, hvordan fjernvarme og varmepumper (luft-til-vand) påvirker klimaet.

Medarbejder ved fjernvarmerør kigger på sin mobil

Baggrund for analysen

Rambøll har analyseret klimapåvirkningerne for el og varme ud fra de nationale fremskrivninger for energiforsyningens sammensætning, som bliver brugt i certificeringsordningen DGNB.

Analysen i notatet er baseret på et case-projekt - nemlig det DGNB-certificerede boligbyggeri Skæring Bæk Huse, der ligger nord for Aarhus.

Resultatet af Rambølls analyse er vejledende, da det er et øjebliksbillede, og markedet er i konstant udvikling.

Konklusion: Fjernvarme fra Kredsløb udleder mindre CO2

En af konklusionerne i analysen er, at fjernvarme fra Kredsløb udleder 20 % mindre CO2-ækvivalenter end varmepumpen set over en 20-årig periode (inklusiv indlejret CO2).

Fjernvarme vinder også på indlejret CO2

Kigger man kun på den indlejrede CO2, viser fjernvarmen fra Kredsløb også gode resultater. Regner man fjernvarmerørene med, udleder fjernvarmen nemlig 73 % mindre CO2 end varmepumper.

4 gode grunde fra AAB's projektleder

Derfor valgte AAB fjernvarme til Skæring Bæk Huse

Baggrunden og overvejelserne fra AAB gælder for det konkrete projekt, herunder bl.a. beliggenhed, typen af bebyggelse, omkostninger til fjernvarmetilslutning, varmepumpeteknologi mv. 

Pris

Det blev vurderet, at fjernvarme ville kræve en mindre investering end etablering af varmepumper.

Det var vigtigt, fordi byggeriet og projektet ifølge lovgivningen skal gennemføres inden for en økonomisk ramme, der er fastlagt af myndighederne.

Vedligehold

Det blev vurderet, at fjernvarme er betydeligt billigere at vedligeholde og udskifte end varmepumper.

Varmepumper har en begrænset levetid på 15-20 år, og det vil være en væsentlig omkostning, når de skal skiftes ud.

Forsyningssikkerhed

Fjernvarme giver stabil varme året rundt.

I en anden afdeling havde AAB valgt et anlæg med varmepumper, som viste sig at være mindre effektivt - særligt når vejret var meget koldt. I perioder var det derfor vanskeligt at opnå den ønskede komforttemperatur i boligerne. 

Den erfaring spillede ind, da AAB skulle vælge varme til Skæring Bæk.

Fælles varmeløsning

Fjernvarmen er et fælles system, som leverer varme til 95 % af aarhusianerne. 

Der er altså allerede etableret et system med høj kapacitet, som dækker et stort område - og det havde betydning for AAB's valg.

Jo flere der tilslutter sig fjernvarmen, jo bedre bliver produktionen og infrastrukturen udnyttet - og jo mindre bliver miljøpåvirkningen for hver enkelt bruger.

Hvad er indlejret CO2?

Den indlejrede CO2 dækker over den CO2, som bliver udledt ved udvinding og produktion af varmepumpe og fjernvarmeenhed - og bagefter, når materialet skal bortskaffes. Men altså ikke selve energiforbruget i driften.

Varmepumpen har en levetid på 20 år, mens fjernvarmeenheden har en levetid på 30 år.

En varmepumpe holder altså i kortere tid. Så i løbet af en 50-årig periode skal varmepumpen udskiftes to gange. Fjernvarmeenheden skal til gengæld kun udskiftes én gang.

Få analysen i dag

Skriv din mail og få analysen i din indbakke

* Feltet skal udfyldes
Jeg giver samtidig samtykke til, at Kredsløb må anvende de indtastede informationer til at sende nyhedsbreve. Jeg er indforstået med min ret til at tilbagekalde mit samtykke.

Læs mere i vores privatlivspolitik

Caseprojekt

Det nye boligområde Skæring Bæk Huse

Skæring Bæk Huse er det case-projekt, analysen er baseret på.

Det er et nyt boligområde ved Hjortshøjvej i Skæring med Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) som bygherre.

Byggeriet skal opfylde krav til BR15 og opnå en DGNB GULD certificering.

Fakta om byggeriet

Der er i alt 94 boliger i en-to etager med otte forskellige boligtyper og et fælleshus. I alt er arealet 9.092 m2.

Boligerne er lavet i betonelementer med facade i tegl og træ. Taget er i skiffer og tagpap.

Der er fjernvarme i alle boligerne. I analysen er der - på baggrund af energirammeberegningen - lavet forskellige antagelser for tilpasning og konvertering til varmepumpe.

Foto af boliger i Skæring Bæk Huse

Kender du fordelene ved fjernvarme?

Lav CO2-udledning

Lydløs og gemt væk

Altid varme og varmt vand

Fremtidssikker

Vedligeholdelsesfri

Fleksibel løsning

Om analysen

Analysen  ’Fjernvarme og varmepumpe – studie af de klimamæssige påvirkninger’ indeholder et studie af to forskellige varmekilder til bygninger: fjernvarme og varmepumpe (luft-til-vand).

I studiet sammenligner Rambøll klimapåvirkningerne ved distribution af varme fra henholdsvis fjernvarme og varmepumpe.

Klimapåvirkningerne for el og varme er analyseret på baggrund af emissionsfaktorer, som er baseret på nationale fremskrivninger for energiforsyningens sammensætning udarbejdet af COWI.

Rambøll sammenligner også den indlejrede CO2 fra en fjernvarmeenhed og 15 meter fjernvarmerør samt varmepumpe. Det vil sige den CO2, som bliver udledt i forbindelse med udvinding af materialer, produktione og bortskaffelse.

Kontakt os i dag

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere.

Er du i tvivl om, hvilken varme du skal vælge til dit projekt? Så lad os hjælpe dig godt på vej. Vi glæder os til at høre fra dig.

E-mail:
byggemodningfjernvarme@kredslob.dk

Telefon: 
77 88 11 22, tast 1.