Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Fælles løsninger til affald og genbrug

Er du boliginspektør, ejendomsfunktionær, varmemester eller servicetekniker i en boligforening, andelsforening eller ejerforening?

Her finder du alt, der er værd at vide om affaldsløsninger til bebyggelser, hvor beboerne har fælles affaldsløsninger.

Hent bl.a. velkomstpakker til beboerne, find retningslinjer, bestil flere affaldsholdere og meget mere.

 

Sådan bliver jeres ejendom klar til mere sortering

Ud over det, vi sorterer i dag, skal alle fra 2023 også sortere madaffald, blød plast, tekstil, mad- og drikkekartoner derhjemme. 

Det gælder også beboerne hos jer. 

Her kan du se, hvad det betyder for jeres affaldsløsninger. 

Har du brug for nye eller flere affaldsbeholdere til din ejendom?

Bestil affaldsbeholdere

De affaldsbeholdere, du havde brug for i går, er ikke nødvendigvis dem, du har brug for i dag.

Behov ændrer sig med tiden, og derfor har vi en lang række forskellige beholderstørrelser og -typer, der kan matche dit behov.

Vær opmærksom på, at alle skal sortere mere fra 2023, og det ændrer kravene til jeres affaldsbeholdere.

Læs mere under Affaldssortering fra 2023

Bestil flere eller andre affaldsbeholdere  

Når du bygger nyt, kan du vælge imellem er der mange forskellige muligheder for effektive og brugervenlige affaldsløsninger.

Fælles for dem alle er, at resultatet bliver bedst, hvis du tænker affaldsløsningerne tidligt ind i anlægsprojektet.

Vær opmærksom på, at alle skal sortere mere fra 2023, og det ændrer kravene til jeres affaldsløsninger.

Læs mere under Affaldssortering fra 2023

Skal du bygge nyt?

Krav og retningslinjer for placering af affaldsbeholdere

Sådan skal du placere affaldsbeholderne

Se krav til nedgravede affaldsbeholdere og kuber

Nedgravede affaldsbeholdere og kuber tømmes med kranbil, så det er vigtigt, at der tages højde for det, når du etablerer og placerer beholderne.

Nedgravede beholdere

Se krav for affaldsbeholdere på hjul

Affaldsbeholdere på hjul skal være nemme at komme til at tømme for skraldemanden, så adgangsvejen til og fra affaldsbeholderne skal være i orden.

Beholdere på hjul

Her kan du se, hvad det koster at få tømt forskellige beholdere, vasket dem og meget mere.

Priserne gælder for fælles affaldsløsninger i 2023. 

Se priser

Har du input til regulativerne?

Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald er lige nu i offentlig høring.

Har du input til regulativerne, kan du indsende et høringssvar frem til 10. marts 2023. 

Send et høringssvar

Bestil tømning af containere

Bestil tømning af containere, som ikke har en fast tømningsdag. Bestil også ekstra tømning af containere til pap, restaffald og stort brændbart, selv hvis de har en fast tømningsdag.

Gør beboerne bedre til at sortere affald

Velkomstpakker til beboerne

Bestil velkomstpakker til dine nye beboere, så de nemt kan se hvordan de skal sortere.

En velkomstpakke indeholder:

 • Velkomstbrev
 • Sorteringsfolder
 • Ophæng til opslagstavlen
 • Klistermærker til indendørs sortering

 

Bestil velkomstpakker

Download og print plakater og piktogrammer og lav en overskuelig og forståelig vejledning for beboerne.

Du kan også downloade guiden fra velkomstpakken som PDF.

På den måde bliver det nemt for beboerne at bruge affaldsløsningerne korrekt, og mere affald ender i den rigtige affaldsbeholder.

Download plakater og piktogrammer

Få bedre plads til mere affaldssortering

Få mindre rod, mere genbrug og bedre affaldssortering med en velindrettet sorteringsgård.

Større bebyggelser kan med fordel etablere et praktisk sorteringsområde, hvor beboerne kan aflevere andet affald end det, der i forvejen bliver indsamlet.

Mange muligheder
Sorteringsområdet kan være stort eller lille, bemandet eller ubemandet. Det kan være hegnet ind eller indrettet i et rum i bebyggelsen.

Hjælpen er nær
Få råd og vejledning af Kredsløb, hvis du ønsker at etablere en sorteringsplads i din bebyggelse.

Få en god løsning til:

 • Stort pap
 • Ting til genbrug
 • Elektronik
 • Stort jern og metal
 • PVC
 • Stort brændbart
 • Farligt affald
 • Hårde hvidevarer

Download og print skilte til sorteringsgården

Her finder du skilte, du selv kan printe og bruge til at guide beboerne til bedre sortering. Det gør det  samtidig nemmere at holde orden i sorteringsgården. 

 

"Med de nye skilte kan vi nemt hjælpe beboerne med at sortere rigtigt"

Ivan Jacobsen, Ejendomsfunktionær hos Alboa

Indgangsskilt ved sorteringsplads

Farligt affald: Gratis viceværtordning

Viceværtordning for farligt affald er en særlig ordning for boligforeninger og andre fællesbebyggelser.

Kredsløb leverer de nødvendige affaldsbeholdere og kommer og tømmer dem, alt sammen uden omkostninger for jer.

På den måde sikrer vi, at det farlige affald behandles miljømæssigt korrekt.

Tilmeld dig ordningen:
Ring på telefon 77 88 00 11
Eller send en e-mail til farligtaffald@kredslob.dk 

Hvad er farligt affald?

 • Maling
 • Batterier
 • Lysstofrør
 • El-pærer
 • Spraydåser
 • Olie
 • Husholdningskemikalier

Brug genbrugsstationen

Boligforeninger og kommunale institutioner kan benytte byens seks genbrugsstationer.

Genbrugsstationerne er en nem og fleksibel måde at komme af med stort set alle tænkelige typer affald på.

Møder skraldemanden en låst dør?

Nøgler til skraldemanden

Med låsesystemet Combi+ kan skraldemanden låse sig ind, når han kommer for at tømme affaldsbeholderne.

Låsesystemet kræver særlige låse, låsecylindre og nøgler og kræver en tilmelding til ordningen.