Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Her produceres din fjernvarme

Fjernvarmen i Aarhus Kommune og nabokommuner bliver leveret ind til varmesystemet fra en række produktionsanlæg. 

På denne side kan du læse mere om produktionsanlæggene og se den aktuelle varmeproduktion.

Hvor kommer varmen fra?

Varmeproduktionen til transmissionssystemet sker fra følgende produktionssteder:

  • Studstrupværket, Ørsted
  • Affaldsenergianlægget i Lisbjerg, Kredsløb A/S
  • Affaldsenergianlægget i Skanderborg, Kredsløb A/S
  • Kredsløb Halmenergi A/S 
  • Overskudsvarme fra virksomheder
  • 250 MW elkedler
  • Gellerup kedelanlæg
  • Jens Juuls Vej kedelanlæg
  • Aarhusværkets kedelanlæg
  • Spids- og reservelastenhedernes kedelanlæg

Via varmevekslere kommer varmen over i distributionssystemet og videre ud til kunderne.

Lokal produktion og lokale net

I Aarhus Kommune er der også enkelte lokale net, som Kredsløb producerer varme til. Det er bl.a. tilfældet i Harlev, Sabro og Solbjerg, hvor der produceres varme på lokale halmvarmeværker.

Varmeproduktionen i Aarhus Kommune skal være CO2-neutral.

Her kan du se, hvordan det går.

Ja tak til CO2-neutral varme