Hvad vil du gerne
søge frem?

Til kommunale bygninger

Print selv skilte og vejledninger

Download piktogrammer, illustrationer og vejledninger til affaldssortering, som du selv kan printe eller trykke. Med eller uden skæremærker.

Download til print og tryk

Dansk
Engelsk

Ikoner 10 x 10 cm

Ikoner 10 x 10 cm

Piktogrammer 10x10 cm til Papir og småt pap, Restaffald, glas, hård plast og metal og batterier.

Download en mappe med ikoner i størrelsen 10 x 10 cm:

 • Restaffald
 • Papir og småt pap
 • Glas, plast og metal
 • Batterier

Vælg her, om du vil downloade filerne til print selv (uden skæremærker) og til print på trykkeri (med skæremærker).

Ikoner 15 x 15 cm

Ikoner 15 x 15 cm

Piktogrammer 15x15 cm til Papir og småt pap, Restaffald, glas, hård plast og metal og batterier.

Download en mappe med ikoner i størrelsen 10 x 10 cm:

 • Restaffald
 • Papir og småt pap
 • Glas, plast og metal
 • Batterier

Vælg her, om du vil downloade filerne til print selv (uden skæremærker) og til print på trykkeri (med skæremærker).

Aflange ikoner

Aflange ikoner

Download en mappe med aflange ikoner:

 • Restaffald
 • Papir og småt pap
 • Glas, plast og metal
 • Batterier

Vælg her, om du vil downloade filerne til print selv (uden skæremærker) og til print på trykkeri (med skæremærker).

 

Vejledning med billede

Vejledninger med billede

Download en mappe med vejledninger med billeder:

 • Restaffald
 • Papir og småt pap
 • Glas, plast og metal
 • Batterier

Vælg her, om du vil downloade filerne til print selv (uden skæremærker) og til print på trykkeri (med skæremærker).

Ikoner med billede

Ikoner med billede

Download en mappe med ikoner med billeder:

 • Restaffald
 • Papir og småt pap
 • Glas, plast og metal

Filerne fås uden skæremærker (til print selv) og med skæremærker (til print på trykkeri).

Sorteringsflyer 10,5 x 29,7 cm

Sorteringsflyer 10,5 x 29,5 cm

Download sorteringsflyeren som PDF.

Lige til at hænge på opslagstavlen eller køleskabet med specifikationer for:

 • Restaffald
 • Papir og småt pap
 • Glas, hård plast og metal

Filen fås uden skæremærker (til print selv) og med skæremærker (til print på trykkeri).

Fodaftryk - Restaffald

Fodaftryk Restaffald

Download PDF med fodaftryk, der kan nudge til rigtig sortering af restaffald.

 • Både højre og venstre fod
 • Indeholder filer med dansk tekst

Filen er med klippe-/skæremærker.

Fodaftryk - Papir og småt pap

Fodaftryk Papir og småt pap

Download PDF med fodaftryk, der kan nudge til rigtig sortering af papir og småt pap.

 • Både højre og venstre fod
 • Indeholder filer med dansk tekst

Filen er med klippe-/skæremærker.

Fodaftryk - Glas, hård plast og metal

Fodaftryk - Glas, plast og metal

Download PDF med fodaftryk, der kan nudge til rigtig sortering af glas, hård plast og metal.

 • Både højre og venstre fod
 • Indeholder filer med dansk tekst

Filen er med klippe-/skæremærker.

Velkomstfolder

Velkomstfolder

Download velkomstfolderen, hvor du kan læse om: 

 • Hvordan du sorterer
 • Hvorfor det er vigtigt at sortere
 • Hvad der sker med dit affald,
  når det er blevet hentet

Plakat - Nej tak til blød plast

Plakat - Nej tak til blød plast

Download PDF med plakat, der kan nudge til rigtig sortering, så I undgår, at blød plast lander i de forkerte skraldespande.

Small sorting guide

Small sorting guide

Download the small sorting guide and put it on the bulletin board or the refrigerator and you will always have these specifications right ind sight:

 • Residual waste
 • Paper and small cardboard
 • Glass, plastic and metal

Footprints - Residual waste

Footprints - Residual waste

Download PDF with footprint to nudge for proper sorting of residual waste.

 • Includes both right and left foot

The file contain cropmarks.

Footprints - Paper and small cardboard items

Footprints - Paper and small cardboard items

Download PDF with footprint to nudge for proper sorting of paper and small cardboard items.

 • Includes both right and left foot

The file contain cropmarks.

Footprints - Glass, hard plastics and metal

Footprints - Glass, hard plastics and metal

Download PDF with footprint to nudge for proper sorting of glass, hard plastics and metal.

 • Includes both right and left foot

The file contain cropmarks.

Sorting guides

Sorting guides

Download the sorting guides and put it on the waste bins for great waste sorting 

 • Residual waste
 • Paper and small cardboard
 • Glass, plastic and metal

Print selv til ejendomsservice

Er du også ejendomsfunktionær eller varmemester i boligejendomme? Og mangler du f.eks. filer til udendørs sortering?

Så kan du her finde plakater, piktogrammer og vejledninger om affaldssortering, der er tilpasset ejendomsservice - lige til selv at printe og gøre det nemt for beboerne at sortere rigtigt.

Flere print selv