Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Priser for fælles affaldsløsninger 2024

Her kan du se, hvad det koster at få afhentet og håndteret restaffald og genanvendeligt affald i fælles affaldsløsninger i Aarhus Kommune.

Priserne gælder 1. januar - 31. december 2024

Fælles affaldsløsninger - priser i 2024

Priser for fælles affaldsløsninger
Andre ydelser
Andre gebyrer

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier og farligt affald, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 1.280
Lejlighed 960
Værelse 480

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Beholdere på hjul

Beholdere på hjul

 

Der skal være opstillet beholdere til restaffald, madaffald, papir, pap, tekstilaffald, hård plast, blød plast, mad- og drikkevarekartoner, glas, og metal.

Nogle af affaldstyperne må gerne afleveres i samme beholder.

Restaffald - Beholderstørrelse
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 liter - Tømning hver 2. uge 1.300
240 liter - Tømning hver uge 3.100
370 liter - Tømning hver 2. uge 1.665
370 liter - Tømning hver uge 4.035
660 liter - Tømning hver 2. uge 2.540
660 liter - Tømning hver uge 6.295
Madaffald - Beholderstørrelse
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
140 liter - Tømning hver 2. uge 890
140 liter - Tømning hver uge 1.905
Restaffald/Madaffald - Beholderstørrelse
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Todelt til Restaffald/Madaffald - Tømning hver 2. uge 1.185
370 l - Todelt til Restaffald/Madaffald Tømning hver 2. uge 1.490
Glas og metal
Glas og metal
240 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 775
240 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.250
370 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 960
370 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.575
660 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 1.335
660 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 2.225
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 775
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.250
370 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 960
370 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.575
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 1.335
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 2.225
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
240 l - Todelt - tømning hver 3. uge 805
370 l - Todelt - tømning hver 3. uge 980
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 590
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.250
370 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 735
370 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.575
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 1.020
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 2.225
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 1.450
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 3.515

Kuber

Kuber

Der skal være opstillet beholdere til  restaffald, madaffald, papir, pap, tekstilaffald, hård plast, blød plast, mad- og drikkevarekartoner, glas, og metal.

Det er også muligt at få kuber til restaffald og madaffald.

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 8.435
2 m³ - Restaffald - tømning hver uge 17.805
3,5 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 12.660
3,5 m³ - Restaffald - tømning hver uge 26.970
Madaffald
Madaffald
2 m³ - Madaffald - tømning hver 2. uge 7.070
2 m³ - Madaffald - tømning hver uge 14.870
Glas og metal
Glas og metal
1,8-2,0 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.650
1,8-2,0 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 7.745
3,5 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 5.340
3,5 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 11.455
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.775
2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 7.745
3,5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 6.985
3,5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 11.455
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
1,8-2,0 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.650
1,8-2,0 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 7.745
3,5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 5.340
3,5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 11.455

Offentligt nedgravede beholdere

Offentligt nedgravede beholdere


Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 710
Lejlighed 710
Værelse 300
Madaffald
Madaffald
Enfamilieshus 305
Lejlighed 305
Værelse 130
Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Genanvendeligt affald* Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 555
Lejlighed 555
Værelse 230

* Gebyret for genanvendeligt affald dækker alle affaldstyperne (Pap, papir og tekstilaffald - Plast, mad- og drikkekartoner - Glas og metal)

Private nedgravede beholdere - et kammer

Private nedgravede beholdere - et kammer

Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. To gange årligt (30. juni og 31. december) bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Behandlingspris
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 522
Restaffald - Private nedgravede beholdere
Restaffald Kr. pr. tømning inkl. moms
4 m³ nedgravet beholder - Restaffald 195
5 m³ nedgravet beholder - Restaffald 195
Alle størrelser - delvist nedgravet beholder - Restaffald 195

Tømning af nedgravede beholdere til andre affaldstyper dækker alle udgifter inkl. behandling.

Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Madaffald - tømning hver 2. uge 5.290
3 m³ - Madaffald - tømning hver uge 11.690
Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.225
3 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 7.445
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.705
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 8.800
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 4.180
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 10.160
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.225
3 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 7.445
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.900
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 8.800
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 5.575
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 10.160
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.225
3 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 7.445
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.705
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 8.800
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 4.180
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 10.160

Priseksempel

Priseksempel - Restaffald
Restaffald i 4 m³ privat nedgravet beholder - tømning hver uge Kr. pr. år inkl. moms
195 kr. pr. tømning x 52 uger 10.140
Behandling* 13.260
Pris i alt 23.400

* Behandlingsprisen afregnes efter vægt på den måde, at der betales et acontobeløb ud fra det gældende gebyr.

Betalingen reguleres ved årets udgang på baggrund af de indvejede mængder.

Behandlingsprisen i det viste eksempel er udregnet med en forventet forbrændingspris på 510 kr./ton i 2024.

Private nedgravede beholdere - dobbeltkammer

Privat nedgravet beholder - dobbeltkammer

 

Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.

Der betales for tømning af hvert kammer.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Behandlingspris
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 522


4 m3 - 60/40

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald
Glas og metal (60% = 2,4 m³) - tømning hver 4. uge 2.935
Glas og metal (60% = 2,4 m³) - tømning hver 2. uge 6.550
Madaffald (40% = 1,6 m³) - tømning hver 2. uge 4.390
Madaffald (40% = 1,6 m³) - tømning hver uge 9.375
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2,4 m³) - tømning hver 3. uge 3.820
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2,4 m³) - tømning hver 2. uge 6.550
Glas og metal (40% = 1,6 m³) - tømning hver 4. uge 2.555
Glas og metal (40% = 1,6 m³) - tømning hver 2. uge 5.555


4 m3 - 50/50

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 2.745
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 6.050
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 4.640
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver uge 10.035


5 m3 - 60/40

Restaffald/madaffald
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 4.085
Restaffald (60% = 3 m³) - tømning hver uge 9.185
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 4.640
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver uge 10.035
Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 4. uge 3.225
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 7.445
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 4.640
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver uge 10.035
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 3. uge 4.225
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 7.445
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 2.745
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 6.050

Nedgravet beholder fra Kredsløb - et kammer

Nedgravet beholder fra Kredsløb - et kammer


Ejendomme kan som noget nyt vælge at få nedgravede beholdere gennem Kredsløb.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Behandlingspris
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 522
Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
3 m³ - Madaffald - tømning hver 2. uge 14.510
3 m³ - Madaffald - tømning hver uge 20.535
Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
4 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 13.750
4 m³ - Restaffald - tømning hver uge 19.360
5 m³ - Restaffald - tømning hver 2. uge 13.920
5 m³ - Restaffald - tømning hver uge 20.040
Glas og metal
Glas og metal
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 13.200
4 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 18.395
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 4. uge 13.680
5 m³ - Glas og metal - tømning hver 2. uge 19.755
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 14.495
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 18.395
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 15.170
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 19.755
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 13.200
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 18.030
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 13.680
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 19.755

Gebyr for at hjemtage nedgravede beholdere

Ønsker I senere at få en eller flere af de nedgravede beholdere fjernet, afregnes de reelle omkostninger til opgravning, opfyldning og hjemtagelse.

Hvad det koster, afhænger af antallet af beholdere. Men det må forventes at koste 25.000-35.000 kr. pr. nedgravet beholder.

Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer

Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer

 

Ejendomme kan som noget nyt vælge at få nedgravede beholdere gennem Kredsløb.

For restaffald er prisen ekskl. behandling. Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Der betales for tømning af hvert kammer.

Behandlingspris
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 522

 

4 m3 - 50/50

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 7.945
Glas og metal (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 11.255
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 9.960
Madaffald (50% = 2 m³) - tømning hver uge 15.350


5 m3 - 60/40

Restaffald/madaffald
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 10.400
Restaffald (60% = 3 m³) - tømning hver uge 15.500
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 8.900
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver uge 14.285
Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 4. uge 9.465
Glas og metal (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 13.745
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 8.900
Madaffald (40% = 2 m³) - tømning hver uge 14.285
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 3. uge 10.530
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge 13.745
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 4. uge 6.905
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge 10.215

Gebyr for at hjemtage nedgravede beholdere

Ønsker I senere at få en eller flere af de nedgravede beholdere fjernet, afregnes de reelle omkostninger til opgravning, opfyldning og hjemtagelse.

Hvad det koster, afhænger af antallet af beholdere. Men det må forventes at koste 25.000-35.000 kr. pr. nedgravet beholder.

Mobilsug - restaffald

Mobilsug - restaffald

Priser er ekskl. behandling.

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Ved mobilsug af andre størrelser tanke, så kontakt Kredsløb på 77 88 10 10 for takster.

Mobilsug
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 522
Mobilsug - Afhentning
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning hver uge 23.110
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 46.220
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning hver uge 23.930
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 47.860
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning hver uge 24.750
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 49.495
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning hver uge 25.240
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 50.480
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning hver uge 25.565
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 51.135
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning hver uge 26.385
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 54.410
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning hver uge 27.205
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 54.410
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning hver uge 29.660
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 59.325
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning hver uge 34.030
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 68.065
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning hver uge 35.015
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 70.030
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning hver uge 37.615
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 75.230
Mobilsug - øvrige ydelser
Øvrige ydelser for mobilsug Kr. inkl. moms
Mobilsug, prop, ½ time 810
Mobilsug, prop, 1 time 1.390
Mobilsug, ekstra tømning 935

Storcontainere - restaffald

Storcontainere bl.a. brugt ved centralsug

Priser er ekskl. behandling. Behandling betales som separat gebyr efter vægt.

Behandlingspris
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 522
Storcontainere
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år inkl. moms
Frontloader 4 m³* - Tømning hver 2. uge 4.300
Frontloader 4 m³* - Tømning hver uge 8.600
Frontloader 6 m³ * - Tømning hver 2. uge 5.325
Frontloader 6 m³* - Tømning hver uge 10.645
Frontloader 8 m³* - Tømning hver 2. uge 6.160
Frontloader 8 m³* - Tømning hver uge 12.315
Ladcontainer 12 m³** - Tømning hver 2. uge 10.270
Ladcontainer 12 m³** - Tømning hver uge 20.540
Ladcontainer 15 m³** - Tømning hver 2. uge 25.520
Ladcontainer 15 m³** - Tømning hver uge 51.035
Ladcontainer 20 m³** - Tømning hver 2. uge 27.135
Ladcontainer 20 m³** - Tømning hver uge 54.275
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning hver 2. uge 34.130
Ladcontainer 20 m³ komprimator** - Tømning hver uge 68.260
Ladcontainer 30 m³** komprimator- Tømning hver 2. uge 38.985
Ladcontainer 30 m³** komprimator - Tømning hver uge 77.970

* Behandlingsgebyret opkræves a conto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

** Behandlingsgebyret betales månedligt.

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholdere til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Haveaffald Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Tømning hver 4. uge 755
190 l - Tømning hver 4. uge 780
240 l - Tømning hver 4. uge 800
400 l - Tømning hver 4. uge 870
660 l - Tømning hver 4. uge 1.055

Storskrald

Storskrald

Storskrald
Kr. pr. afhentning inkl. moms
Fast storskraldsafhentning med udbæring 450
Ekstra storskraldsafhentning med udbæring 1.105

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)
Beholdertype Kr. pr. år inkl. moms
1 m³ palleboks 185
1 m³ palleboks med låg 840
1,4 m³ pallebur 250
Elektronikbur 165
110-240 liter, 2-hjulet 85
660 liter, 4-hjulet 165
1100 liter, 4-hjulet 85
2,6 m³ mini-lad 500
2,6 m³ mini-lad med låg 1.010
1,5-2 m³ frontloader 1.680
4-8 m³ frontloader 505
10-20 m³ frontloader 1.680
25-28 m³ frontloader 3.360
20 m³ komprimator 16.800
20 m³ komprimator med lift 33.600

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning. Se mere under Ejendomsservice.

Ekstra tømning
2-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 270
Madaffald 270
Papir, pap og tekstilaffald 270
Glas og metal 270
Plast, mad- og drikkekartoner 270
Haveaffald 330
Ekstra tømning
4-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 375
Papir, pap og tekstilaffald 350
Glas og metal 350
Plast, mad- og drikkekartoner 350
Haveaffald 490

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald - Frontloadere 275
Restaffald - Midicontainere (12 m³) 285
Restaffald - Lad- og komprimatorcontainere (15-30 m³) 870
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m³) 1.055

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning og fejlsortering af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere - Restaffald 965
Private nedgravede beholdere - Madaffald 965
Private nedgravede beholdere - Papir, pap og tekstilaffald 965
Private nedgravede beholdere - Glas og metal 965
Private nedgravede beholdere - Plast, mad- og drikkekartoner 965
Private kuber - Restaffald 965
Private kuber - Madaffald 965
Private kuber - Papir, pap og tekstilaffald 965
Private kuber - Glas og metal 965
Private kuber - Plast, mad- og drikkekartoner 965

Vask af beholdere

Vask af beholdere

Når I bestiller vask opkræves der et gebyr pr. beholder samt et transportgebyr.

Vask af beholdere
Kr. inkl. moms
Vask pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 375
Transport af 2-hjulede beholdere (5-20 stk.) - i alt 1.500
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) - i alt 3.000
Transport af 4-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 375
Transport af 4-hjulede beholdere (5-8 stk.) - i alt 1.500
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) - i alt 3.000

 

Priseksempel på vask af beholdere

Priseksempel - Vask af beholdere
Vask af 2 stk. 2-hjulede beholdere Kr. inkl. moms
Vask (2 x 25 kr.) 50
Transport (2 x 375 kr.) 750
Pris i alt 800

Fejlsortering

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit madaffald eller genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end madaffald/genanvendeligt affald.

Fejlsortering
Fejlsortering Kr. pr. tømning inkl. moms
2-hjulet beholder 315
Todelt 2-hjulet beholder 315
4-hjulet beholder 415

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere, genanvendeligt affald 1.255
Private kuber, genanvendeligt affald 1.255

Erstatning af beholdere, nedgravede beholdere og kuber

Erstatning af beholdere, nedgravede beholdere og kuber

Beholdere og kuber
Beholdere og kuber Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 605
Todelt 2-hjulet beholder 675
4-hjulet beholder 2.010
2 m³ kube 36.670
3,5 m³ kube 41.870
Rød kasse til farligt affald 245
Nedgravede beholdere fra Kredsløb
Nedgravede beholdere fra Kredsløb Kr. pr. stk. inkl. moms
Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer - Restaffald/Madaffald 63.660
Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal 46.420
Nedgravet beholder fra Kredsløb - Papir, pap og tekstilaffald 60.275

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

Hvis I vil ændre størrelse på jeres affaldsbeholdere, koster det et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom  bliver tilmeldt en ordning.

Ændring af beholdere
Udskiftning af beholder til større eller mindre Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 375
Transport af 2-hjulede beholdere (5-20 stk.) - i alt 1.500
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) - i alt 3.000
Transport af 4-hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder 375
Transport af 4-hjulede beholdere (5-8 stk.) - i alt 1.500
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) - i alt 3.000
Transport af kuber (pr. time) 985

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere
Kr. inkl. moms
Leje af beholder til skakt pr. år, 2-hjulet 225
Leje af beholder til skakt pr. år, 400 liter 455
Leje af beholder til skakt pr. år, 600/660 liter 930
Firkantnøgle, kort* 65
Firkantnøgle, lang* 165

* Bestilles hos Kundeservice på tlf. 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyrer ved manglende indbetaling
Gebyrer ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1, 2 og 3 rykker, pr. stk. - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter 100
Kompensationsgebyr til erhverv* 310
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 400
Indenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 1.025

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder.

 

Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

 

Hos Kredsløb pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse.
Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Inkassogebyr fastsættes ud fra kravets størrelse og er reguleret gennem Renteloven.

Betalingsaftale

Betalingsaftale

Betalingsaftale
Betalingsaftale Kr. momsfri
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,04% p.a. af det skyldige beløb i renter 100

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr Kr. inkl. moms
Betaling via betalingsservice, kort og nemhandel 0
Regningskopier pr. stk. 50
Fakturagebyr. Kan undgås ved tilmelding til Betalingsservice eller kortbetaling 25

Gebyr ved udbetaling

Gebyr ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling Kr. inkl. moms
Via Betalingsservice eller korttilmelding 0
Via nemkonto 0
Via Mobilepay 0
Til indenlandsk bankkonto 250
Til udenlandsk bankkonto 250

Administrative opgaver

Administrative opgaver

Administrative opgaver
Kr. inkl. moms
Pr. time 665